Informatika fanidan 6-sinflar uchun test savollariDownload 104,5 Kb.
bet1/2
Sana31.03.2022
Hajmi104,5 Kb.
#521993
  1   2
Bog'liq
Informatika fanidan 6-sinflar uchun test savollari
Informatika fanidan 6-sinflar uchun test savollari


. 1.Grafik muharriri qanday maqsadda qo'niladi?
a)matn ko’rinishidagi axborotlarni qayta ishlash uchun. b) grafik axborotlarni qayta ishlash uchun c)jadval ko’rinishdagi axborotlarni qayta ishlash uchun d) dastur tuzish uchun
2.Grafik fayllar xotirada qanday kengaytmada saqlanadi?
a)VMR va DOS b) XLS va DOS c)DOS va RSX d)BMP va PCX
3.Qo’ydagilardan qaysi biri grafik muharrir?
a)BASIK b)WORD c)PAINT d)EXCEL
4.Mo’yqalam nima maqsada qo’llaniladi?
a)Chiziq qalinligini tanlashda b)rang tanlashda c)to’g’ri chiziq tanlashda d)yopiqsohani ichini bo’yashda
5. PAINT ning uskunalar majmuasida bo’lmagan elementni ko’rsating?
a)elleps b)to’g’ri chiziq c)egri chiziq d)to’rtburchak e)rasm
6.Elektron jadval nima maqsadda qo’llaniladi?
a)Turli sakllarni yasash uchun b)Matnlarni yasash uchun c)hisob kitob ishlari va ma’lumotlarni jadval ko’rinishida tasvirlash uchun d)Dastirlash tillarida foydalanish uchun
7.Excelda tayyorlangan hujjat fayli qanday kengaytma bilan saqlanadi?
a).DOS b).TXT c).XLS d).BAS e).BAT
8.Yachayka deganda nimani tushunasiz?
a)Ixtiyoriy ustunni b) ixtiyoriy satrni c) Formula satrini d)Ustun va satrning kesishgan joy
9.EXCELda formula qanday belgidan keyin yoziladi?
a) = b)SUM c)EXP d)MAX
10.Quydagilarning qaysi biri axborot tashuvchilar hisoblanmaydi?
a)o’yinlar yozilgan disket b)Gepgrafik karta c)Ovozli karta d) a,b,c javoblar
11.Axborot texnalogiyasi bu-
a)kimningdir yoki nimaningdur belgilar yordamidagi ma’lumoti b)axboratlarni yig’ish qayta ishlash va uzatish amallarini bajaruvchi texnik vositalar c) Inson tomonidan axborotlarni izlash, to’plash saqlash, qayta ishlash va undan foydalanish usullari va vositalari d) to’g’risi yo’q
12.Bit bu-
a)mantiqiy element b)0 yoki 1 larni qabul qiluvchi eng kichik element c) faqat 1larni qabul qiluvchi element d)faqat 0 larni qabul qiluvchi element
13.TEXNALOGIYA so’zi necha baytdan ibirat?
a) 80 b) 10 c)192 d) 2 e ) 11
14.O’zbekiston Respulikasida kiberniteka sohasida birinchi akademik nomini ko’rsating
a) B.Boltayev b)V.Qobulov c) A.Abduqodirov d)Farobiy e) H.Toyloqov
15.Birinchi 10 ta amalni bajaruvchi avtomatik mashina qanday nomlanadi?
a)Leyedev mashinasi b)Bebidj mashinasi c)Abak d)Pentium d)paskal g’ildiragi
16.II-avlod EHM ning electron bazasini nima tashkil qiladi?
a)Lampalar b)yarim o’tkazgichlar c)integral sxemalar d)Eng katta integral sxemalar
17.1-EHM qanday nomlangan?
a)MINSK b)Pravets c)ЭНИАК d)IBM
18.Zamonaviy EHM tuzilishini 1-bo’lib taklif qilgan olim nomini ko’rsating
a)Djion Fon Neyuman b)Djorj Bul c)Vavelov d)leybnis e)Vinter
19.Quydagilardan qaysi biri axborot chiqarich qurilmalariga kiradi?
a)Operativ xotira b)display c)Sichqoncha d)Printer e)Protsessor
20.Operativ xotira nimaga xizmat qiladi?
a)Ma’lumotlarni saqlash b)Kampyuterga kiritilgan va uning ish jarayon davomida xosil bo’luvchi barcha axborotlar va ma’lumotlarni ishlash uchun zarur bo’lgan dasturlarni vaqtincha saqlash uchun c)Kampyuterdagi ishlashligini qattiy nazorat qilish uchun d)dasturni qayta yuklash uchun
21.Plotter qurilmasi bu-
Agrafik tasvirlarni qog’ozga chiqarich uchun b)kiritish uchun c)chiqarish uchun d)Axborotlarni saqlash uchun e)Skaner qilish uchun
22.Informatika faniga qachon asos solingan ?
a)XX asrda b)XIX asrning 50-yillarida c)XX asrning 50-yillarida d)XXasrning 75-yillarida
23 .Axborot qanday sifatlarga ega bo’lishi lozim?
a)ko’rish,hid bilish b)Qimmatli ,to’liq ishonchli c)to’liq,uzluksiz d)uzlikli ,qimmatli
24.Axborot shakliga ko’ra necha xil bo’ladi?
a)Uzlikli va uzliksiz b)ketma ket c)ishonchli,to’liq d)sifatli,analog
25.Uzliksiz axborot qatnasggan qator qaysi?
a)ob-havo, axborot b) )ob-havo ,vaqt c)vaqt d)a.b javoblar
6-sinif informatika fanidan test savollari. I-variant. II variant
1.Matnlarni yozish, saqlash, qayta, ishlash, qog`ozga chop etish kabi ishlarni bajarishga mo`ljallangan dastur necha turga bo`linadi va ular qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan.
A) Ikki turga ; matn muharriri va matn protsessori B) uch turga; matn kirituvchi, word pad, kalkulyator
C) bir turga; matinlar majmui D) besh turga; matin muharriri, matin kirituvchi, matinlar majmui, matin protsessori bloknot
2. Word matn muharrida chizmalar chizish uchun qaysi uskunalar panelidan foydalaniladi?
A) Paint,shrift B) Ob’yekt, standart C) Paint,tablitsa D) Chizish,tayyor shakllar
3.Matn muharrirlari keltirilgan bandni belgilang.
A)MS WORD,WORD PAD B)WORD PAD,Bloknot C)MS WORD,MS Exsel D)Bloknot, Paint
4.Hujjatda rasm joylashtirish uchun qanday ketma ketlik bajariladi?
A) Вставка
5.Matn muharriri bilan matn protsessorining asosiy farqi?
A) Farqi yo’q B)matn muharrida faqat matn yozish mumkin ,matn protsessorida matn yozish mumkin va shu mattni turli rasmlar bilan boyitish mumkin.C)matn muharririda rasm chiziladi, matn protsessorida matn yoziladi D) matn protsessori va matn muharririda grafiklar chiziladi
6. WordPad matn muharrining menyular satrida qanday menyular joylashgan?
A) fayl, pravka, vid, vstavka, format, spravka B) fayl, pravka, vid, vstavka, format,servis C) fayl, pravka, vid, vstavka, format,okno D) fayl, pravka, vid, vstavka, format,tablitsa
7. MS Word muloqot oynasi qanday asosiy qisimlardan tashkil togan?
A) sarlavha satri, masalalar paneli, uskunalar panelirasmlar B) sarlavha satri,menyular satri, ranglar palitrasi C) sarlavha satri,menyular satri, uskunalar paneli, rasm D) sarlavha satri,menyular satri, uskunalar paneli,holat satri
8.Wordda matn yozganda yangi abzastga qanday o’tiladi?
A)ALT klavishi B)Enter klavishi C)ctrl klavishi D) shift klavishi
9.Matnnni belgilangan qismidagi o’lchamini o’zgartirish….

1 2
A)Matnni kerakli qismi blokka olinadi B)Formatlash uskunalar pnelidan o’lcham tugmasi bosiladi
C)Taklif etilgan o’lchamlardan biri tanlanadi D) Hamma javoblar to’g’ri
10. Hujjjatlarni tahrir qilish -….
A)Hujjatni saqlash B) hujjatni diskka ko’chirish C)hujjatlarga tuzatish kiritish D) Hujjatni chop etish
11.Matnda belgilangan biror qism….
12. Xotiraga saqlash qaysi menyu yordamida amalga oshiriladi?
13. Word matn muharriridan klaviatura yordamida qanday chiqiladi?
14.Kampyuterning asosiy qurilmalariga nimalar kiradi?
15.Wordda jadval hosil qilishda qaysi menyu buyrug’idan foydalanamiz?
16.Worddan necha xil usulda chiqiladi?
17. Matndagi ortiqcha belgi qanday o’chiriladi?
18. O’quvchi kampyuterdan kamida necha santimetr uzoqlikda o’tirishi lozim?
19. Matn interfeysi nima?
20. Hujjat deb nimaga aytiladi?

6-sinif informatika fanidan test savollari. IIvariant.


1. MS Word muloqot oynasi qanday asosiy qisimlardan tashkil togan?
A) sarlavha satri, masalalar paneli, uskunalar paneli,rasmlar B) sarlavha satri,menyular satri, ranglar palitrasi C) sarlavha satri,menyular satri, uskunalar paneli, rasim D) sarlavha satri,menyular satri, uskunalar paneli,holat satri
2.Wordda matn yozganda yangi abzastga qanday o’tiladi?
A)ALT klavishi B)Enter klavishi C)ctrl klavishi D) shift klavishi
3.Matnnni belgilangan qismidagi o’lchamini o’zgartirish….

1 2
A)Matnni kerakli qismi blokka olinadi B)Formatlash uskunalar pnelidan o’lcham tugmasi bosiladi
C)Taklif etilgan o’lchamlardan biri tanlanadi D) Hamma javoblar to’g’ri
4. Hujjjatlarni tahrir qilish -….
A)Hujjatni saqlash B) hujjatni diskka ko’chirish C)hujjatlarga tuzatish kiritish D) Hujjatni chop etish
5.Matinlarni yozish, saqlash, qayta, ishlash, qog`ozga chop etish kabi ishlarni bajarishga mo`ljallangan dastur necha turga bo`linadi va ular qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan.
A) Ikki turga ; matn muharriri va matn protsessori B) uch turga; matn kirituvchi, word pad, kalkulyator
C) bir turga; matnlar majmui D) besh turga; matn muharriri, matn kirituvchi, matnlar majmui, matn protsessori bloknot
6. Matn muharrirlarining asosiy vazifalari nimalardan iborat?
A) Matn kiritiladi, matn o`chiriladi, kitoblar yoziladi B) Belgilar,so`zlar, satirlar, abzaslar o`rnini almashtirish yoki o`chirib tashlash, matnni xotirada saqlash, matnni xotiradan o`qish, xatolarni tuzatish, ma`limotlarni kiritish, misollarni hisoblash va chop etish C)Belgilar,so’zlar ,satrlar,abzastlar o’rnini almashtirish yoki o’chirib tashlash, matnni xotirada saqlash,matnni kitobdan o’qish,xatolarni tuzatish D) Belgilar,so`zlar, satrlar, abzastlar o`rnini almashtirish yoki o`chirib tashlash, matnni xotirada saqlash, matnni xotiradan o`qish, xatolarni tuzatish, ma`limotlarni kiritish,matnni biror qolipga solish va chop etish.
7.Matn muharrirlari keltirilgan bandni belgilang.
A)MS WORD,WORDPAD B)WORDPAD,Bloknot C)MS WORD,MS Exsel D)Bloknot, Paint
8.Bloknot matn muharririuning muloqot oynasi qanday asosiy qismlardan tashkil topgan?
A) sarlavha satri,menyular satri ,ishchi maydon ,yurgich, holat satri B)Ranglar palitrasi, ishchi maydon ,yurgich, holat satri C) sarlavha satri,menyular satri ,ishchi maydon,klaviatura D) sarlavha satri,menyular satri ,ishchi maydon,sichqoncha
9.Matn muharriri bilan matn protsessori ning asosiy farqi?
A) Farqi yo’q B)matn muharrida faqat matn yozish mumkin ,matn protsessorida matn yozish mumkin va shu mattni turli rasmlar bilan boyitish mumkin.C)matn muharririda rasm chiziladi, matn protsessorida matn yoziladi D) matn protsessori va matn muharrida grafiklar chiziladi
10. WordPad matn muharrining menyular satrida qanday menyular joylashgan?
A) fayl, pravka, vid, vstavka, format, spravka B) fayl, pravka, vid, vstavka, format,servis C) fayl, pravka, vid, vstavka, format,okno D) fayl, pravka, vid, vstavka, format,tablitsa
11.Worddan necha xil usulda chiqiladi?
12. Matndagi ortiqcha belgi qanday o’chiriladi?
13. O’quvchi kampyuterdan kamida necha santimetr uzoqlikda o;tirishi lozim?
14. Matn interfeysi nima?
15. Hujjat deb nimaga
Download 104,5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©www.hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish