Korxonaning iqtisodiy faoliyati natijalari. Kurs ishi: Tashkilotning iqtisodiy faoliyatining moliyaviy natijalariDownload 182,11 Kb.
bet3/6
Sana15.06.2023
Hajmi182,11 Kb.
#951467
1   2   3   4   5   6
Bog'liq
Korxonaning iqtisodiy faoliyati natijalari. Kurs ishi Tashkilot

Yalpi daromad- korxonaning barcha turdagi faoliyatdan pul, moddiy yoki nomoddiy shakldagi daromadlarining umumiy miqdori. Tarqatish- moddiy xarajatlarning qoplanishi, asosiy vositalarning amortizatsiyasi; soliqlar va boshqa majburiyatlar. to'lovlar; ish haqi va ajratmalar ijtimoiy ehtiyojlar uchun; boshqa xarajatlarni moliyalashtirish; foyda.
Resurslar va mahsulotlarning rentabelligi
Faoliyatning mutlaq samarasini ko'rsatadigan foydadan farqli o'laroq, korxona samaradorligining nisbiy ko'rsatkichi - rentabellik mavjud. Umuman olganda, u foydaning xarajatlarga nisbati sifatida hisoblanadi va foizlarda ifodalanadi. Muddat ijaradan (daromaddan) iborat. Rentabellik ko'rsatkichlari har xil hajm va turdagi mahsulot ishlab chiqaradigan alohida korxonalar va tarmoqlar faoliyatini qiyosiy baholash uchun qo'llaniladi. Bu ko'rsatkichlar sarflangan ishlab chiqarish resurslariga nisbatan olingan foydani tavsiflaydi. Eng ko'p ishlatiladigan ko'rsatkichlar mahsulot rentabelligi va ishlab chiqarish rentabelligidir.
Quyidagi rentabellik turlari mavjud:
1) ishlab chiqarish rentabelligi (ishlab chiqarish fondlarining rentabelligi) - Rp, quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:
qayerda P- yil (yoki boshqa davr) uchun umumiy (yalpi) foyda;
OFP- asosiy ishlab chiqarish fondlarining o'rtacha yillik qiymati;
BURUN- me'yorlashtirilgan aylanma mablag'larning o'rtacha yillik qoldig'i.
2) mahsulot rentabelligi Prod. uni ishlab chiqarish va sotishning iqtisodiy samaradorligini tavsiflaydi:

qayerda Va boshqalar- mahsulotni (ishlarni, xizmatlarni) sotishdan olingan foyda;
Chorshanba- sotilgan mahsulotning umumiy qiymati;
Moliyaviy natija - korxona xo'jalik faoliyatining yakuniy iqtisodiy natijasi bo'lib, u foyda (daromad) yoki zarar ko'rinishida ifodalanadi. Daromadning xarajatlardan oshib ketishi foyda (tashkilot mulkining ko'payishi), xarajatlar esa daromaddan - zarar (mulkning kamayishi) degan ma'noni anglatadi. Tashkilot tomonidan hisobot yili uchun foyda yoki zarar ko'rinishida olingan moliyaviy natija, mos ravishda, tashkilot kapitalining ko'payishi yoki kamayishiga olib keladi.
Asosiy faoliyatdan olingan daromadlar korxonaning sub'ektini hisobga olgan holda aniqlanadi, agar shunga qarab daromad ba'zi hollarda oddiy faoliyatga, boshqalarida esa boshqalarga tegishli bo'lishi mumkin.
Asosiy faoliyat xarajatlari mahsulot ishlab chiqarish va ularni sotish, ishlarni bajarish, xizmatlar ko'rsatish, tovarlarni sotib olish va sotish bilan bog'liq xarajatlardir. Asosiy faoliyat turlari bo'yicha xarajatlar, shuningdek daromadlar korxona faoliyatining predmetini hisobga olgan holda belgilanadi.
Oddiy faoliyat uchun xarajatlarni shakllantirishda ularni quyidagi elementlar bo'yicha guruhlash kerak:

 • - mehnat xarajatlari;

 • - moddiy xarajatlar

 • - amortizatsiya

 • - boshqa xarajatlar

 • - ijtimoiy ehtiyojlar uchun ajratmalar.

Yalpi foyda - sotishdan tushgan tushum (QQS va boshqa soliqlar bundan mustasno) va mahsulot, ish, xizmatlarni ishlab chiqarish tannarxi (tovarlarni sotib olish narxi) o'rtasidagi farq sifatida belgilanadigan ko'rsatkich.
Daromadlar buxgalteriya hisobiga pul ko'rinishida hisoblangan pul mablag'lari va boshqa mol-mulkning kelib tushgan summasiga va (yoki) debitorlik qarzlari miqdoriga teng miqdorda qabul qilinadi.
Sotishdan olingan foyda - yalpi foyda, sotish xarajatlari va umumiy biznes xarajatlari (agar ular mahsulotni sotishda shartli ravishda hisobdan chiqarilgan bo'lsa)
Soliq to'lashdan oldingi foyda (zarar) - sotishdan olingan foyda (zarar) va boshqa daromad va xarajatlarni o'z ichiga olgan integral ko'rsatkich.
Sof foyda (qoplanmagan zarar) - daromad solig'i hisoblangandan keyin hisobot davrida tashkilot tomonidan olingan moliyaviy natija.
Buxgalteriya hisobida olingan daromadlar va xarajatlarni aks ettirish uchun 90 "Sotish" sintetik schyoti qo'llaniladi.
Tashkilotning hisobot davridagi faoliyatining moliyaviy natijalarini tahlil qilish uchun "Foyda va zararlar to'g'risida hisobot" dan foydalaniladi. Ushbu hisobot yillik va oraliq moliyaviy hisobotlarga kiritilgan. Hisobotdagi ma'lumotlarni 2 yil davomida to'ldirishingiz kerak - hisobot va oldingi. Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotdagi ma'lumotlar minglab rubllarda kiritiladi.
Satr bo'yicha to'ldirish:

 • 2110 - QQS va aktsizlarni olib tashlagan holda mahsulotlarni, ishlarni sotishdan tushgan tushum.

 • 2220 - mahsulotlar, xizmatlar, tijorat va ma'muriy xarajatlarni o'z ichiga olgan xarajatlar. Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotning standart shaklida bu ma'lumotlar ajratiladi, soddalashtirilgan shaklda ular bir qatorda umumlashtiriladi.

 • 2330 - to'lanadigan foizlar, bu qatorda to'lanishi kerak bo'lgan barcha hisoblangan foizlar - kreditlar, kreditlar va boshqa majburiyatlar aks ettiriladi.

 • 2340 - 2110-qator ko'rsatkichiga kiritilmagan tashkilotning daromadi.

 • 2350 - 2220 va 2330 qatorlarga kiritilmagan tashkilotning xarajatlari.

 • 2410 - kechiktirilgan soliq aktivlari va majburiyatlarini o'z ichiga olgan daromad solig'i.

 • 2400 - yil uchun yakuniy moliyaviy natija, yuqoridagi ma'lumotlar asosida hisoblanadi. Xarajatlar daromaddan chegirib tashlanadi.

Hisobot shaklini bosh buxgalter to'ldiradi, u to'ldirilgan hujjatni imzolaydi va tashkilot rahbari ham imzolashi kerak.
Korxona xo'jalik faoliyatining moliyaviy natijasi kalendar (iqtisodiy) yil davomida shakllangan foyda yoki zarar ko'rsatkichi bilan belgilanadi. Moliyaviy natija korxonaning daromadlari va xarajatlari summalari o'rtasidagi farqdir. Daromadning xarajatlardan oshib ketishi korxona mulkining - foydaning ko'payishini, xarajatlarning daromaddan oshib ketishi - zararni anglatadi. Korxonaning hisobot yilida foyda yoki zarar ko'rinishida olgan moliyaviy natijasi, tegishli ravishda korxonaning o'z kapitalining ko'payishi yoki kamayishiga olib keladi. Xarajatlar buxgalteriya hisobida quyidagi shartlarda tan olinadi: xarajat muayyan shartnomaga, qonunchilik va me’yoriy-huquqiy hujjatlar talabiga, tadbirkorlik odatlariga muvofiq amalga oshiriladi; xarajat miqdori aniqlanishi mumkin; muayyan bitim natijasida tashkilotning iqtisodiy foydasining pasayishiga ishonch bor. Tashkilot aktivni o'tkazganida yoki aktivni o'tkazishda noaniqlik mavjud bo'lmasa, muayyan bitim korxonaning iqtisodiy foydasini kamaytirishiga ishonch bor. Agar tashkilot tomonidan qilingan har qanday xarajatlar bilan bog'liq holda, ko'rsatilgan shartlardan kamida bittasi bajarilmasa, tashkilotning buxgalteriya hisobi debitorlik qarzlarini tan oladi. Amortizatsiya amortizatsiya qilinadigan aktivlarning qiymati, ulardan foydalanish muddati va korxonaning amortizatsiya usullaridan kelib chiqqan holda amortizatsiya xarajatlariga asoslangan xarajatlar sifatida tan olinadi. Xarajatlar, daromadlar, operatsion yoki boshqa daromadlarni olish niyatidan va xarajatlar shaklidan (pul, natura va boshqa) qat'i nazar, buxgalteriya hisobida tan olinishi kerak. Xarajatlar, mablag'larni haqiqiy to'lash vaqtidan yoki amalga oshirishning boshqa shakllaridan qat'i nazar (faktlar vaqtinchalik bo'lsa) ular sodir bo'lgan hisobot davrida tan olinadi.
Daromad buxgalteriya hisobida quyidagi shartlarda tan olinadi (PBU 9/99 12-bandi):

 • a) korxona muayyan shartnomadan kelib chiqadigan yoki boshqa tarzda tasdiqlangan daromadlarni olish huquqiga ega;

 • b) tushum miqdori aniqlanishi mumkin;

 • v) muayyan bitim natijasida tashkilotning iqtisodiy foydasi oshishiga ishonch bor. Muayyan operatsiya natijasida tashkilotning iqtisodiy foydasi oshishiga ishonch, tashkilot aktivni to'lashda olgan yoki aktivni olishda noaniqlik bo'lmagan holatlar mavjud;

 • d) mahsulotga (tovarga) egalik qilish (egalik qilish, foydalanish va tasarruf etish) huquqi tashkilotdan xaridorga o'tgan yoki ish buyurtmachi tomonidan qabul qilingan (xizmat ko'rsatilgan);

 • e) ushbu operatsiya bilan bog'liq bo'lgan yoki amalga oshirilishi kerak bo'lgan xarajatlar aniqlanishi mumkin.

Korxonaning xo'jalik faoliyatining moliyaviy natijasi uning ikkita tarkibiy qismidan shakllanadi, ularning asosiy qismi mahsulot, tovarlar, ishlar va xizmatlarni sotishdan, shuningdek tadbirkorlik sub'ekti bo'lgan xo'jalik operatsiyalaridan olingan natijadir. asosiy vositalarni haq evaziga ijaraga berish, intellektual mulk ob'ektlaridan pullik foydalanishga o'tkazish va boshqa korxonalarning ustav kapitaliga investitsiyalar kiritish kabi korxona faoliyati.
Sotishning asosiy moliyaviy natijasini (sotishdan olingan moliyaviy natija) shakllantirish bilan bevosita bog'liq bo'lmagan daromadlar va xarajatlar shaklidagi ikkinchi qism operatsion va operatsion bo'lmagan daromadlar va xarajatlarni o'z ichiga olgan boshqa moliyaviy natijani tashkil qiladi. Agar hisobot davrida kompaniya o'z faoliyati predmeti bo'lgan mahsulotlarni, tovarlarni, ishlarni, xizmatlarni va boshqa operatsiyalarni sotishdan foyda olgan bo'lsa, u holda uning butun moliyaviy natijasi sotishdan olingan foyda va boshqa daromadlarni chegirib tashlagan boshqa daromadlarga teng bo'ladi. xarajatlar.
Agar tashkilot sotishdan zarar ko'rgan bo'lsa, uning umumiy moliyaviy natijasi sotishdan tushgan zarar va boshqa xarajatlarni boshqa daromadlarni hisobga olgan holda yig'indisiga teng bo'ladi.


Download 182,11 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©www.hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish