Ma'muriyatiga murojaat qiling и тисод-Тест (1)Download 17,71 Kb.
Sana15.07.2022
Hajmi17,71 Kb.
#802181
Bog'liq
fayllar.org-WPS Office


fayllar.org
ma'muriyatiga murojaat qiling

И тисод-Тест (1)

PROMOTED CONTENT
Mgid
Mgid

Эти забытые таблетки чистят сосуды за 3 суток


Кардипал

В этом направлении запрещено класть ноги во сне


Korrespondent

Download 114 Kb.


Sana 27.07.2020
Hajmi 114 Kb.
#124966
Bog'liq
И тисод-Тест (1)
1-MODUL.-AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA-TEXNOLOGIYALARI-FANIGA-KIRISH.-, 1-MODUL.-AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA-TEXNOLOGIYALARI-FANIGA-KIRISH.-, 1-MODUL.-AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA-TEXNOLOGIYALARI-FANIGA-KIRISH.-, 1-MODUL.-AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA-TEXNOLOGIYALARI-FANIGA-KIRISH.-, iatiqd22 uzl 31f95 (1), Mo'ydinov M, Mo'ydinov M, Mo'ydinov M, Mo'ydinov M, Mo'ydinov M, Mo'ydinov M, Mo'ydinov M, Mo'ydinov M, Mo'ydinov M
recommended by
Mgid
Mgid

КОД УСПЕХА


Молодая мамочке в декрете заработала свой первый миллион за 4 дня
Ей удалось выбраться из нищеты!

Иқтисодиёт назарияси фанидан тест саволлари


1. Иқтисодиёт назарияси қандай фанлар жумласига киритилади ?

*A.ижтимоий


B.ҳусусий иқтисодий
C.тармоқ иқтисодиёти
D.умумий иқтисодий
2. Иқтисодиёт назариясининг вазифаларини аниқланг ?

*A. иқтисодиётнинг сир-асрорларини билиш


В. иқтисодийсиёсатни ишлаб чиқиш
С.Амалий билимсавиясини ошириш
D. иқтисодий дастурларни ишлаб чиқиш
3. Иқтисодиётни ўрганишда қандай кўрсаткичлар қўлланилади ?

*А.миқдор ва сифат


В.стратегия ва тактик
С.динамик ва статик
D.индуктив ва дедуктив
4. Меркантализм мактабининг асосий ғояси нима ?

*А.бойлик тўплаш, савдо қилиш


В.қўшимча қиймат назариясини илгари суриш
С. иқтисодиётни давлат томонидан тартибга солиш
D.пул иқтисодиётда асосий восита
5. Иқтисодиёт назариясининг вазифаларига қуйидагилардан қайси бири киритилмайди ?

*А.молия тизими билан боғлиқ бўлган жараёнларни тахлил қилиш


В. иқтисодиётнинг сир-асрорларини билиб олиш
С.бошқа иқтисодий фанларга илмий-услубий асос бўлиб хизмат қилиш
D.оммавий тавсиялар бериш
6. Иқтисодиёт назариясининг предметини аниқланг ?

*А.бу кишиларнинг чекланган иқтисодий ресурслар шароитида муқобил ҳўжалик юритиш асосида ўз эҳтиёжларини қондиришга қаратилган ҳатти-харакатлари, буларни белгиловчи иқтисодий шарт-шароитлар хисобланади


В.ишлаб чиқариш жараёни, ишлаб чиқариш муносабатлари тизимини таҳлил қилувчи ва ўргатувчи фан
С.макроиқтисодиёт даражасидаги иқтисодий воқеъликни ўргатувчи фан
D. макроиқтисодий жараёнларни таҳлил этиш
7. Ҳаётий жараёнлар ичида устувор аҳамиятга эга бўлган эҳтиёжларни аниқланг ?
*А.социал-иқтисодий
В.маданий
С.маънавий
D.сиёсий
8. Социал-иқтисодий эҳтиёж бу...

*А.инсонларнинг яшаши, меҳнат қилиш ва иқтисодий мавқеъга эга бўлиши учун истеъмол этилиши зарур товарлар ва хизматлар йиғиндиси


В. ишлаб чиқариш жараёнида юзага келган эҳтиёж
С.социал соҳада юзага келган эҳтиёжлар йғиндиси
D. маданий ва маънавий эҳтиёжлар йғиндиси
9. Эҳтиёжларнинг чексизлиги нимадан иборат ?

*А. эҳтиёжларнинг тўхтовсиз янгиланиб боришидан иборат


В. эҳтиёжларнинг тор доирада эканлигидан иборат
С. эҳтиёжларнинг янгиланиб боришидан иборат
D. эҳтиёжларнинг қисқа даврда давом этишидан иборат
10. Турмуш даражаси нима ?

*А.аҳоли эҳтиёжининг қондирилиш меъёридир


В. эҳтиёжларнинг юксалишидир
С.аҳолининг озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган эҳтиёжининг қондирилиши
D.истеъмол товарларига бўлган эҳтиёжларнинг қондирилиши
11. Социал-иқтисодий эҳтиёжларга қуйидагиларнинг қайси бири кирмайди ?

*А.физиологик эҳтиёж


В.моддий эҳтиёж
С. социал-маънавий эҳтиёж
D.меҳнат эҳтиёжи
12. Эҳтиёж қандай омилларга боғлиқ ?

*А.инсоннинг ёши, жинси…


В.бюджет маблағлари, пенсиялар даражасига
С. ишлаб чиқариш ҳаражатлари, фойда, иш-ҳақи даражаси
D.тадбиркорларнинг олаётган даромадига боғлиқ
13. Эҳтиёжлар юксалишининг кўрсаткичларига қуйидагиларнинг қайси бири киритилмайди ?

*А. эҳтиёжни товар истеъмоли орқали қондирилиши


В. эҳтиёж кўпайиб, миқдоран ўсиб боради
С. мутлақо янги эҳтиёжларнинг пайдо бўлиши
D. бир эҳтиёжни иккинчиси билан алмаштириш
14. Социал-маънавий эҳтиёжлар таркибига қуйидагиларнинг қай бирини киритиш мумкин эмас ?

*А. озиқ-овқат ва кийим-кечак


В.билим олиш
С.маданий савиясини ошириш
D.махоратга эга бўлиш
15. Ишлаб чиқариш омилларига қуйидагилардан қайси бири киради ?

*А.шахсий-инсоний


В.иқтисодий ресурслар
С.моддий маҳсулотлар ва хизматлар
D. ишлаб чиқаришнинг натижалари
16. Ҳозирги Ғарб маданиятларида иқтисодчилар иқтисодий ресурсларларга нималарни киритадилар ?

*А.ер, капитал, меҳнат, тадбиркорлик қоболияти


В.пул, корхона, ишлаб чиқариш ҳужжатлари
С.асосий ва айланма фондлар
D.кредит, дотация, субендия
17. Моддий ишлаб чиқаришга қуйидагиларнинг қайси бири киритилмайди ?

*А.моддий-маиший хизмат соҳалари


В.саноат, транспорт
С.алоқа, қурилиш
D.қишлоқ хўжалиги
18. Номоддий ишлаб чиқаришга қуйидагиларнинг қай бири киритилмайди ?

*А.саноат, транспорт


В. моддий-маиший хизмат соҳалари
С.тиббий хизмат соҳалари
D.маориф соҳалари
19. Ялпи миллий маҳсулот нима ?

*А.бир йил давомида жамиятда яратилган товарлар ва хизматларнинг бозор баҳоси орқали ифодаланиши


В.йиллар давомида яратилган товарларнинг бозор баҳоси орқали ифодаланиши
С.бир неча йиллар давомида яратилган хизматларнинг бозор баҳоси орқали ифодаланиши
D.товар ва хизматларнинг давлат томонидан белгиланган нархларда ифодаланиши
20. Меҳнат унумдорлигининг омилларига қуйидагиларнинг қайси бири киритилмайди?

*А.инфляциянинг кўтарилиши


В. ишлаб чиқаришнинг техника-технологтя даражаси
С.ишловчиларнинг билими, малакаси
D. ишлаб чиқаришнинг табиий шароитлари
21. Иқтисодий ўсиш тушунчасини аниқланг ?
*А.кишиларнинг эҳтиёжини қондириш мақсадида моддий неъматларни ишлаб чиқаришнинг ўсиши
В.истеъмол буюмларини ишлаб чиқаришнинг ўсиши
С.ишлаб чиқаришнинг воситаларини ривожланиши
D.ҳизмат кўрсатишнинг ўсиш
22. Микроиқтисодий ўсиш кўрсаткичларига қуйидагиларнинг қайси бири киритилмайди ?

*А.жамият миқёсидаги ўсиш


В.корхона иқтисодиётини ўсиши
С.фирма фаолиятининг ўсиши
D.тармоқ доирасидаги ўсиш
23. Микроиқтисодий ўсишга қайси кўрсаткич мос келади ?

*А.давлат миқёсидаги иқтисодий ўсиш


В. тармоқ доирасидаги ўсиш
С. корхона доирасидаги ўсиш
D.фермер хўжалиги иқтисодиётини ўсиши
24. Иқтисодий ўсишнинг омилларига қуйидагилардан қайси бири киритилмайди ?

*А.тадбиркорлик қобилияти


В.табиий ресурсларнинг миқдори ва сифати
С.меҳнат ресурсларининг миқдори ва сифати
D.ишлаб чиқаришнинг технологик даражаси
25. Қўрсатилган омиллардан қайси бири экстенсив ўсиш дейилади ?

*А.капитал қўйилмаларининг кўпайтириш ва ишлаб чиқаришнинг миқдоран ўсиши


В.Фан-техника ютуқларини жорий қилиниши
С.меҳнатни ташкил этишни такомиллаштириш
D.маҳсулотни истеъмол хусусиятларини яхшилаш
26. Қўрсатилган омиллардан қайси бири интенсив ўсиш дейилади ?

*А. Фан-техника ютуқларини жорий қилиниши асосида меҳнат унумдорлигини ошириш


В. ишлаб чиқариш натижасини миқдоран ўсиши
С. капитал қўйилмаларининг кўпайтириш ва ишлаб чиқаришнинг миқдоран ўсишига эришиш
D. маҳсулотни истеъмол хусусиятларини яхшилаш
27. Миллий бойлик тушунчасига қуйидагилардан қайси бири мос ?

*А.аждодлар меҳнати билан яратилган ва жамиятда жамғарилиб келинган неъматлар ва табиат инъомлари йиғиндиси


В.аҳоли қўлида тўпланган маблағлар
С.ер ости ва ер усти бойликлари
D.қишлоқ ҳўжалигида яратилган маҳсулотлар
28. Қўрсатилганлардан қайси бири иқтисодий потенциалнинг омилларига киритилмайди ?

*А.жамғарилган потенциал


В.меҳнат потенциали
С.илм-маърифат потенциали
D.технологик, табиий потенциал
29. Товар ишлаб чиқариш дегани…

*А.айрибошлаш, бозор учун, пул воситасида олди-сотди қилиш учун маҳсулотишлаб чиқариш


В.бозор учун яратилган маҳсулот
С.маҳсулотларни жаҳон бозорига олиб чиқилиши
D.маҳсулотни бартер асосида айрибошлаш жараёни
30. Товар ишлаб чиқариш нимага асосланади

*А.меҳнат тақсимоти, ишлаб чиқарувчиларнинг бир-биридан алоҳидалашувига


В.меҳнат унумдорлиги ва интенсивлиги
С.аҳоли даромади ва солиқлари
D.шахсий ва моддий-ашёвий омилларга
31. Пул нима ?

*А.умумий эквивалент вазифасини бажарувчи маҳсус товар


В. маҳсус товар
С.қимматбаҳо қоғоз
D.валюта
32. Қиймат қонунининг ижтимоий тараққиётдаги энг муҳим вазифаси нима ?

*А.техника тараққиётини рағбатлантиради


В.ишлаб чиқаришни тартибга солиш
С.ижтимоий меҳнат харажатларини тежашга ундайди
D.товар ишлаб чиқарувчиларни рақобатлаштиради
33. Товарнинг ҳусусияти нимадан иборат ?

*А.истеъмол қиймати ва қиймат


В.товарда мужассамлашган меҳнат
С.товарни маълум нисбатда айирбошлаш
D.ўзининг истеъмоли учун тайёрланмайди
34. Мулкий муносабатлар деганда нимани тушунасиз ?

*А.мулкни ўзлаштириш жараёнида вужудга келадиган муносабат


В. мулк моддий бойлик дегани
С. мулк моддий бойликлар, кийим-кечаклар, озиқ-овқатлар, зеби-зийнатлар
D.мулк бирор шахс ёки корхона, ташкилотларга тегишли нарса
35. Мулкчилик объектига қуйидагиларнинг қайси бири киритилмайди?

*А.худудий бирлашмалар, хар хил ташкилотлар


В.ер, сув, конлар
С.ўсимлик ва хайвонот дунёси
D.машиналар, ускуналар
36.Социал – иктисодий тизим кандай изохланади?

*А. Жамиятнинг социал-иктисодий тузилиши


В. Ишлаб чикаришни ташкил этувчи жараён
C. Жамиятнинг ишлаб чикарувчи кучлари
D. Жамиятнинг ишлаб чикариш муносабатлари
37.Мулкий жихатдан караганда социал-иктисодий тизимларни кандай тоифаларга ажратиш мумкин?

*А. Моноструктурали тизим


В. Аралаш иктисодиёт
C. Натурал ишлаб чикариш
D. Товар ишлаб чикариш
38.Моноиктисодиёт кандай изохланади?

*А. Якка мулк шаклига таянган иктисодиёт


В. Бозор иктисодиётига асосланган иктисордиёт
C . Эркин ракобатга асосланган иктисодиёт
D. Аралаш иктисодиёт
39. Куйидагилардан кайси бири полииктисодиёт тизимига мансуб?

*А. Турли туман мулк шакллларига асосланган аралаш иктисодиёт


В. Бозор иктисодиётига асосланган иктисордиёт
C. Якка мулк шаклига асосланган иктисодиёт
D. Эркин ракобатга асосланган иктисодиёт
40.Куйидагилардан кайси бири тоталитар режали иктисодий тизимга хос эмас?

*А. Куп турли мулкчиликка асосланган эркин иктисодиёт


В. Иктисодиётни давлатлаштиришнинг юкори даражаси
C. Ишлаб чикаришни режа асосида амалга ошириш
D. Сиёсатни иктисодиётдан устуворлиги.
50.Кайси холат бозор иктисодиётига хос эмас?

*А. Иктисодий монополизм


В. Иктисодий плюрализм
C. Нархларнинг либераллашуви
D. Новацияга мойиллик
51.Бозор иктисодиётини харакатга солувчи восита хили?

*А. Ракобат


B. Иш кучи
C. Товарларнинг хилма-хиллиги
D. Манфаатларнинг устунлиги
52.Бозор муносабатлари иктисоднинг жадал боришини таъминловчи кандай кучни юзага чикаради?

*А. Иктисодий фаолият эркинлиги


В. Нархларнинг либераллашуви
C. Иктисодий монополизм
D. Иктисодиётни давлат томонидан …
53.Курсатилганлардан кайси бири бозор иктисодиётига утишнинг шаклларига тугри келмайли?

*А. Марказий Осиё мамлакатлари йули


В. Ривожланган мамлакатлар йули
C. Ривожланаётган мамлакатлар йули
D. Собик социалистик мамлакатлар йули
54.Бозор иктисодиётига утиш йулларининг хусусиятларига хос белгини аникланг:

*А. Социал иктисодий шароит


В. Географик жойлашуви
C. Жахон хужалигида тутган урни
D. Иктисодий алокаларнинг ривожланиши
55.Куйидаги курсатилганлардан кайси бири Узбекистоннинг бозор иктисодиётига утишда асосий тамойилларига хос эмас?

*А. Революцион сакрашлар оркали тезлик билан утиши


В. Иктисодиётнинг сиёсатдан устуворлиги
C. Конунларнинг барча нарсалардан устун туриши
D. Боскичма-боскич утишни таъминлаш
56.Бозор – бу …

*А. Ишлаб чикарувчи ва истеъмолчилар уртасидаги алокаларни товар-пул оркали ташкил этилишидан иборат муносабатлар йигиндиси


В. Давлат корхоналари ва жамоа хужаликлари уртасидаги муносабатлар
C. Фермер хужаликлари ва жамоа хужаликлари уртасидаги муносабатлар
D. Ижарага берувчилар ва ижарага олувчилар уртасидаги муносабатлар
57.Бозор объектининг таркибига куйидагилардан нимани киритиш мумкин эмас?

*А. Ер, сув, табиий бойликлар


В. Истеъмол товарлари
C. Ишлаб чикариш воситалар булган товарлар
D. Аклий мехнат махсули булган товарлар
58.Бозорнинг субъектлари – иштирокчилари кимлар?

*А. Сотувчилар ва харидорлар


В. Диллерлар
C. Товар биржалари
D. Савдо дуконлари
59.Бозорнинг вазифаларига куйидагилардан кайси бири кирмайди?

*А. Истеъмолчиларга товарларни реклама килиш


В. Ишлаб чикариш Билан истеъмолни боглаш
C. Товарни киймат шаклидан пул шаклига айлантириш
D. Иктисодиётни тартибга солишда иштирок этиш
60.Монополлашган бозорнинг хилларига куйидагилардан кайси бири кирмайди?

*А. Режалаштирилган бозор


В. Монопол ракобатли бозор
C. Олигополистик бозор
D. Соф монополия бозори
61.Айирбошлаш микёси жихатидан бозор булинади:
*А. Истеъмол товарлари ва хизматлари бозори
В. Режали, тартибга солинадиган бозор
C. Махаллий, худудий бозор
D. Ташки бозор
62.Бозорнинг етуклик даражасига караб кандай даражаларга булиш мумкин?

*А. Хозирги замон ривожланган бозори


В. Тартибланадиган бозор
C. Режалаштириладиган бозор
D. Капиталистик бозор
63.Талаб нима?

*А. Туловчи кобил, пул Билан таъминланган эхтиёж


В. Бирон-бир неъматлар ва хизматларга булган эхьтиёж
C. Истеъмолчиларнинг бозордаги харакати
D. Хаётий эхтиёж
64.Талабга таъсир килувчи омиллар ичига кайси бири кирмайди?

*А. Ресурслар нархи


В. Махсулотлар нархи
C. Харидор диди
D. Харидорлар сони
65.Бозорда таклиф килинадиган товар хажмига нархдан ташкари таъсир киладиган омилларга кайси бири кирмайди?

*А. Истеъмолчиларнинг бозордаги харакати


В. Ресурслар нархи
C. Ишлаб чикариш технологияси
D. Нарх узгаришининг кутилиши
66.Номукаммал ракобат турига куйидагилардан кайси бири киритилмайди?

*А. тармоклар аро ракобат


В. Монополистик ракобат
C. олигополистик ракобат
D. соф монополия ракобати
67. Нархни аникланг?

*А.товар кийьатининг пулдаги ифодаси


В.товарни айирбошлаш шакли
C.товарга куйилган харажатлар микдори
D.ишлаб чикарилган товарларни аникловчи омил
68.Нарх вазифаларига куйидагиларнинг кайси бири киритилмайди?

*А.ишлаб чикариш Билан истемолни боглаш


В.бозор муносабатларини таминлаш
C.хисоб-китоб, улчов вазифаси
D.иктисодий регулятор
69.молиявий ресурслар турига курсатилганлардан кайси бири киритилмайди?

*А.давлвт ихтиёридаги ресурс


В.микроресурслар
C.макроресурслар
D.захирадаги ресурс
70.Молиянинг вазифаларига курсатилганлардан кайси бири киритилмайди?

*А.ишлаб чикариш билан истемолчиларни боглаш


В.тахсимлаш
C.рагбатлантириш
D.социал химоя
71. Давлат молиясинингтаркуибига куйидагилардан кайси бири кирмайди?

*А.банкларда жамгарилган жамгармалар


В.давлат бюджети
C.бюджетдан ташкари уюштирилган пул фондлари
D.давлат кредити
72.Давлат дароматларининг манбаларини аникланг?

*А.ички ва ташки манбалар


В.аралаш манбалар
C.жамгарма фондлар
D.амортизация фондлар
73.Соликнинг вазифаларига кайси курсаткичлар киритилмайди?

*А.таксимлаш


В.фискаль
C.хужалик фаолиятини рагбатлантириш
D.ахоли айрим тоифаларини социал химоя килиш
74.Куйидагилардан кайси бири бюджет дароматларининг манбалари эмас?

*А.миллий дароматнинг бир кисми


В.соликлар
C.акциз йигинлари
D.божхона туловлари
75.Бюджет харажатларининг ишлатилишига кайст омил киритилмайди?

*А.жамгариш фондини ташкил килиш учун


В.ишлаб чикаришни ривожлантириш
C.социал-маданий сарфлар
D.давлат бошкариш ва мудофа сарфлари
76.Бозор иктисодиётида тахсимот турига кайси бири киритилмайди?

*А.умумий тахсимот


В.тахсимотнинг долзарб коидалари
C.ноэквивалент тахсимот
D. эквивалент тахсимот
77.Тахсимот натижасида мулк эгалариэга булмайдиган нарсани аникланг?

*А.облигация


В.иш хаки
C.фойда
D.пенсия
78. Тумуш даражалари бу …

*А.эхтиёжларни кадирлаш меёрлари


В.кишиларнинг истемол буюмлари Билан таминланишщи
C.йил давомида истемол килинган товарлар ва хизматлар суммаси
D.хозирги кундаги истемол
79.Иш хаки нимани ифодалайди?

*А.иш кучи сохибининг сарфлаган мехнатининг кийматини ифодалайди


В.иш кучини эквивалентлиги
C.мехнат хакини
D.иш кучи сохибининг тирикчилик воситалари нархини ифодалайди
80.Турмуш даражасига тасир этувчи омилларга кайси бири кирмайди?

*А.соликлар ватуловлар


В.пул даромадининг имкдори
C.нарх-наво даражаси
D.товарларнинг мул-куллиги
81.Куйидаги тарифлардан кайси бири жахон хужалигини тугри ифодалайди?

*А.халкаро иктисодий муносабатлар тизимива уларни амалга оширишвоситаларининг


В.кушни мамлакатлар хужалиги
C.узаро шартномалар Билан боглик давлатлар йигиндиси
D.бир ижтимоий тизимга хос мамлакатлар
82.Жахон хужалигини моддий асосини ташкил этувчи омил?

*А.халкаро мехнат тахсимоти


В.географик мухит
C.шартномалар
D.дустона муносабатлар
83.Халкаро иктисодий муносабатларнинг асосий шаклларига киритиш мумкин эмас?

*А.мамлакатларнинг иктисодий ташкилотларига аъзо булишлари


В.савдо-сотик
C.халкаро кредит
D.интеграция алокалари
84.Жахон бозорининг таркибига кайси курсаткич киритилмайди?

*А.истемол товарлари бозори


В.хизматлар молия бозорлари
C.товварлар бозори
D.илмий ишламалар,мехнат бозори
85.Жахон бозрлари оркали мамлакатлар орасида тахсимланади?

*А.пул капитали,иш кучи,технология


В.иктисодий ресурслар
C.ишлаб чикариш кучлари
D.ялпи миллий махсулот
86.Умум жахон кредити кандай йуналишда боради?

*А.одатдаги кредит,имтиёзли кредит


В.узок муддатли кредит
C.четга капитал чикариш
D.киска муддатли кредит
87.Жахон хужалигидакандай валюта курси маъкул топилган?

*А.сузиб юрувчи(тебранувчи) валюта курси


В.катъий валюта курси
С.келишилган валюта тури
D.территорияларнинг узига хос валюта курси
88.Мулкчилик субъектига қуйидагилардан қай бирини киритиш мумкин эмас ?

*А.ер, сув, конлар


В.айрим кишилар, оилалар, аҳолининг социал гуруҳлари
С.ҳудудий бирлашмалар
D.хар хил жамоалар, ижтимоий, дикий ташкилотлар
89.Мулкчилик шаклларига қуйидагилардан қайсисини киритиб бўлмайди ?

*А.давлат бюджети


В.хусусий мулк
С.давлат мулки
D.жамоа мулки
90.Хусусий мулк нима ?

*А.даромад топишга қаратилган мулк


В.оила аъзоларининг мулки
С.диний ташкилотлар мулки
D.фуқаролар мулки
91.Ўзбекистонда қайси соҳа хусусий мулк бўла олмайди ?

*А.ер, ерости, ерусти бойликлари


В.саноат корхоналари
С.хизмат кўсатиш соҳаси корхоналари
D.бинолар, иншоатлар
92.Давлат мулки турларига қуйидагилардан қайси бири кирмайди ?

*А.корпоратив-гурухий мулк


В.республика ихтиёридаги мулк
С.Қорақалпоғистон Республикаси мулки
D.маъмурий-ҳудудий (коммунал) мулк
93.Аралаш мулк таркибига қуйидагилапдан қайси бири киритилади ?

*А.чет-эл фуқаролари, ташкилотлари мулки


В.ижтимоий ташкилотлар мулки
С. корпоратив-гурухий мулк
D.маҳалла мулки
94.Мулкни давлат тасарруфидан чиқаришнинг мақсади…
*А.давлат томонидан мулкка нисбатан якка ҳокимликни тугатиш
В.рақобатчилик муҳитини шакллантири
С.мулкни демократлаштириш
D.мулкни тарқатиб юбориш
95.Ўзбекистондан бошқа давлатларда учрамайдиган мулк тури қайси?

*А.маҳалла мулки


В.диний ташкилотлар мулки
С. оила мулки
D. ижтимоий ташкилотлар мулки
96.Қуйидагилардан қайси бири таклиф омили эмас ?

*А.Харидорлар миқдори


В.махсулотнинг товарлик даражаси
С.ишлаб чиқарувчилар миқдори
D.ресурслар нархи
97.Бозор мувозанати деб аталади қачонки…

*А.талаб ва таклиф миқдоран хамда таркибан мос булса


В.нархлар паст булса
С.харидор ва сотувчилар миқдори тенг булса
D.нархлар коникарли даражада булса
98.Талаб ва таклиф мувозанатини ким таъминлайди ?

*А.бозор механизми


В.давлат
С.харидорлар
D.сотувчилар
99.Тадбиркорлик деб нимага айтилади ?

*А.таваккалчилик асосида, уз мол-мулки жавобгарлиги асосида иш юритиш


В.фойда олиш максадида иш юритиш
С.фойда олиш максадида, таваккалчилик асосида иктисодий фаолият юритиш
D.юкори фойда олиш максадида кушимча корхоналарни ташкил килиш
100.Тадбиркорликнинг мухим белгиларига куйидагилардан кайси бири киритилмайди ?

*А.хужаликни режа асосида юритиш


В.мулкий муносабатларнинг иштирокчиси булиш
С.иктисодий эркинлик
D.иктисодий хатти-харакатлар учун маъсулиятни уз зиммасига олиш
Download 114 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:


Mgid
Mgid

Молодая мамочке в декрете заработала свой первый миллион за 4 дня


Код Успеха

Yotishdan oldin bitta osh qoshiq: bir oyda minus 27 kg!


Fatality

Эти забытые таблетки чистят сосуды за 3 суток


Кардипал

Лучшие любовники: топ-5 знаков зодиака с высоким либидо


Korrespondent

9 Ways To Make Your Relationship Healthy


Inspire Dot

Как 20-летняя мамочка из г. Ташкент заработала на Бентли


Код Успеха

Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022


ma'muriyatiga murojaat qiling


© 2022
Download 17,71 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©www.hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish