1. Uzbekiston Respublikasi Kurolli Kuchlarining saf Nizomi kachon va kim tomonidan joriy etilgan?Download 104,5 Kb.
Sana23.06.2022
Hajmi104,5 Kb.
#694323
Bog'liq
SAF TAYYORGARLI тест


SAF TAYYORGARLIGI
Fanidan
TEST SAVOLLLARI
1-VARIANT
1. Uzbekiston Respublikasi Kurolli Kuchlarining saf Nizomi kachon va kim tomonidan joriy etilgan?
Uzbekiston Respublikasining Prezidentining 1996 yil 9 oktyabrdagi farmoni bilan;
Uzbekiston Respublikasi Oliy majlisining karori bilan 1996 yil 9 oktyabrda;
Uzbekiston Respublikasi Ministrlar kabineti tomonidan 1997 yil 14 oktyabrda;
*D Uzbekiston Respublikasi Mudofa vazirligining 1996 yil 14 oktyabrdagi 238-sonli;
E. Uzbekiston Respublikasi Mudofa vazirining 1997 yildagi buyrugiga asosan.
2. «Saf» deb nimaga aytiladi?
Xarbiy xizmatlarning belgilangan oralik masofasini saklagan xolda bir chizikka yonma-yon saf tortish;
Mashinalarni bir chizikka yonma-yon saf tortish.
Katorlar urtasidagi masofa;
*D. Xarbiy xizmatchilar, kichik bulinmalar, kismlarning Nizomga kura piyoda va mashinalarda birgalikda xarakat kilish uchun joylashuvi;
E. Safning xar bir xizmatchilar yuzlanib turgan tomoni.
3. «SHerenga» deb nimga aytiladi?
Oldinga karama-karshi tomon;
Safga yonma yon turgan xarbiy xizmatchilar, bulinmalar va kismlar urtasidagi oralik masofa;
Katorlar urtasidagi masofa;
Safda oldingi-keyin turgan xarbiy xizmatchilar (mashinalar), bulinmalar va kismlar urtasidagi oralik masofa;
*E. YOnma-yon kator)- xarbiy xizmatchilarning belgilangan oralik masofani saklagan xolda bir chizikka yonma-yon saf tortish. Mashinalarning bir chizikka yonma-yon saf tortishi.
4. Kanot deb nimaga aytiladi?
*A. Safning ung (chap) chekkasi. Saf bir tomondan ikkinchi tomonga burilgan vaktda kanotlar nomi uzgarmaydi; V. Kanotlar urtasidaga masofa;
S. Oldiga karama-karshi tomon; D. Xarbiy xizmatchilarni orka tomoni;
E. Safning oxiri.
5.Safning oldi deb nimaga aytiladi?
Xarbiy xizmatlarni xarakat kilishi uchun bir chizikka saflanish;
*V. Safning xarbiy xizmatchilari yuzlanib turgan tomon.
S. Saflar orasidagi masofa;
D. Xarbiy xizmatchilarni safda orkama-orka turish;
E. Mashinalarni bir chizikka joylashuvi.
6. «Orka» deb nimaga aytiladi?
YOnga karama-farshi tomon; Jangovor mashinalarin oldinma-keyin turish;
*S. Oldga karama-karshi tomon; D. Vzvodlar orasidagi masofa;
E. Vzvodlarni orkama – orka turishi.
7. «Interval» deganda nimani tushunasiz?
Guruppalarni Nizomga kura piyoda va mashinalarda bar chizikka joylashuvi;
*V. Safga yonma yon turgan xarbiy xizmatchilar (mashinalar), bulinmalar va kismlar urtasidagi oralik masofasini;
S. Jangovar mashinalarni xarakatlanishini;
D. Safni ung va chap tomonlarini;
E. Xarbiy xizmatchilarni mashinalarga joylashuvini.
8. «Distansiya» ni aniklab bering?
*A. Safda oldinma-keyin turgan xarbiy xizmatchilar (mashinalar), bulinmalar va kismlar urtasidagi oralik masofa;
V. Vzvod, guruppalarni yonma yon turgandagi masofa;
S. Oldga karama karshi tomon;
D. Maxum bir yunalishi buyicha xarakat kiluvchi ilk xarbiy xizmat;
E. Bayroklar bilan safni boshkarish.
9. «Safning eni» deganda nimani tushunasiz?
*A. Kanotlar urtasidagi masofani; V. Safni oldingi katori;
S.Ikki katorli sherenga; D. Mashinalarni saf tortishini;
E. Guruppalar orasidagi masofani.
10. «Safning buyi» deb nimaga aytiladi?
Safning xarbiy xizmatchilaryuzlanib turgan tomoni;
Mashinalarni yonma-yon joylashuviga;
*S. Birinchi sherenga (oldinda turgan xarbiy xizmatchi)dan, sung shirenga (oxirida turgan xarbiy xizmatchi) orasida mashinalar bilan turganda esa birinchi chizikda (oldida) turgan mashinalar bilan sungi (orkada) chizikda turgan mashinalar urtasidagi masofaga;
D. Xarbiy xizmatchilarni bir kator bulib tizilishiga;
E. Ikki xarbiy xizmatchining ikki sherengada oldinma keyin turishiga.
11. Ikki sherengali safni aniklang?
*A. Bir sherengada turgan xarbiy xizmatchilar ikkinchi shirengada turgan xarbiy xizmatchilar urtasidagi (oralik turgan xarbiy xizmatchilarning kafti oldida turgan xarbiy xizmatchilarning elkasiga kuyiladigan) masofa bir kadam uzunlikda buladi;
V. Birinchi, ikkinchi, uchunchi sherengalarda turgan xarbiy xizmatchilarni orasidagi masofa bir kaftchilik va bir kadam uzunlikda buladi;
S. Xarbiy xizmatchilarni yonma-yon turgandagi oralik masofasi;
D. Mashinalarni oldinma-keyin uch katordan bulib bir chizikka tizilishi;
E. Jangovor vazifalarni bajarish uchun xarbiy xizmatchilari bir katorga saflanishi.
12. «Kator» deb nimaga aytiladi?
Bulinmalar Nizom yoki komandir belgilab kuygan oralik masofani saklagan xoldakolonnalarga tizilishi;
Nizom yoki komandirni belgilab kuygan oralik masofani saklagan xoldabir katorga xarbiy xizmatchilarni tizilishi;
*S. Ikki xarbiy xizmatchining ikki sherengada oldinma-ketin turishi. Agar birinchi sherengada turgan xarbiy xizmatchining orkasida ikkinchi sherengada xech kim turmasa, bunday kator tuliksiz xosiblnadi. Ikkinchi sherenga orkali belgilangan vaktda tuliksiz katorda turgan xarbiy xizmatchi oldingi sherengaga utishaga;
D. Ikki xarbiy xizmatchining yonma yon turgan xolatidagi saf tortishi;
E. Kurol aslaxalarni bir chizikka kator kilib yonma yon kuyilishiga.
13. «Kalonna» deb nimani tushunasiz?
Kichik bulinmalar va kismlarni Nizomga kura piyoda va mashinalarda birgalikda xarakat kilishini;
*V. xarbiy xizmatchilar va bulinmalar Nizom yoki komandir belgilab kuygan oralik masofani saklagan xolda oldinma – keyin turadigan safni;
S. Xarbiy xizmatchilarni jangda bir chizikda xrakat kilishlarini;
D. Guruppani jangovor mashinalar oldiga bir chizikka saflanishi;
E. Xarbiy xizmatchilar oldinma-ketin turgandagi oralik masofani.
14. «Etakchi» deb kim xisoblanadi?
Guruppani boshkarayotgan guruppa komandiri;
Safni boshkarayotgan Vzvod komandiri;
*S. Ma’lum bir yunalish buyicha xarakat kiluvchi ilk xarbiy xizmatchi;
D.Ma’lum bir yunalish buyicha yolgiz uzi komandalarni bajarayotgan xarbiy xizmatchi;
E. Mashina va piyodalar xarakatini boshkarib borayotgan komandir.
15. «Taomomlovchi» deb kimga aytiladi?
Berilgan topshirikni uz vaktida tamomlagan xarbiy xizmatchiga;
Berilgan topshirikna muddatdan oldin aolo darajda tamomlgan xarbiy xizmatchi;
Otishni uz vaktida tamomlagan xarbiy xizmatchi;
*D. Kalonnaning oxirida yuruvchi xarbiy xizmatchi, bulinma yoki mashinaga;
E. Buzilgan mashinalarni shatakga olib, oxirida kelayotgan mashinaga.
16. Safni boshkarishda kanday komandalar buladi?
*A. Dastlabki darrov bajariladigan komandalar;.
V.Tez va sekin bajariladigan komandalar;
S. Darrov, tez bajariladigan komandalar;
D. Sekin, extiyotkorlik bilan bajariladigan komandalar;.
E. Darrov, tez va extiyotkorlik bilan bajariladigan komandalar.
17. Bajariladigan usulni bekor kilish yoki tuxtatish uchun kanday komanda beriladi?
Bekor kilnsin; Dastlabki xolatga kaytarilsin;
Kaytarilsin; *D. Tuxtatilsin; E. Bajarilmasin.
18. «Erkin» komandasi berilganda kanday turiladi?
Bosh kiyimlar tugirlanadi, safdan ikki kadam chikiladi va bevosita boshlikka murojat etiladi;
*V.Uzini erkin kuyib, ung yoki chap tizzani xiyol bukib, joyda kimirlamasdan, xotirani jam kilib va gaplashmasdan turiladi.
S.Kiyim kechak va anjomlar tugirlanadi, chap yoki ung tizzani xiyol bukib xotirani jam kilib turiladi;
D.Uzini erkin kuyib, ung yoki chap tizzani xiyol bukib yonidagi safdoshini anjomlarini tugirlab kuyadi.
19. «Tugirlansin» komandasidan oldin kanday komanda beriladi?
Saflan; V: Rostlan; *S. Erkin; D. Tarkal; E. Oldimga.
20. «Tugirlansin» komandasi kanday bajariladi?
Tugri, zurikmasdan tovonlar bir joyga kuyilgan xolda;
Barmoklar yarim bukilib, oyoklar tegib turgan xolda;
*S. Safdagi joydan jilmasdan, kurol kiyim kechak va anjomlar tugrilanadi; zarur xollarda safdan chikiladi, ruxsat uchun bevosita boshlikka murojat kilinadi;
D. Safdan chikmsdan, kurol, kiyim kechak va anjomlar tugirlanadi xamda gaplashishga ruxsat etiladi;
E. Uzini erkin kuyib joyidan kimirlamay gaplashmay anjomlar tugirlangan xolatda.
21. Joyda turib burilishlar necha boskichda bajariladi?
3- boskichda; *V. 2- boskichda; S. 4- boskichda;
D. 5- boskichda; E. 1- boskichda.
22. Kadam tashlash xarakati minutiga necha kadam tezlikda bulishi kerak?
90-100 kadam; 110-115 kadam; *S. 110-120 kadam;
D. 115-130 kadam; E. 120-125 kadam.
23. SHaxdam kadam bilan xarakat kilinganda oyoklar erdan yukoriga kancha kutariladi?
10-15 sm; *V. 15-20 sm; S. 25-30 sm; D. 16-20 sm; E. 20-25 sm.
24. YUrishdan yurishga utish uchun kanday komanda beriladi?
Tuxta, kadam Bos; Joyngda kadam Bos;
Kadam bos, joyingda; Tuxta; *E. Kadam- Bos.
25. Xarakatni tuxtatish uchun kanday komanda beriladi?
*A. Joyingda tuxta; V. Kaytarilsin; S. Bekor kilinsin;
D. Kaytarilsin, joyingda; E. Tuxta, kaytarilsin.
26. «Safdan chik» komandasi berilganda safdan necha kadam chikiladi?
4-kadam; 3-kadam; 1-kadam; *D. 2-kadam; E. 5-kadam.
27. Xarbiy xizmatchi safga kaytish uchun kanday komanda beriladi?
Safga kayt; Joyinga tur; *S. Safga tur;
D. Kaytarilsin; E. Joyinga bor.
28. Xarbiy xizmatchi boshlikka necha kadam kolganda tuxtab, Ma’lumot beradi?
4-5 kadam; 1-2 kadam; *S. 2-3 kadam; D. 3-4 kadam; E. 3-5 kadam.
29. Xarbiy xizmatchi boshlik oldiga kelganda kanday Ma’lumot beradi?
Urtok leytenant, oddiy askar Turaev oldingizga keldi;
Urtok leytenant, oddiy askar Turaev keldi;
Urtok leytenant, oddiy askar Turaev etib keldi;
Urtok leytenant, oddiy askar buyrugingizga binoan etib keldi;
*E. Urtok leytenant, oddiy askar Turaev buyrugingizga binoan etib keldi.
30. Safdan tashkarida xarbiycha salom berish boshlikka necha kadam kolganda boshlanadi?
5-6 kadam; 4-5 kadam; 2-3 kadam; *D. 3-4 kadam; E. 7-8 kadam.

2-VARIANT


1. «Seksiya»ning yoyik safi necha sherengadan iborat bulishi mumkin?
2-3 sherengadan; *V. 1-2 sherengadan; S. 3-4 sherengadan;
D. 4-5 sherengadan; E. 1-3 sherengadan.
2. Bir joyda turgan seksiyani yoyish uchun kanday komanda beriladi?
*A.«Seksiya» orkaga, ungga (chapga, urtadan) falon kadam kengay (yugur, oralar kengaysin);
V.«Seksiya» orkaga unga shaxdam kadam Bos; S. «Seksiya» chapga, ungga yugur;
S. «Seksiya» chapga, ungga tarkal; E. «Seksiya» falon kadamgacha tarkal.
3. Seksiyani yigish uchun turgan joyda kuydagicha komanda beriladi?
Seksiya bir joyga yigil; Seksiya xamma joyga yigilsin;
*S. Seksiya ungga, chapga, urtaga jips-lan (yugur, jipslan);
D. Seksiya xamma uz joyiga jipislansin; E. Seksiya falon kadamdan sung jipslan.
4. Seksiyaning yurishi safi necha kalonnadan iborat?
2-3 kallonadan; 2-3 sherengadan; *S. 1-2 kalonnadan;
D. 3-4 sherengadan; E. 1-2 sherengadan.
5. Safda turgan joyda seksiya komandiri boshlikka necha kadam kolganda «Rastlan» komandani beradi?
7-8 kadam; 8-10 kadam; 8-9 kadam; 5-6 kadam; *E. 10-15 kadam.
6. Safda yurib kelayotgan vaktda xarbiyga salom berish uchun seksiya komandiri boshlikka necha kadam kolganda komandani beradi?
20-25 kadam; 15-20 kadam; *S. 10-15 kadam; D. 18-20 kadam; E. 8-10 kadam.
7.Kaysi komanda berilganda xarbiy xizmatchilar mashinalardagi joyni egallaydi?
Mashinalarga chikilsin; Mashinalarga joylashilsin;
*S. Joy-joyingni egalla; D. Joy-joyingga utir; E. Mashinalarga utirilsin.
8. Joyda turganda «CHap-ga» komandasi kanday bjariladi?
*A. CHap Qul tarafga chap oyokning tovoni va ung oyokning uchida buriladi;
V. CHap Qul tarafga chap oyokning uchida va ung tovonida uchida buriladi;
S. CHap Qul tarafga chap va ung oyokning uchi yordamida buriladi;
D. CHap Qul tarafga ikkala oyokning tovonlari yordamida buriladi;
E. CHap Qul tarafga tizzalari ozgina va gavda oldinga ozgina egilgan xolda buriladi.
9. Safni boshkarish kanday amalga oshiriladi?
Jangovor kurollardan uk uzish orkali;
Bayroklar va xarbiy-texnikalardan uk otish orkali;
*S. Komandirning ovozi signal va shaxsiynamuna, texnik va xarakat vositalari, buyruklar orkali;
D. Durbin (binokl)da kuzatib, komandalar berish orkali;
E. Komandirlarni Qul va oyoklarini xarakatlantirishi orkali.
10. «YOyik saf» kachon Qullaniladi?
Ertalab boshlik va komandirlar bilan xarbiycha salomlashish uchun;
Jangovor vazifalarni aolo darajada bajarish uchun;
«Xarbiy kasamiyod»ni kabul kilish uchun;
*D. Tekshirish, xisob-kitob, kurik ishlari, parad va boshka zarur xollarda;
E. Xarbiy xizmatchilarni jazolash, ogoxlantirish va taotil berish xollarda..
11. «YUrish safi» kachon Qullaniladi?
Jangga tayyorgarlik kurish, xavo xujumidan saklanish;
*V. Bulinmalarning marshini bajarish, tantanli marshni va ashulla bilan utish, bir joydan ikkinchi joyga kuchishda;
S. Bulinmlarni tekshirish va mashinalarga utkazishda;
D. Simli tusiklar va mina maydonlaridan utish;
E. YUklarni ortish va tushirish.
12. Safda yurib ketayotgan vaktda noMa’lum askar kabriga xarbiycha salom beriladimi?
*A. Xarbiycha salom beriladi; V. Yuk, Xarbiycha salom berilamaydi;
S. Sokchi turgan bulsa berilmaydi; D. Sokchi tursa beriladi;
E. Boshlik ruxsat bersa beriladi.
13. Avtomat bilan turganda «Rostlan» komandasi kanday bajariladi?
Kurol «kukrakka» xolatida stvolni yukoriga karatib ushlanadi;
*V. Kurol «tasmaga» xolatida stvoli yukoriga karatib ushlanadi, ung Qulning panjasi kamarning yukori kismiga tegib turadi, kundogi buklanuvchi avtomatning stvoli pastga karatiladi;
S. Kurol «orkaga» xolatda stvolni yukoriga karata ushlanadi, ung Qulning panjasi kamarning yukori kismiga tegib turadi;
D. Agar kundogi buQuluvchi avtomat bulsa, «tasmaga» xolatda stvolini yukoriga kilib ushlaydi;
E. Kundokli avtomat bulsa, «tasmaga» xolatda stvoli pastga kilib ushlanadi.
14.Qul (vzvod) pulemyoti bilan turganda «Rostlan» komandasi kanday bajariladi?
Qul pulemyotini pastga erkin tushurilgan ung Qul bilan kundogi erga va chap oyokni uchiga tegadigan kilib ushlab turildi;
Qul pulemyotini pastga erikin turilgan chap Qul bilan kundogi erga va chap oyokning uchiga tegadigan kilib ushlab turiladi;
*S. Qul pulemyotini pastga erkin tushirilgan ung Qul bilan kundogi erga va ung oyokning uchiga tegadigan kilib ushlab turiladi;
D. Qul pulemyotini avtomat singari tasma xolatda stvoli pastga kilib ushlab turiladi;
E. Qul pulemyotini «Orka-ga» xolatda stvolni pastga kilib ushlab turilgan.
15. «Tuxta» komandasi kanday bajariladi?
Tuxta komandasi berilgan xarbiy xizmatchi tuxtab, boshlik tomon burilib, zurikmasdan oyoklari bir joyga kuygan xolatda turadi;
Bunday komanda berilagnda xarbiy xizmatchi tuxtab, kiyim-kechaklarni tugirlab, kad rost turadi.
Bunday komanda berilagnda xarbiy xizmatchi tuxtab, joyida turgan xolatda kadam tashlash bilan bajaradi.
*D. CHap yoki ung oyokni kuyish bilan beriladigan darrov bajariladigan «Tuxta» komandasi berilaganda, yana bir kadam tashlanadi, sungra oyoklar bir joyga kuyilib, kad rostlab, tugriga karab turiladi;
E. CHap yoki ung oyokni kuyish bilan xarakat tuxtaladi. Oyoklar tovonlari bir joyga kuyilib, orkaga buriladi, va boshlikka «Men» deb jvob beriladi.
16. Kurolsiz xarakat kilganda «orkaga-yur» komandasi kanday bajariladi?
«orkaga-yur» komandasi chap oyok erga kuyilishi bilan bir vaktda beriladi. Komanda buyicha xarbiy xizmatchi tezlik bilan orkaga burilib xarakatni davom ettiradi;
«orkaga-yur» komandasi ung oyok erga kuyilishi bilan bir vaktda beriladi. Komanda buyicha xarbiy xizmatchi tezlik bilan orkaga burilib xarakatni davom ettiradi;
«orkaga-yur» komandasi berilganda xarbiy xizmatchi ung oyoklarini ozrok chapga olib ikkala oyokning tovoni bilan orkaga burilib xarakatni davom ettiradi;
«orkaga-yur» komandasi berilaganda xarbiy xizmatchi Qullar xarakatini tuxtatib, ikkala oyokni uchi bilan orkaga burilib ung oyok orkali davom xarakatni ettiradi;
*E. «orkaga-yur» komandasi ung oyok erga kuyilishi bilan bir vaktda beriladi. Komanda buyicha chap oyoklar bilan yana bir kadam tashlanadi, ung oyok yarim kadam oldinga chikarib ozrok chapga olinadi, ikki oyokning ichida zudlik bilan chap tomonga burilib, chap oyok bilan xarakat davom ettiriladi. Burilishlar vaktida Qullar oyoklarga mos xolda xarakatlantiriladi.
17. Kurolni totugri ushlagan xolatini tuzatish uchun kanday komanda beriladi?
Kaytarilsin; Bekor kilinsin; Notugri; *D. Kurol-tugirlansin; E. Tugirlansin.
18. Guruppani saf kurigini kim utkazish mumkin?
SHtab boshligi; Korovul boshligi;
Seksiya komandiri; *D. Guruppa komandiri; E. Okruk kumondoni.
19. Kurolni «Elkaga», «Tasmaga», «Kukrakka» komandalari berilishidan oldin kanday komanda beriladi?
Kurolni ukla; Kurolni uksizlantir; *S. Saklagicha kuy;
D. Kurolni elkaga ol; E. Kurol tasmaga.
20.Mashinalar orasidagi distansiyalarni uzgartirish uchun kanday komanda beriladi?
Distansiyalar uzaytirilsin; Distansiyalar kiskartirilsin;
*S. Distansiyalar oshirilsin, kamaytirilsin; D. Distansiyalar tezlashtirilsin;
E. Mashinalar tezligi oshirilsin.
21. Guruppa-guruppa bulib ashulla aytib utish uchun distansiya kancha bulishi kerak?
25-60 metrgacha; 30-65 metrgacha; 65-70 metrgacha;
*D. 40-50 metrgacha; E. 70-55 metrgacha.
22. Jangovor bayrokni olib chikish uchun Bayrokdor guruppa tayinlanadimi?
Bayrokdor guruppa tayinlanmaydi, 3-nafar sokchi tayinlanadi;
Bayrokdor, korovullash uchun korovul tayinlanadi;
*S. Bayrokdor guruppa tayinlanadi;
D. 2-nafardan iborat sokchilar tayinlanadi;
E. Bayrokdor vzovd va korovul tayinlanadi.
23. Dushmanning vzvod kalonnasi erdan kukkisdan kilingan xujumini kaytarish uchun kanday komanda beriladi?
Dushman oldindan xujum kilmokda mudofaaga utilsin;
Dushman oldindan xujum kilmokda orkaga chekinsin;
Dushman xujumi kaytarilsin;
*D. Dushman oldindan (orkadan, chapdan, ungdan) xujum kilmokda-jangga;
E. Dushman kuchlari yuk kilinsin. .
24.Bosh kiyim bilan kurolsiz turgan joyda xarbiycha salom berish kanday bajariladi?
Ung Qulini eng oson yul bilan ung Qulokning ustiga shunday tekizish kerakki, unda barmoklar jips kaft tugri buladi;
*V. Ung Qulini eng oson yul bilan bosh kiymiga shunday tekkizish kerakki unda barmoklar jips, kaft tugri buladi, urta barmok bosh kiyimning kuyi kismiga soyabon yoniga tegadi, tirsak esa elka chizigiga va balandligida buladi;
S. Ung Qulini eng oson yul bilan bosh kiyimga tekiziladi gavdani boshlik tomonga burib karalad, kaftning urta barmogi ikki koshning urtasiga kuyiladi;
D. Ung Qulini eng oson yul bilan bosh kiyimga tekizilmasdan iyak tomon olib kelinadi, kaftlar jips xolatda buladi, urta barmok iyakka tegib turadi;
E Ung Qulini eng yakin yul bilan Qulokning past kismiga kuyiladi, kaftlar jipslashadi, tirsak esa elka chizigi va balandligida buladi.
25. Kurol kaysi xolatda bulaganda, ung Qul bilan xarbiyga salom berildi?
* A. «Elkaga» xolatida; V. «Tasma» xolatida; S. «Orkaga» xolatida;
D. «Elkaga», «Orkaga» xolatida; E. «Tasma», «Elka», «Orka» xolatida.
26. Safdan tashkari kurolsiz, bosh kiyimsiz xarakat chogida xarbiyga salom berish kanday bajariladi?
Bunday xoltda xarbiyga salom berish boshlikka 5-6 kadam kolganda oyokni erga kuyish bilan bir vaktda boshlanadi;
Bunday xoltda xarbiyga salom berish uchun boshlikka 7-8 kadam kolganda oyokni erga kuyish bilan bir vaktni uzida Qullar xarakati tuxtaladi;
Boshlikka 3-4 kadam kolganda shaxdam kadam tashlab utib ketadi;
*D. Boshlikka 3-4 kadam kolganda oyokni erga kuyish bilan bir vaktda Qullar xarakati tuxtatiladi, bosh boshlik tomon buriladi, uning yuziga karab, xarakat davom ettiriladi. Boshlikni yonidan utib bulgandan sung, bosh tugri tutilib Qullar xarakati davom etadi;
E. Boshlikka 1-2 kadam kolganda Qullar xarakati tuxtaladi. Bosh boshlik tomon burilib, salomlashib utib ketiladi.
27. Kurol tasmasini bushatish uchun kanday komanda beriladi?
A. Tasma; V. Tasma uzaytirilsin; S. Bushatilsin;
*D. Tasma bushatilsin; E. Tasma kengaytirilsin.
28. Kundogi buklanuvchi avtomatni «Kukrakka» xolatida «Elkaga» xolatiga kandy utkaziladi?
A. Ung Qul bilan «Kukrakka» xolatidan olib, «elkaga» xolatiga Utkaziladi;
*V. Ung Qul bilan tasma ushlanadi va elka xolatiga utkaziladi;
S. Ung Qul bilan kurolning stvoli ogzidan ushlanadi va elkaga xolatiga utkaziladi;
D. CHap Qul bilan tasmasi ushlanadi va elkaga xolatiga utkaziladi;
E. Xamma javoblar tugri.
29. Avtomatni «Elkaga» xolatidan «Kukrakka» xolatiga utkazish knday bajariladi?
CHap Qul bilan stvolning ogzidan ushlanadi va «Kukrakka» xolatiga utkaziladi;
*V. Ung Qul bilan stvolning ogzidan ushlanadi, ogiz kismi chap elkaga tortiladi, «Kukrakka» xolatiga utkaziladi;
S. Ung Qul bilan avtomat tasmasidan tortilib, «Kukrakka» xolatiga utkaziladi;
D. Avtomat «Elkaga» xolatidn echilib «Kukrakka» xolatiga utkaziladi;
E. Avtomatni chap Qul bilan olinib «Tasma» xolatiga keltiriladi va ung Qul bilan «Kukrakka» xolatiga utkaziladi
30. Qul pulemyoti «Kukrakka» xolatdan «Elkaga» xolatiga kanday utkaziladi?
Kurolni extiyotkorlik bilan «Kukrakk» xolatidan ung Qulga olinadi va «Elka» xolatiga utkaziladi;
CHap Qul bilan stvolidan chap elkaga tortish orkali utkaziladi;
*S. «Elkaga» xolatiga xarbiy xizmatchining uziga Qulay bulgan usulda utkaziladi;
D. Kurol tasma xolatiga olinadi, chap Qul orkali «Elkaga» xolatiga utkaziladi;
E. Kurolni kundogi ung Qul bilan ushlab olinadi va «Elkaga» xolatiga utkaziladi.
3-VARIANT
1. Birinchi sherengarda turgan xarbiy xizmatchi ikkinchi sherengada turgan xarbiy xizmatchini kanday utkazib boradi?
A. Birinchi sherengada turgan xarbiy xizmatchi oldinga ung oyogi bilan bir kadam tashlab,oyoklarini juftlab turadi va ikkinchi shenergada turgan xarbiy xizmatchini utkazib yuboradi;
*V. Birinchi sherengada turgan xarbiy xizmatchi oldinga chap oyoki bilan bir kadam tashlab, ung oyogini chap oyogi yoniga kuymasdan ung tomonga yana bir kadam tashlaydi, orkasidagi xarbiy xizmatchini utkazib yuborib, yana uz joyiga kaytib turadi;
S. Birinchi sherengada turgan xarbiy xizmatchi oldinga chap oyogi bir kadam tashlab, chap oyogini ung oyoti yoniga kuymasdan chap tomonga yana bir kadam tashlaydi va orkasidagi xarbiy xizmatchini utkazib yuborib, uz joyiga yana kaytib turadi;
D. Birinchi sherengada turgan xarbiy xizmatchi oldinga chap oyogi bilan bir kadam tashlaydi Qullar xarakatlanmaydi va komanda buyicha uz joyiga kaytadi;
E. Birinchi sherengada turgan xarbiy xizmatchi komandirni buyrugi bilan bir kadam oldinga chikadi va orkadagi xarbiy xizmatchini utkazib yuboradi.
2. «Kanotlar» urtasidagi masofa kanday ataladi?
A. «Safning buyi»; V. «Interval»; *S. «Safning eni»;
D. «Kanot»; E. «YOyik saf».
3. Safda yonma- yon turgan xarbiy xizmatchilar, (mashina) bulinmalar va kismlar urtasidagi oralik masofa nima deyiladi?
A. «SHerenga»; *V. «Interval»; S. «Kanot»; D. «Kator»; E. «Safning eni».
4. Ikki xarbiy xizmatchining ikki sherengada oldinma- keyin turishi nima deb ataladi?
A. «Ikki sherengali saf»; V. «Distansiya»; S. «Kallona»;
*D. «Kator»; E. «Tamomlovchi».
5. Kaysi komanda berilganda uzini erkin kuyib, ung yoki chap tizzani xiyol bukib, joyidan kimirlamasdan va gaplashmasdan turiladi?
A. «Tugirlansin»; V. «Bekor kilinsin»; S. «Kaytarilsin»;
*D. «Erkin»; E. «Rostlan».
6. Kaysi xollarda «Roslan» komandasi berilmasa xam «Kadrost» turiladi?
A. Kiyim- kechak va anjomlar tugirlangandan keyin;
V. «Erkin kurollar erga kuyilsin komandasidan sung»;
*S. Buyruk berilgan va olingan bildiruv berilgan Uzbekiston Respublikasining Davlat madxiyasi yangragan, xarbiy salom- alik kilingan vaktlarda;
D. Mashinalarga chikishdan oldin «joy- joyingni egalla» komandasidan sung;
E. Xamma javoblar tugri.
7. Xaydovchilar mashinani boshkarib ketayotgan vaktda boshlikka xarbiycha salom berishadimi?
A. Qullarini rul boshkaruvidan olmagan xolda boshlarini kimirlatish bilan xarbiy salom beradilar;
V. CHap Qulini rul boshkaruvidan olmasdan, ung Quli bilan xarbiycha salom beradilar;
*S. Mashinani boshkarib ketayotgan vaktda boshlikka xarbiycha salom berishmaydi;
D. Mashinani tuxtatib, mashinadan tushib xarbiycha salom beradilar;
E. Tank, BTR, BMP, xaydovchilari salom berishmaydi, avtomobilda bulsa xarbiycha salom berishadi.
8. Mashinada bir uzi utirgan xarbiy xizmatchilar utirgan joyida boshlikka xarbiy salom beradilarmi?
A. Boshini boshlik tomon burib, ung Qulini kuksiga kuyib, belini bukmasdan salom beradilar;
V. Urinlaridan turib, ikki Qulini kuksiga kuyib belini ozgina bukib salom beradilar;
S. Mashinada utirgan joyida boshlikka umuman salom bermaydilar;
*D. Boshlik tomon boshini bukib, belini bukmasdan salom beradi. Agar bosh kiyimi bulsa Qulini bosh kiyimiga takash bilan salom beradilar;
E. Boshlikni uzi xarbiy xizmatchini yoniga kelib salom- alik kilgan takdirdagina xarbiycha salom beradilar.
9. Kanday kator «tuliksiz kator» deb xisoblanadi?
A. Agar ikkinchi sherengada turgan xarbiy xizmatchining orkasida uchinchi sherengada xech kim turmasa;
V. Agar komandirni orkasi tuldirilib turilmasa;
*S. Agar birinchi sherengada turgan xarbiy xizmatchining orkasida ikkinchi sherengada xech kim turmasa;
D. Agar safning etaklovchisi bulsama;
E. Agar safda tamomlovchi xarbiy xizmatchi bulmasa.
10. Safda burilgan vaktda sherengalarning nomi uzgaradimi?
*A. Saf burilgan vaktda sherengalarning nomi uzgarmaydi;
V. Saf burilgan vaktda sherengalarning nomi uzgarib «Kator» deb ataladi;
S. Saf burilgan vaktda sherengalarning nomi uzgarib «Kanot» deb ataladi;
D. Saf burilgan vaktda sherengalarning nomi uzgarib «YOyik saf» deb ataladi;
E. Saf berilgan vaktida sherengalarning nomi uzgarib «tuliksiz saf» deb ataladi.
11. Kalonnaning oxirida yuruvchi xarbiy xizmatchi va bulinma, mashinani nima deb ataladi?
A. «Tugatuvchi»; V. «YAkunlovchi»; *S. «Tamomlovchi»;
D. «Etaklovchi»; E. « Oxirida yuruvchi».
12. Ma’lum bir yunalish buyicha xarakat kiluvchi ilk xarbiy xizmatchini bulinma mashinani nima deb ataladi?
A. «Yul boshlovchi»; V. «Sardor»; S. «Boshlik»; *D. «Etakchi»; E. «Sarbon».
13. «Saf kurigi» da nimalar tekshiriladi?
A. Xarbiy kismning oshxonalari, kurolxonalari;
V. Xarbiy kismning «ukuv dala maydonlari»;
S. Xarbiy xizmatchilarning tashki kurinishi, shaxsiyatni tasdiklovchi xujjati, fukarolikdagi mutaxassislik diplomlari tekshiriladi;
G.Xarbiyxizmatchilarning tashki kurinishi, shaxsiyatini tasdiklovchi pasportlari, kurol- aslaxa va anjomlarning guvoxnomalari tekshiriladi;
*E. Xarbiy xizmatchilarning tashki kurinishi shaxsiyatini tasdiklovchi xujjati mavjudligi va uning axvoli, tugri yoki notugri rasmiylashtirilgani, aslaxa- anjomlar, kurol- yarog va xarbiy texnikaning axvoli tekshiriladi. Bundan tashkari xarbiy xizmatchilarni surab- bilish xam utkaziladi.
14. Kadam tashlash xarakati minutiga 110- 120 kadam tezlikda bulganda, kadamning uzunligi kancha buladi?
A. 60- 70 sm; V. 75- 85 sm; *S. 70- 80 sm; D. 85- 90 sm; E. 60- 65 sm.
15. «YOnboshlab emaklash» kanday bajariladi?
*A. YOnboshlab emaklash uchun chap yonboshga yotiladi; tizzadan bukilgan chap oyok oldinga tortilib, chap Qulning bilagiga suyaniladi, ung oyokning tovoni imkon kadar uziga yakin olinib erga tiraladi, ung oyok tugirlanib, chap oyokning xolatini uzgartirmasdan gavda oldinga siljitiladi, shundan sung xarakat shu tarika davom ettirilaveradi. Kurol chap oyokning soniga kuyilib, ung Qul bilan ushlanadi;
V. YOnboshlab emaklash uchun chap yonboshga yotiladi: tizzadan bukilgan ung oyok oldinga tortilib, ung Qulning bilagiga suyaniladi, chap oyokning tovoni imkon kadar uziga yakin olinib erga tiraladi shu tarika xarakat davom ettiriladi. Kurol ung oyokning soniga kuyilib, chap Qul bilan ushlanadi;
S. YOnboshlab emaklash uchun bukilgan ung Qul ostga tortiladi, shu vaktning uzida chap Qul oldinga uzatiladi. Tizzadan tortilgan oyokning tovoni imkon kadar uziga yakin olinib erga tiraladi;
D. YOnboshlab emaklash uchun ung va chap Qullarni kaftlari erga kuyiladi. Tizzalar yarim xolatda bukiladi va xarakat chap oyokdan boshlanadi;
E. YOnboshlab emaklash uchun erga elka bilan yotiladi: Qullarni tirsaklarini erga tekkizib, tizzalar yarim bukilgan xolatda xarakat davom ettiriladi. Kurolni tasmasidan chap Qul bilan ushlanadi.
16. «Jangovar Bayrok» kismning oldiga kanday xolatda olib chikiladi?
A. Jangovar Bayrok kismining oldiga gilofda olib chikiladi. «Bayrokka karab- Rostlan» komandasida gilof egiladi;
V. Jangovar Bayrok kismining oldiga gilof olib chikiladi va kismga 50- 60 metr kolganda gilof egiladi;
*S. Jangovar Bayrok xamisha kism oldiga yoyik xolatda olib chikiladi. uzokrok joyga boriladigan bulsa jangovar Bayrok gilofga solib olinadi;
D. Jangovar Bayrok kism oldiga olib chikilganda xam uzokrok joyga borilganda xam yoyik xolatda olib boriladi;
E. Xamma javoblar tugri.
17. Bayrokdor safda turgan chogda «Jangovar Bayrok» ni kanday xolatda ushlab turiladi?
A. Bayrokdor Jangovar Bayrokni chap Qulida, bayrok dastasidan ushlab, ikkala oyokning urtasiga kuygan xolatda ushlab turiladi;
V. Bayrokdor Jangovar Bayrokni safda turgan chogida, bayrokni dastasini ung oyogi yoniga kuyib chap Quli bilan erkin ushlab turadi;
*S. Bayrokdor safda turgan chogida Jangovar Bayrokning dastasini ung oyogi yoniga kuyib pastga tushirilgan ung Quli bilan erkin ushlab turadi. Dasta oyokning urtasida turishi kerak. Kurol bilan usullar bajarishda xam Janovar Bayrokning xolati uzgarmaydi;
D. Bayrokdor Jangovar Bayrokning dastasidan ushlab, chap oyogini tovoni tugrisida ushlab turadi;
E. Bayrokdor safda turgan chogida jangovar Bayrokni dastasidan chap Quli bilan erkin ushlab turadi. Bayrok dastasi esa chap oyokning uchiga tegib turishi kerak. Kurol bilan usullar bajarishda Jangovar bayrokning xolati uzgaradi.
18. Ashulla aytib utish uchun gruppalar orasidagi masofa kancha bulishi kerak?
*A. 40- 50 metrgacha; V. 15- 20 metrgacha; S. 30- 35 metrgacha; D. 60- 65 metrgacha;
E. 55- 60 metrgacha.
19. Emaklashni kaysi usullari jangda Qullaniladi?
A. Plastuncha chalkancha yotib emaklash usullari;
V. CHalkoncha, elka bilan emaklash usullari;
S. Jangda xech kanday emaklash usullari Qullanilmaydi;
*D. Plastuncha yonboshlab tizza va Qullarni erga kuyib emaklash usullari;
E. CHalkancha, yonboshlab, elka va Qullar yordamida emaklash usullari.
20. Bosh kiyim kaysi Qulda echiladi?
A. CHap Qulda echilib, kakardasi yukoriga kilinib ushlab turiladi;
*V. Ung Qulda echiladi, tushirilgan chap Qulda kakardasi oldinga, popokning kakardasi esa chapga karatib ushlanadi;
S. CHap Qulda echilib, chap Qulda ushlab turiladi;
D. Ung Qulda echilib, ung Qulda ushlab turiladi;
E. Ung Qulda kakardasi yukoriga kilib ushlanadi.
21. Safda 5-6 kadam chikkan xarbiy xizmatchi saf tomon buriladimi?
A. Saf tomon burilmaydi;
V. Safdan chikib, tugri boshlik oldiga boradi;
*S. Saf tomon buriladi;
D. Safdan chikkan xarbiy xizmatchiga «Oldinga» komandasi berilsa safga karab bukiladi;
E. Ikki sherengadan chiksa burilmaydi.
22. Xavo xujumidan saklanish uchun kanday komanda beriladi?
A. «Mudofaga utilsin»; V. «Gaz nikobi kiyilsin»;
S. «Xujumga utilsin»; D. «Xavo xujumidan saklan»; *E. «Xavo».
23. Oldinga karama- karshi tomon nima deyiladi?
A. Gruppalar orasidagi masofa; V. Seksiyalarni yonma- yon turishi;
S. Vzvodlarni orkama- orka turishi;
D. YOnga karama- karshi tomon;
*E. Xarbiy xizmatchilarni orka tomoni.
24. Xarbiy xizmatchiga safdaga o‘z joyga qaytish uchun kanday komanda beriladi
A. «Joyinga kayt»;
V. «Safga bor»;
S. «Kaytarilsin»;
*D. « Safga tur»;
E. «Safga kayt».
25. Oddiy kadamdan shaxdam kadamga utish uchun kanday komanda beriladi?
A. «Kadam- Bos»; *V. «Rostlan»; S. «Erkin»;
D. «YArim kadam- Bos»; E. «Uzun kadam - Bos».
26. Urush va mexnat faxriylariga xarbiycha salom beriladimi?
*A. Xarbiycha salom beriladi; V. Xarbiycha salom berilmaydi;
S. Komandirni buyrugi bilan beriladi; D. Fakat komanda berilganda;
E. Xarbiy kiyimda bulsa beriladi.
27.«Dushman oldindan (orkadan, chapdan, ungdan) xujum kilmokda- Jangga»- komandasi kachon beriladi?
A. Dushmanning xavodan vzvod kalonnasiga kilgan xujumini kaytarish uchun;
*V. Dushmanning vzvod kalonnasiga erdan kukkisdan kilgan xujumini kaytarish uchun;
S. Dushmanning kuchlar nisbati jang vaktida ortik bulganda;
D. «Mudofaa» ga utishdan oldin; E. «CHekinish» ga utishdan oldin.
28. Jangovar bayrokni olib chikish uchun Bayrokdor gruppa tayinlanadimi?
*A. Bayrokdor gruppa tayinlanadi; V. Tayinlanmaydi;
S. 3- nafar sokchi tayinlanadi; D. Korovul tayinlanadi;
E. Bayrokdor Vzvod va korovul tayinlanadi.
29.AKS- 74 avtomatini «Kukrakka» xolatidan «Elkaga» xolatiga kanday utkaziladi?
A.Ikki Qul yordamida «kukrakka» xolatidan olinib «Elkaga» xolatiga utkaziladi;
V.Avtomat tasmasidan ushlanadi va chap Qul yordamida «Elkaga» xolatiga utkaziladi;
S. CHap Qul bilan kurol tasmasi ushlanadi va «Elkaga» xolatiga utkaziladi;
*D. Ung Qul bilan kurolning stvoli ogzidan ushulanadi va «Elkaga» xolatiga utkaziladi;
E. Xamma javoblar tugri.
30.Safda yurib ketilayotgan vaktda boshlikka necha kadam kolganda «seksiya» komandiri xarbiycha salom berish uchun komanda beradi?
*A. 10- 15 kadam kolganda; V. 15- 20 kadam kolganda;
S. 25- 30 kadam kolganda; D. 20- 25 kadam kolgada; E. 7- 8 kadam kolganda.
4 VARIANT
1. Agar xarbiy xizmatchini Qullari band bulsa boshlikka xarbiycha salom beradimi?
Umuman salomlashmaydi; YUkni erga kuyib salomlashadi;
*S. Boshni boshlik tomon burib salomlashadi;
D. Tuxtab yukni erga kuyib salomlashadi; E. SHaxdam kadam tashlab ketaveradi.
2. SHaxdam kadam tashlaganda kadamning uzunligi kancha buladi?
15-20 sm; *V. 70-80 sm; S. 60-70 sm; D. 75-80 sm; E. 65-85 sm.
3. YUgirish vaktida kadamlar uzunligi kancha buladi?
70-80 sm; V 75-85 sm; S 60-65 sm; D 85-95 sm; *E. 85-90 sm.
4. Xarakat tezligini uzgartirish uchun kanday komandalar beriladi?
Tuxta, uzun kadam Bos; Tuxta, tez-tez kadam-Bos;
Tuxta, asta sekin kadam-Bos;
*D. Uzun kadam-Bos, tez-tez kadam-Bos, sekin kadam-Bos;
E. Kalta kadam-Bos, yarim kadam-Bos, katta kadam-Bos.
5.«Joyingda» komandasi berilganda oyoklar erdan yukoriga kancha kutariladi?
*A. 15-20 sm; V. 25-30 sm; S. 20-30 sm; D. 17-20 sm; E.16-18 sm.
6. Safda turgan joyda xarbiycha salom berish uchun vzvod komandiri boshlikka necha kadam kolganida «Rostlan» komandasini beradi?
60-70 kadam; 50-60 kadam; *S. 40-50 kadam; D. 55-60 kadam; E. 70-80 kadam.
7. «Tasma bushatilsin» komandasi berilganda kurol kaerga kuyiladi?
*A. Ung tomonga yarim (45 gradus) buriladi, chap oyok bilan bir kadam orkaga yuriladi. Oldinga egilib, kurol kundogi chap oyokning tovoniga tiraladi, avtomat stvoli ung tirsakning ichki bukiladigan joyiga kuyiladi;
V. CHap tomonga yarim (45 gradus) buriladi, ung oyok bilan bir kadam orkaga yuriladi. Oldinga egilib, kurol kundogi chap oyokning tovoniga tiraladi va tasma ung Qul bilan ushlanadi;
S. CHap oyok yarim kadam oldinga kuyilib (45 gradus) ga gavda buriladi. CHap oyokni tovoniga avtomat kundogi kuyiladi, ung Qul bilan esa avtomat tasmasi bushatiladi;
D. (45 gradus) unga burilib avtomat kundogi ung oyokka tiralad va chap Qul bilan esa tasma bushatiladi;
E. Gavda chapga ozgina (45 gradus)da burilib, ikkala oyok elka kengligida ochiladi. Avtomatni chap Qulni bilagiga kuyib ung Qul bilan tasma bushatiladi.
8 Xarbiy xizmatchi safdan necha kadam chikkach saf tomon buriladi?
3-4 kadam; 4-5 kadam; *S. 2-3 kadam; D. 1-2 kadam; E. 7-8 kadam.
9. Jangda emaklashni kaysi usullari mavjud?
CHalkancha, elka bilan emklash usullari;
Plastincha, chalkancha yotib emaklash usullari;
*S. Plastincha, yonboshlab tizza va Qullarni erga kuyib emaklash usullari;
D. Emaklash usullari, jangda Qullanilmaydi
E. YOnboshlab, chalkancha, elka va Qullar yordamida emaklash usullari
10. Echilgan bosh kiyim kanday ushlab turiladi?
CHap Qul oldinga ozgina burilgan xolda ushlab turiladi;
CHap Qulda, kokardasi yukoriga kilib ushlab turiladi;
*S.Tushirilgan chap Qulda kokardasi oldinga popokning kokardasi esa chapga karata ushlab turiladi;
D. Ung Qulda kokardasi pastga popokniki esa chapga karatib ushlab turiladi;
E. Tushurilgan ung Qulda kokordasi yukoriga karatib ushlab turiladi.
11. Dushman vzvod kollonnasiga xavodan xujum kilganda kanday komanda beriladi?
Xavo; Xavo xujumi; *S. Xavo xujmidan saklan;
D. Xujumdan saklan; E. Mudofaga utilsin.
12. Saf kurigi nima uchun utkaziladi?
Xarbiy xizmatchilarni ovkatlanish va yashash joylarini urganish uchun;
Xarbiy xizmatchilarni yaxshi dam olishlarini kuzatish uchun;
Xarbiy xizmatchilarni davolash va taotilga yuborish;
*D.Xarbiy xizmatchilarini saf usullarini bajarish kunikmasi xamda bulinmalarining safda turishi va yurishi malakasini aniklash uchun;
E.Xarbiy xizmatchilarini dala mashgulotlaridagi olgan bilimlarini aniklash uchun.
13.Jangovar Bayrokni korovul boshligidan olib, bayrokdorga kim topshiradi?
A. Xarbiy kism boshligi; V. SHtab boshligi; *S. SHtab boshligining yordamchisi;
D. Korovul boshligining yordamchisi; E. Xarbiy kism navbatchisi.
14. «Saf nizomi» kachon joriy etilgan?
A. 1996 yil 9 oktyabrda; V. 1994 yil 14 oktyabrda; S. 1992 yil 9 oktyabrda;
*D. 1996 yil 14 oktyabrda; E. 1994 yil 9 oktyabrda.
15. YUgurib ketayotgan xarbiy xizmatchiga yurishga utish uchun kanday komanda beriladi?
A. «Tuxta»; V. «Joyingda»; S. «Seksiya Kadam- Bos»;
*D. «Kadam- Bos»; E. «Bekor kilinsin».
16. Ung Qul bilan, kurol kaysi xolatda turganda xarbiycha salom beriladi?
A. «Oyokka» xolatida; V. «Tasmaga» xolatida; *S. «Orkaga» xolatlarida;
D. «Elkaga» xolatlarida; E. Xamma javoblar tugri.
17. Saf maydonining xajmi kancha buladi?
A. 10x16 metr; *V. 8x16 metr; S. 10x15 metr; D. 10x20 metr;E. 8x10 metr.
18. Saf maydoni chizigining eni kancha?
A. 3 sm; *V. 5 sm; S. 7 sm; D. 8 sm; E. 6 sm.
19. «Tugirlansin» komandasidan oldin kanday komanda beriladi?
Saflan; Rostlan; *S. Erkin; D. Tarkal; E. Oldimga.
20. «Tugirlansin» komandasi kanday bajariladi?
Tugri, zurikmasdan tovonlar bir joyga kuyilgan xolda;
Barmoklar yarim bukilib, oyoklar tegib turgan xolda;
*S. Safdagi joydan jilmasdan, kurol kiyim kechak va anjomlar tugrilanadi; zarur xollarda safdan chikiladi, ruxsat uchun bevosita boshlikka murojat kilinadi;
D. Safdan chikmsdan, kurol, kiyim kechak va anjomlar tugirlanadi xamda gaplashishga ruxsat etiladi;
E. Uzini erkin kuyib joyidan kimirlamay gaplashmay anjomlar tugirlangan xolatda.
21. Joyda turib burilishlar necha boskichda bajariladi?
3- boskichda; *V. 2- boskichda; S. 4- boskichda; D. 5- boskichda; E. 1- boskichda.
22. Kadam tashlash xarakati minutiga necha kadam tezlikda bulishi kerak?
90-100 kadam; 110-115 kadam; *S. 110-120 kadam;
D. 115-130 kadam; E. 120-125 kadam.
23. SHaxdam kadam bilan xarakat kilinganda oyoklar erdan yukoriga kancha kutariladi?
10-15 sm; *V. 15-20 sm; S. 25-30 sm; D. 16-20 sm; E. 20-25 sm.
24. YUrishdan yurishga utish uchun kanday komanda beriladi?
Tuxta, kadam Bos; Joyngda kadam Bos; Kadam bos, joyingda;
Tuxta; *E. Kadam- Bos.
25. Xarakatni tuxtatish uchun kanday komanda beriladi?
*A. Joyingda tuxta; V. Kaytarilsin; S. Bekor kilinsin;
D. Kaytarilsin, joyingda; E. Tuxta, kaytarilsin.
26. «Safdan chik» komandasi berilganda safdan necha kadam chikiladi?
4-kadam; 3-kadam; 1-kadam; *D. 2-kadam; E. 5-kadam.

27. Xarbiy xizmatchi safga kaytish uchun kanday komanda beriladi?


Safga kayt; Joyinga tur; *S. Safga tur;
D. Kaytarilsin; E. Joyinga bor.
28. Xarbiy xizmatchi boshlikka necha kadam kolganda tuxtab, Ma’lumot beradi?
4-5 kadam; 1-2 kadam; *S. 2-3 kadam; D. 3-4 kadam; E. 3-5 kadam.
29. Xarbiy xizmatchi boshlik oldiga kelganda kanday Ma’lumot beradi?
Urtok leytenant, oddiy askar Turaev oldingizga keldi;
Urtok leytenant, oddiy askar Turaev keldi;
Urtok leytenant, oddiy askar Turaev etib keldi;
Urtok leytenant, oddiy askar buyrugingizga binoan etib keldi;
*E. Urtok leytenant, oddiy askar Turaev buyrugingizga binoan etib keldi.
30. Safdan tashkarida xarbiycha salom berish boshlikka necha kadam kolganda boshlanadi?
5-6 kadam; 4-5 kadam; 2-3 kadam; *D. 3-4 kadam; E. 7-8 kadam.
Download 104,5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©www.hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish