$category:"Korporativ boshqaruv va raqobatni rivojlantirish" fanidan testlarDownload 24,95 Kb.
Sana14.07.2021
Hajmi24,95 Kb.
#119028
Bog'liq
карпоратив маданият


$CATEGORY:“Korporativ boshqaruv va raqobatni rivojlantirish” fanidan testlar

::Savol::“Bonalar” deb nimaga aytiladi??

{=Davlat tomonidan chiqariladigan qarz majburiyatlari

~Vekselning bir turi

~Imtiyozli aksiya

~Obligatsiyaning bir turi

}

::Savol::Kadrlarni shakllantirish - bu....{=xodimlarni tanlash, qabul qilish, moslashtirish, ishdan bo'shatish, ishchilar harakati;Trening, xodimlarni tayyorlash va rivojlantirish;Mehnatni tashkil qilish, ishlashni nazorat qilish va xodimlarni sertifikatlash;

~Mehnatni tashkil qilish, ishlashni nazorat qilish va xodimlarni sertifikatlash;

~xodimlarni tanlash, qabul qilish, moslashtirish, ishdan bo'shatish, ishchilar harakati;

~Trening, xodimlarni tayyorlash va rivojlantirish;

}

::Savol::Iqtisodiy rivojlangan davlatlarning iqtisodiy globallashuv sharoitida eng muhim muammolarni sanab o'tishida Britaniya .............. "bizning maqsadimiz moslashuvchan iqtisodiy tizimdagi o'zgarishlarga moslashgan ishchi kuchini yaratishdir", deb ta'kidlaydi.{=Bosh vaziri Toni Bler

~MC Kipseu

~Kompaniya raxbari Fred Dik

~Alfred Gomas

}

::Savol::Korxona madaniyati, MC Kipseu kompaniyasining ta'rifiga ko'ra, ....{=ko'p hollarda odamlar qanday harakat qilish kerakligini belgilaydigan norasmiy qoidalar, normalar tizimi

~mehnat faxriylarini sharaflash, oddiy psixologik muhitni yaratishga qaratilgan boshqa urf-odatlarni tiklash

~YAponiyada aksiyalarga ega bo‘lish shakli

~Savdo, sanoat, moliyaviy birlik asosida birlashgan guruhlar

}

::Savol::“Keyresu”ning tashkiliy shakllari bular....{=Savdo, sanoat, moliyaviy birlik asosida birlashgan guruhlar

~YAponiya firmasi

~YAponiyada aksiyalarga ega bo‘lish shakli

~birlashmalari

}

::Savol::"MS Kinseu" kompaniyasining mutaxassislari fikriga ko'ra, bu ....{=xodimlarni boshqarish va ushbu boshqaruvni tanlash uchun strategiyani amalga oshirish uchun kichik tizimni yaratishdir

~an'analar va urf-odatlarni qayta tiklaydilar: mehnat faxriylarini sharaflash, oddiy psixologik muhitni yaratishga qaratilgan boshqa urf-odatlarni tiklash

~korxona madaniyatini o'zgartirish

~birlashmalar

}

::Savol::“SOGO-SHOSHA” bu:{=Yirik tashqi savdo birlashmalari

~Konglomerat turi

~Savdo konglomerati

~YAponiyadagi mashhur kompaniya nomi

}

::Savol::«Biznes» nima?{=Kishilarning bozor munosabatlari tizimidagi ishchan faolligi

~Sub’ektiv omillar ta’sirida kishilarning ishchanlik faolligi

~Ob’ektiv va sub’ektiv omillar ta’sirida kishilarning ishchanlik faolligi

~Ob’ektiv omillar ta’sirida kishilarning ishchanlik faolligi

}

::Savol::«Tadbirkorlik » nima?{=Fuqarolarning foyda yoki daromad olishga yo‘naltirilgan faoliyati

~Barcha kishilarning foyda yoki daromad olishga yo‘naltirilgan faoliyati

~Jamiyat a’zolarining foyda yoki daromad olishga yo‘naltirilgan faoliyati

~Sub’ektlarning ob’ektlarga ta’siri natijasida oladigan daromadi

}

::Savol::A.Fayolnnng dikkat markazida, eng avvalo:{=14 tadan iborat boshqarish prinsiplari turadi

~Ikki prinsip, ya’ni aniq qo‘yilgan maqsad va g‘oyalar, shunin¬gdek, oqil va sog‘lom fikr yotadi

~YOllanma ishchilar mehnatining unumdorligini oshirishda g‘oyatda samarador va maqbul usullarni izlash turadi

~"Insoniy munosabatlar"ni shakllantirish fikri turadi

}

::Savol::Avvalgi davr an’analariga asoslangan joriy davrdagi iqtisodiy kursatkichlar dinamikasi bu:{=Inersiya

~Injiniring

~Indekslash

~Inflyasiya

}

::Savol::Agar AJning bankrotligi jamiyat uchun majburiy ko‘rsatmalarni berish huquqiga ega bo‘lgan aksiyador sifatidagi shaxsning g‘ayriqonuniy xatti-harakatlari tufayli vujudga keltirilgan bo‘lsa, mazkur aksiyador zimmasiga jamiyatning mol-mulki etarli bo‘lmagan taqdirda uning majburiyatlari bo‘yicha................................{=Solidar javobgarlik yuklatilishi mumkin

~Javobgar emas

~Subsidiar javobgar yuklatilishi mumkin

~Solidar va subsidiar javobgarlik yuklatilishi mumkin

}

::Savol::Agar jamiyat O‘zbekiston Respublikasidan tashqarida filiallar tashkil etish va vakolatxonalar ochishi mumkin bo‘lsa, u qanday me’yoriy hujjatlar asosida faoliyat yuritadi?{=Filiallar va vakolatxonalar joylashgan erdagi mamlakat qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshiriladi

~Filial hamda vakolatxona faoliyati uchun javobgarlik ularni tuzgan jamiyat zimmasida bo‘ladi

~O‘zbekiston Respublikasi me’yoriy hujjatlar asosida

~Jamiyat tomonidan O‘zbekiston Respublikasidan tashqarida filiallar tashkil etish va vakolatxonalar ochish mumkin emas

}

::Savol::Agar jamiyatda ishlab chiqarish resurslari ko‘paysa, u holda:{=Iqtisodiyot tovar va xizmatlar ishlab chiqarishini ko‘paytirish imkoniga ega bo‘ladi

~Tovar va xizmatlar yoki ishlab chiqarish ko‘payadi

~Ishlab chiqarish texnologiyasi yaxshilanadi

~Hayot kechirish farovonligi oshadi

}

::Savol::Agar iqtisodiy muammolarning bir qismi bozor, bir qismi hukumat tomonidan hal etilsa, bunday iqtisodiyot:{=Aralash iqtisodiyot

~Monopol iqtisodiyot

~Natural iqtisodiyot

~Ma’muriy iqtisodiyot

}

::Savol::Agar nominal foiz stavkasi 10 foizni, inflyasiya darajasi yiliga 4 foizni tashkil etsa, u holda real foiz stavkasi:{=6%

~14%


~25%

~-6% ni tashkil etadi

}

::Savol::Agar firma resurslar xarajatini 10 foizga oshirganda ishlab chiqarish hajmi 15 foizga ko‘tariladigan bo‘lsa, u holda:{=Musbat masshtab samarasi kuzatiladi

~Manfiy masshtab samarasi yuzaga keladi

~Omillarning kamayib borish qonuni amal qiladi

~Egri LATC yuqoriga siljiydi

}

::Savol::Agarda jamiyat tuzgan filial va vakolatxonalar ochsa, uning faoliyati bo‘yicha kim javobgar hisoblanadi?{=Filial hamda vakolatxona faoliyati uchun javobgarlik ularni tuzgan jamiyat zimmasida bo‘ladi

~Filial va vakolatxona ochishi mumkin emas

~Agar ayrim hollarda davlat tomonidan tuzilgan bo‘lsa davlat javobgar hisoblanadi

~Qonunda ko‘rsatilmagan

}

::Savol::AJ qatnashchilari o‘zlariga tegishli aksiyalarini o‘zga aksiyadorlarning roziligisiz boshqa shaxslarga berishi mumkinmi?{=Agar YOAJ bo‘lsa mumkin

~Umuman mumkin emas

~Agar OAJ bo‘lsa mumkin

~Ayrim hollarda mumkin

}

::Savol::AJ to‘g‘risidagi qonunga muvofiq jamiyat qanday muddatga tuziladi?{=Agar uning ustavida boshqacha qoida belgilanmagan bo‘lsa, cheklanmagan muddatga tuziladi.

~Ustavida belgilab berilgan muddatga tuziladi

~Agar uning ustavida boshqacha qoida belgilanmagan bo‘lsa, 10 yilga tuziladi.

~Agar uning ustavida boshqacha qoida belgilanmagan bo‘lsa, chegaralangan muddatga tuziladi.

}

::Savol::AJ o‘z aksiyadorlarining majburiyatlari yuzasidan AJ oldida..................{=Javobgar bo‘ladi

~Javobgar bo‘lmaydi

~Qonun bilan belgilanmagan

~Ma’lum qismini to‘lashga ko‘maklashadi

}

::Savol::AJ o‘z zimmasiga olgan majburiyatlar yuzasidan javobgar bo‘lmaydi .....{=Davlat va uning organlari

~Xizmat ko‘rsatish shahobchalari

~Savdo do‘konlari

~Faqat aksiyadorlar

}

::Savol::AJ o‘ziga tegishli barcha mol-mulki bilan javobgar bo‘ladi:{=O‘z majburiyatlari yuzasidan

~O‘ziga tegishli aktivlari yuzasidan

~Aksiyadorlarning aksiyalari bilan

~Aksiyadorlarning vakolatlari yuzasidan

}

::Savol::AJlarni tuzish, ularning faoliyati va tugatilishi, aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish kabi munosabatlar qaysi me’yoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi?{=O‘zbekiston Respublikasining Aksionerlik Jamiyatlari to‘g‘risidagi qonun bilan

~O‘zbekiston Respublikasining bankrotlik to‘g‘risidagi qonuni bilan

~O‘zbekiston Respublikasining standartlashtirish to‘g‘risidagi qonuni bilan

~O‘zbekiston Respublikasining litsenziyalash to‘g‘risidagi qonuni bilan

}

::Savol::AJning har bir muassisi uning aksiyadori bo‘lishi majburiymi?{=Ayrim hollarda majburiy emas

~Majburiy

~Agar YOAJ bo‘lsa majburiy emas

~Agar OAJ bo‘lsa majburiy emas

}

::Savol::Aksept nima?{=Xaridorning sotuvchi tomonidan bildirilgan taklifini qabul qilishi

~Sotuvchi ehtiyojlarini kondirish

~Xaridorlar ehtiyojini qondirish

~Rozilik


}

::Savol::Aksiyadan kelgan daromadlar nima deb ataladi?

{=Dividend

~Demping


~Delimitatsiya

~Foyda


}

::Savol::Aksiyadorlik jamiyatlarining quyidagi shakllari mavjud:

{=OAJ va YOAJ

~MCHJ va QMJ

~Konsernlar va konglomeratlar

~Sindikat va trestlar

}

::Savol::Aksiyadorlik jamiyati qanday yo‘l bilan tuzilishi mumkin?{=YAngidan ta’sis etish yoki qayta tuzish yo‘li bilan

~Mavjud yuridik shaxsni qayta tashkil etish yo‘li bilan

~Qo‘shib yuborish yoki birlashtirish yo‘li bilan

~Bo‘lish yoki ajratib chiqarish yo‘li bilan

}

::Savol::Aksiyadorlik jamiyati o‘z majburiyatlari yuzasidan kimning mol-mulki bilan javobgar bo‘ladi?{=O‘ziga tegishli barcha mol-mulki bilan

~O‘ziga tegishli aktivlari bilan

~Aksiyadorlarning aksiyalari bilan

~Aksiyadorlarning mol-mulki bilan

}

::Savol::Aksiyadorlik jamiyati ..........~Huquqiy shaxs hisoblanadi

~Jismoniy shaxs hisoblanadi

~YUridik shaxs hisoblanmaydi

~YUridik va jismoniy shaxs hisoblanadi

}

::Savol::Aksiyadorlik jamiyati to‘g‘risidagi qonunga muvofiq jamiyat qanday muddatga tuziladi?{=Agar uning ustavida boshqacha qoida belgilanmagan bo‘lsa, cheklanmagan muddatga tuziladi.

~Ustavida belgilab berilgan muddatga tuziladi

~Agar uning ustavida boshqacha qoida belgilanmagan bo‘lsa, 10 yilga tuziladi.

~Agar uning ustavida boshqacha qoida belgilanmagan bo‘lsa, chegaralangan muddatga tuziladi.

}

::Savol::Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga aksiyadorlik jamiyatlari to‘g‘risidagi qonunning qaysi moddasi bag‘ishlangan?{=3

~2

~1~4

}

::Savol::Aksiyadorlik jamiyatlari to‘g‘risidagi qonunning 3 moddasi......?{=aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga bag‘ishlangan

~aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning daromadlarini nazorat qilish to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga bag‘ishlangan

~aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning faoliyatini nazorat qilish to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga bag‘ishlangan

~aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning xarajatlarini nazorat qilish to‘g‘risidagi qonun hujjatlariga bag‘ishlangan

}

::Savol::Aksiyadorlik jamiyatlari to‘g‘risidagi qonunning ikkinchi bo‘limi nechta moddadan iborat?{=9 ta

~10 ta


~11 ta

~12 ta


}

::Savol::Aksiyadorlik jamiyatlarini tuzish, ularning faoliyati va ularni tugatish, aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish bilan bog‘liq munosabatlar qaysi me’yoriy hujjatlar bilan tartibga solinadi?

{=O‘zbekiston Respublikasining Aksionerlik Jamiyatlari to‘g‘risidagi qonuni bilan

~O‘zbekiston Respublikasining bankrotlik to‘g‘risidagi qonuni bilan

~O‘zbekiston Respublikasining standartlashtirish to‘g‘risidagi qonuni bilan

~O‘zbekiston Respublikasining litsenziyalash to‘g‘risidagi qonuni bilan

}

::Savol::Aksiyalar “nazorat paketi” deb nimaga aytiladi?{=Bir kishi qo‘lida to‘plangan aksiyalar ulushi bo‘lib, unga hissadorlik jamiyati ustidan haqiqiy nazorat qilish huquqini beradi

~Bir kishidan boshqa kishi qo‘liga o‘tayotgan aksiyalar bo‘lib, unga hissadorlik jamiyati ustidan haqiqiy nazorat qilish huquqini beradi

~Hissadorlik jamiyati chiqargan jami aksiyalar bo‘lib, unga hissadorlik jamiyati ustidan haqiqiy nazorat qilish huquqini beradi

~Hissadorlik jamiyati tomonidan chiqarilgan imtiyozli aksiyalar jamlanmasi bo‘lib, unga hissadorlik jamiyati ustidan haqiqiy nazorat qilish huquqini beradi

}

::Savol::Amir Temur fikriga ko‘ra, Vazirlar quyida qayd qilingan sifatlarning qaysi biriga ega bo‘lishlari shart:{=Sipoh bilan raiyat ahvolidan boxabarlik va ularga g‘amxo‘rlik ko‘rsatish, ular bilan yaxshi muomalada bo‘lish

~Aqllilik, farosatlilik

~Asillik, toza nasllik va ulug‘vorlik

~Sabr-bardoshlilik, muloyimlik

}

::Savol::Arbitraj nima?{=Uchinchi sudya

~Xaridor


~Akseptant

~Sotuvchi

::Savol::Asosiy va aylanuvchi fondlar qiymati nimalar?

{=Aktivlar

~Passivlar

~Kapital


~Debitor qarzlar

}

::Savol::Asosiy kapital sirasiga nimalar kiradi:{=Texnika va texnologiyalar

~Davlat obligatsiyalari

~Tashkilot kassasidagi qoldiq pullar

~Tashkilotning hisobida mavjud bo‘lgan mablag‘i

}

::Savol::Banklarda saklanuvchi naqd pullar va markaziy bankdagi foizsiz depozitlar bu:{=Bank rezervlari

~Investitsiya

~Bank kapitali

~Kredit


}

::Savol::Biznesning necha xil shakli mavjud?

{=3 xil

~5 xil


~7 xil

~4 xil


}

::Savol::Bir kishi qo‘lida to‘planib, unga hissadorlik jamiyati ustidan haqiqiy nazorat qilish huquqini ............ beradi

{=Aksiyalar nazorat paketi

~Daromad darajasi

~Foyda miqdori

~Nizom fondi

}

::Savol::Bozor bu …{=Sotuvchilar va iste’molchilar majmui

~Ishlab chiqaruvchilar va sotuvchilar majmui

~Iste’molchilar va qayta sotuvchilar majmui

~CHayqovchilar majmui

}

::Savol::Bozor iqtisodiyoti sharoitida O‘zbekistonda davlat quyidagi qaysi prinsiplarga asoslanib boshqariladi:{=Iqtisodiy munosabatlarni demokratiyalash prinsipi

~Demokratiya prinsipi

~YUksak ma’naviyat prinsipi

~Milliy xafsizlikni ta’minlash prinsipi

}

::Savol::Bozorda bir necha ishlab chiqaruvchilarning mavjudligi bu....{=Oligopoliya

~Monopoliya

~Monopsoniya

~Duopoliya

}

::Savol::Bozordagi ijtimoiy mahsulot va xizmatlarni sotish, baholar harakati, investitsiya, ishlab chiqarish vositalri, ish kuchi va shu kabi iqtisodiy jarayonlarga ta’sir etuvchi omillar yig‘indisi … deb ataladi{=Bozor mexanizmi

~Bozor qonuniyatlari

~Bozor qonunlari

~Erkin bozor

}

::Savol::Boshqarish pog‘ona (daraja)lariga qarab maqsadlar qanday turlarga bo‘linadi?{=Iqtisodiy maqsadlar

~Demografik maqsadlar

~Siyosiy maqsadlar

~Ijtimoiy maqsadlar

}

::Savol::Boshqarish faoliyati turlariga qarab boshqarish funksiyalari:{=Rahbar va bo‘ysunuvchi funksiyalarga bo‘linadi

~Hududiy va tarmoq funksiyalariga bo‘linadi

~Umumiy (asosiy) va aniq funksiyalarga bo‘linadi

~Iqtisodiy, ijtimoiy, ma’naviy-ma’rifiy va tashkiliy funksiyalarga bo‘linadi

}

::Savol::Boshqarishning iqtisodiy metodlari:{=Boshqarish apparatining muayyan strukturasini tuzishga asoslanadi

~Buyruqlar, farmoyishlar va qo‘llanmalar chiqarish ularning bajarilishini nazorat qilishga asoslanadi

~Kadrlarni to‘g‘ri tanlashga asoslanadi

~Iqtisodiy manfaatlardan foydalanishga asoslanadi

}

::Savol::Boshqarishning mahalliy organlari, hokim boshqarishining tarmoq organlari deganda...{=Boshqaruv organlari tizimida quyi organlarning yuqori organlarga bo‘ysunishi va ular o‘rtasidagi o‘zaro aloqa tushuniladi

~Hokimlik va mahalliy organlar boshqaruvi tushuniladi

~Bo‘linmalar yig‘indisi, ularning tarkibi va o‘zaro aloqa shakllari tushuniladi

~Vazirliklar, Konsern, Assotsiatsiya, Konsorsium, Milliy kompaniya tushuniladi

}

::Savol::Boshqarishning ijtimoiy-ruhiy metodlari:{=Ishlab chiqarish jamoalarini, ulardagi "psixologik vaziyat¬ni", xar bir xodimning shaxsiy xususiyatlarini o‘rganishga asoslanadi

~Kadrlarni to‘g‘ri tanlashga asoslanadi

~Jamoalarda sog‘om ijtimoiy-ruhiy muhitni yaratishga asoslanadi

~Jamoalarda g‘arazgo‘ylik ijtimoiy-ruhiy muhitini yaratishga asoslanadi

}

::Savol::Boshqarishning tashkiliy-ma’muriy metodlari:{=Har bir boshqaruv bo‘g‘inining funksiyalarini belgilashga asoslanadi

~Jamoa manfaatlaridan foydalanishga asoslanadi

~Umumjamiyat manfaatlaridan foydalanishga asoslanadi

~SHaxsiy manfaatlardan foydalanishga asoslanadi

}

::Savol::Boshqaruv funksiyasi deganda:{=U yoki bu ob’ektni boshqarishga oid aniq vazifalarni hal etishga qaratilgan faoliyat tushuniladi

~Korxonaning moddiy-texnika bazasini yaratishga qaratilgan faoliyat tushuniladi

~Xodimlarni korxonaning rejasini bajarishga safarbar qilishga qaratilgan faoliyat tushuniladi

~Sub’ektlar boshqaruvi tushuniladi

}

::Savol::55 Boshqaruvning “kvaziierarxiya” tizimi deganda nimani tushunish mumkin?{=Boshqaruvning “daraxt”simon strategik maqsadlari asosida o‘zaro ulangan tizimi

~Boshqaruvning to‘g‘ri vertikal maqsadlari asosida o‘zaro ulangan tizimi

~Boshqaruvning gorizontal maqsadlari asosida o‘zaro ulangan tizimi

~Boshqaruvning bir-biriga bog‘liq maqsadlari asosida o‘zaro ulangan tizimi

}

::Savol::Venchur firmalar kanday faoliyat bilan shugullanadilar?{=Innovatsiya

~Konsalting

~Axborot-maslahat

~Kommunikatsiya

}

::Savol::Davlat va unga tegishli barcha organlar AJ o‘z zimmasiga olgan majburiyatlar yuzasidan javobgar bo‘ladimi?{=Bo‘lmaydilar

~Bo‘ladilar

~Qonunda ko‘rsatilmagan

~Faqat aksiyadorlar javobgar hisoblanadi

}

::Savol::Davlat korxonalari kimga qarashli bo`ladi?{=Markaziy va mahalliy hokimiyatga

~Bosh prokuraturaga

~Ijtimiy ta’minot vazirligiga

~Oliy Majlisga

}

::Savol::Davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan joyga ko‘ra:{=Jamiyatning manzili belgilanadi

~Tuzilgan shartnoma belgilanadi

~CHet el investorlariga qulay sharoit belgilanadi

~Jamiyatning muhri belgilanadi

}

::Savol::Davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan paytdan boshlab jamiyat:{=Huquqiy shaxs huquqlarini qo‘lga kiritadi.

~Davlatning imtiyozli huquqlarini qo‘lga kiritadi.

~Jismoniy shaxs huquqlarini qo‘lga kiritadi

~YUridik shaxs huquqlarini qo‘lga kiritadi.

}

::Savol::Davlat tomonidan chiqariladigan qarz majburiyatlari bu ........{=Bonalar

~Imtiyozli aksiyalar

~Zayomlar

~Veksellar

}

::Savol::Daromad keltiradigan xo‘jalik faoliyati nima deb ataladi?{=Biznes

~Bitim


~Auksion

~Bankrotlik

}

::Savol::Devalvatsiya nima?{=Rasmiy valyuta kursida milliy valyuta kursining chet el valyutasiga nisbatan qiymatining pasayishi

~Rasmiy valyuta kursida milliy valyuta kursining chet el valyutasiga nisbatan qiymatining ko‘tarilishi

~Rasmiy valyuta kursida milliy valyuta kursining chet el valyutasiga nisbatan qiymatining o‘zgarmasligi

~Rasmiy valyuta kursida milliy valyuta kursining chet el valyutasiga nisbatan qiymatining doimiy o`zgarib turishi

}

::Savol::Devizaga to‘g‘ri ta’rif berilgan qatorni toping.{=CHet el valyutasida ifodalanadigan to‘lov hujjatlari

~Milliy valyutada ifodalanadigan to‘lov hujjatlari

~CHet el valyutasida ifodalanadigan kredit kartochkalari

~CHet el korxonalarining aksiyalar paketi

}

::Savol::Demokratiya prinsipi deganda:{=Barcha fuqarolarning teng huquqliligi tushuniladi

~Qat’iy belgilangan narxlardan erkin narxlarga o‘tish tushuniladi

~O‘zining va o‘z xalqining, Vatanning qadru qiymati, or-nomusini anglab, uni himoya qilish tushuniladi

~Davlat va jamiyat boshqaruvida qonunning ustuvorligi tushuniladi

}

::Savol::Demping siyosati nima?{=Tovarlarni tashqi bozorda ichki bozordagiga nisbatan arzon bahoda sotish

~Tovarlarni tashqi bozorda ichki bozordagiga nisbatan baland narxda sotish

~Tovarlarni ichki bozorda jahon bozordagiga nisbatan arzon bahoda sotish

~Tovarlarni ichki bozorda jahon bozordagiga nisbatan arzon bahoda sotish

}

::Savol::Dividendlar...{=Aksiyalardan olinadi

~Foydadan olinadi

~Birjadan olinadi

~Bozordan olinadi

}

::Savol::YOAJ aksiyadorlariga ushbu jamiyatning boshqa aksiyadorlari sotayotgan aksiyalarni uchinchi shaxsga taklif etilayotgan narxda va shartlarda, ularning har biriga tegishli aksiyalar soniga mutanosib ravishda qanday ko‘rinishda beriladi?{=Imtiyozli aksiyalar oddiy aksiyalar ko‘rinishida sotib olish huquqi beriladi

~Faqat oddiiy aksiyalar imtiyozli aksiya ko‘rinishida, imtiyozli esa oddiy aksiya ko‘rinishida sotib olish huquqi beriladi

~Har qanday aksiya oddiy aksiya ko‘rinishida sotib olish huquqi beriladi

~Har qanday aksiya imtiyozli aksiya ko‘rinishida sotib olish huquqi beriladi

}

::Savol::YOAJ aksiyadorlarining soni nechtagacha bo‘lishi mumkin?{=CHeklanmagan

~60 dan kam

~50 dan ko‘p

~60 dan ko‘p

}

::Savol::YOAJ aksiyalarini kimlar sotib oladi?{=YOAJning aksiyadorlari

~Oldindan belgilangan doiradagi shaxslar

~YOAJning muassislari

~Tashqi aksiyadorlar

}

::Savol::YOAJ ning aksiyalari soni me’yordan oshgandan qanday muddat ichida jamiyat OAJga aylantiriladi?{=6 oy

~4 oy


~5 oy

~3 oy


}

::Savol::YOAJda aksiyadorlar sotayotgan aksiyalarni sotib olishda imtiyozli huquqdan foydalanish muddati............

{=Aksiyalar savdoga qo‘yilgan paytdan boshlab 30 kundan ko‘p bo‘lishi mumkin emas.

~Aksiyalar savdoga qo‘yilgan paytdan boshlab 60 kundan kam bo‘lishi mumkin emas.

~Aksiyalar savdoga qo‘yilgan paytdan boshlab 30 kundan kam bo‘lishi mumkin emas.

~Aksiyalar savdoga qo‘yilgan paytdan boshlab 60 kundan ko‘p bo‘lishi mumkin emas.

}

::Savol::YOAJning muassislari tarkibiga kiruvchilarning eng kam soni{=Kamida 3ta

~Kamida 1ta

~Kamida 5ta

~Kamida 2ta

}

::Savol::YOpiq aksiyadorlik jamiyati aksiyadorlarining soni{=CHeksiz bo‘lishi mumkin

~60 dan kam

~50 dan ko‘p

~60 dan ko‘p

}

::Savol::YOrdamga beriladigan mablag nima deyiladi?{=Subsidiya

~Kontrakt

~Eksport

~Subvensiya

}

::Savol::Jamiyat ............................{=Huquqiy shaxs hisoblanadi

~Jismoniy shaxs hisoblanadi

~Mustaqil shaxs hisoblanadi

~YUridik va jismoniy shaxs hisoblanadi

}

::Savol::Jamiyat belgilangan tartibda qaerlarda hisob varaqlar ochishga haqli?{=O‘zbekiston Respublikasi hududida joylashgan banklarda va undan tashqaridagi hududlardagi banklarda

~O‘zbekiston Respublikasi hududidadan tashqaridagi banklarda

~Evropa Ittifoqiga kiruvchi davlatlarda

~O‘zbekiston Respublikasi hududida joylashgan banklarda

}

::Savol::Jamiyat bir shaxs tomonidan ta’sis etilishi mumkinmi?{=Mumkin emas

~Mumkin


~Jamiyat kamida 3 ta’sischidan iborat bo‘lishi kerak

~Qonunda ko‘rosatilmagan

}

::Savol::Jamiyat qanday faoliyat turlari bo`yicha huquqlariga ega bo‘ladi va amalga oshirish majburiyatlarni o‘z zimmasiga oladi?{=Qonun hujjatlarida taqiqlanmagan faoliyatning har qanday turlarini amalga oshirish bilan

~Ishlab chiqarish faoliyati bilan

~Eksport va import bilan shug‘ullanish huquqiga ega

~Jamiyatni qayta tarkiblash huquqiga ega

}

::Savol::Jamiyat qatnashchilari o‘zlariga tegishli aksiyalarini o‘zga aksiyadorlarning roziligisiz boshqa shaxslarga berishi mumkinmi?{=Agar YOAJ bo‘lsa mumkin

~Umuman mumkin emas

~Ayrim hollarda mumkin

~Agar OAJ bo‘lsa mumkin

}

::Savol::Jamiyat manzili ko‘rsatilgan yumaloq muhrda firmaning nomi boshqa istalgan tilda ham ko‘rsatilishi mumkinmi?{=Firma nomi davlat tilida yozilishi lozim

~Firma nomi davlat tilida hamda boshqa tilda ham ko‘rsatilishi mumkin

~Lotin imlosida yozilishi lozim

~Mumkin emas

}

::Savol::Jamiyat tomonidan O‘zbekiston Respublikasidan tashqarida filiallar tashkil etish va vakolatxonalar ochish mumkinmi?{=Mumkin

~Mumkin emas

~Ayrim hollarda davlat nazoratida mumkin

~Qonunda ko‘rsatilmagan

}

::Savol::Jamiyatga qarashli ovoz beruvchi aksiyalarning qanchasi boshqa ishtirokchi jamiyatga qarashli bo‘lsa, bu jamiyat tobe` xo‘jalik jamiyati deb tan olinadi?{=25 foizdan ziyodrog‘i

~15 foizidan ziyodrog‘i

~20 foizidan ziyodrog‘i

~10 foizidan ziyodrog‘i

}

::Savol::Jamiyatga solidar javobgarlik yuklatilishi mumkin, qachonki....{=Jamiyatning nochorligi (bankrotligi) jamiyat uchun majburiy ko‘rsatmalarni berish huquqiga ega bo‘lgan aksiyador sifatidagi shaxsning g‘ayriqonuniy xatti-harakatlari tufayli vujudga keltirilgan bo‘lsa

~Solidar va subsidiar javobgarlik yuklatilishi mumkin

~Jamiyatning nochorligi (bankrotligi) jamiyat uchun majburiy ko‘rsatmalarni berish huquqiga ega bo‘lgan aksiyador sifatidagi shaxsning g‘ayriqonuniy xatti-harakatlari tufayli vujudga keltirilmagan bo‘lsa

~Jamiyatning nochorligi (bankrotligi) jamiyat uchun majburiy ko‘rsatmalarni berish huquqiga ega bo‘lmagan aksiyador sifatidagi shaxsning g‘ayriqonuniy xatti-harakatlari tufayli vujudga keltirilgan bo‘lsa

}

::Savol::Jamiyatni ta’sis etish yo‘li bilan tuzish kimning qaroriga muvofiq amalga oshiriladi?{=Muassislarning qaroriga muvofiq

~Umumiy yig‘ilishning qaroriga muvofiq

~Kuzatuv kengashining qaroriga muvofiq

~Ijro etuvchi organning qaroriga muvofiq

}

::Savol::Jamiyatning manzili qanday belgilanadi?{=Davlat ro‘yxatidan o‘tkazilgan joyga ko‘ra belgilanadi.

~Jamiyatning muhriga ko‘ra belgilanadi

~Tuzilgan shartnomaga ko‘ra belgilanadi

~CHet el investorlariga qulay sharoitdan kelib chiqib belgilanadi

}

::Savol::Jamiyatning har bir muassisi uning aksiyadori bo‘lishi majburiymi?{=Ayrim hollarda majburiy emas

~Majburiy

~Agar YOAJ bo‘lsa majburiy emas

~Agar OAJ bo‘lsa majburiy emas

}

::Savol::Joriy qonunlar asosida va amaliy faoliyatdan kelib chikkan xolda banklarda chet el valyutasi kursining belgilanishi … deb ataladi.{=Kotirovka

~Valyuta qiymati

~Konvertatsiya

~Inflyasiya

}

::Savol::Iqtisodiyotda omillarni kamayib borish qonuni mavjuddir. Qanday qilib ushbu holatda iqtisodiy o‘sishga erishish mumkin?{=YAna va yana ko‘plab resurslar talab etiladi

~Qo‘shimcha omillarning o‘sishi yalpi mahsulot hajmini oshirmaydi, balki qisqartiradi

~Resurslarni oshirish zarur, ammo qo‘shimcha birlik kiritilgan resursning narxi oshib boradi

~Iqtisodiy omillar juda kam talab qilinadi

}

::Savol::Iqtisodiy munosabatlarni demokratiyalash prinsipi deganda:{=Monopollashgan iqtisoddan erkin iqtisodga o‘tish tushuniladi

~Mustaqillik fikrini kengroq anglash tushuniladi

~Davlat va jamiyat boshqaruvida qonunning ustuvorligi tushuniladi

~Respublikaning dunyo hamjamiyatiga kirish sur’atlarini tezlashtirish tushuniladi

}

::Savol::Innovatsion maqsadlar deganda:{=YAngi mahsulotni ishlab chiqarish, yangi texnologiyani joriy qilish bo‘yicha quyiladigan maqsadlar tushuniladi

~Korxonaga va ayrim xodimlarga qiyinchiliklar tug‘diradigan maqsadlar tushuniladi

~Har kun qabul qilinadigan va amalga oshiriladigan odatiy maqsadlar tushuniladi

~Xodimlar malakasini oshirish sohasidagi maqsadlar tushuniladi

}

::Savol::Insoniy munosabatlar maktabi:{=“Teylorizm"ni qo‘llab-quvvatlovchi maktabdir

~Mehnatni texnokratik boshqarilishiga asos solgan maktabdir

~Ishchi — bu fikrsiz robot emas degan g‘oyani ilgari surgan maktabdir

~"Teylorizm"ga qarshi turuvchi maktabdir

}

::Savol::Ish haqi stavkasi ko‘tarilganda:{=Bandlik qisqaradi, agar mehnatga bo‘lgan talab elastik bo‘lsa

~Bandlik qisqaradi, agar mehnatga bo‘lgan talab mutloq noelastik bo‘lsa

~Bandlik miqdori oshadi, agar mehnatga bo‘lgan talab elastik bo‘lsa

~Bandlik miqdori oshadi, agar mehnatga bo‘lgan talab noelastik bo‘lsa

}

::Savol::Ishbilarmon savdogar kishi kim deb ataladi?{=Diler

~Vositachi

~Tadbirkor

~Makler


}

::Savol::Ishlab chiqarish omillari raqobatli bozorida …

{=Sotuvchi yoki xaridor ishlab chiqaruvchi omili qiymatiga ta’sir

o‘tkazmaydi

~Sotuvchi ishlab chiqaruvchi omili qiymatiga ta’sir o‘tkazmaydi

~Xaridor ishlab chiqaruvchi omili qiymatiga ta’sir o‘tkazmaydi

~Xaridor ishlab chiqaruvchi omili qiymatiga ta’sir o‘tkazadi

}

::Savol::Ishlab chiqarish resursi hisoblanmaydigan qatorni belgilang{=Iste’mol mollari

~Foydali qazilmalar

~Malakali ishchi kuchi

~Laboratoriya jihozlari

}

::Savol::Qaysi javobda mulk jihatlari to‘g‘ri ko‘rsatilgan?{=Egalik qilish, foydalanish, tassaruf etish

~Foydalanish, ijaraga berish, sotish

~Ijaraga berish, tasarruf etish

~O‘g‘irlik qilish

}

::Savol::Kimgadir tegishli va qiymatga ega bo‘lgan boylik nima?{=Mulk

~Ish haqi

~Odam

~Ma’muriyat

}

::Savol::Kimlar YOAJ aksiyalarini sotib oladi?{=YOAJning aksiyadorlari

~Oldindan belgilangan doiradagi shaxslar

~YOAJ ning muassislari

~OAJ muassislari

}

::Savol::Kichik biznesni davlat tomonidan nazorat qilishda kanday usullar qo‘llaniladi?{=Fiskal, monetar va bevosita aralashuv

~Monitoring, fiskal va soliq orkali aralashuv

~Monitoring, monetar va bevosita aralashuv

~Bilvosita aralashuv

}

::Savol::Kliring nima?{=Naqd pulsiz hisob-kitob

~Naqd pulli hisob-kitob

~Faqat chet el valyutasida hisob- kitob qilish

~Faqat milliy valyutada hisob-kitob qilish

}

::Savol::Kompaniya “absorbsiya”si natijasida kompaniyalar birlashganda o‘z faoliyatini:{=YUridik shaxs sifatida yopiladi va o‘z aktiv-passivlarini yutuvchi kompaniyaga aksiyalar evaziga beradi

~To`xtatadi va yo‘qotadi

~Hamma mulkini yutuvchi kompaniyaga o‘tkazadi

~YUridik shaxs sifatida mustaqil faoliyat yuritadi

}

::Savol::Kompaniya faoliyatining taraqqiyot rejasi nimaga asoslanadi?{=Biznes reja

~Strategiya

~Buxgalteriya hisobi

~Grant


}

::Savol::Konglomerat deganda nimani tushunamiz?

{=Korporativ birlashmalar turini

~Kompaniya turini

~Yirik kompaniyani

~Faoliyat turini}
Download 24,95 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©www.hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish