Reyting jadvalida filmlar nechtadan ovozga ekanligini aniqlashDownload 120,4 Kb.
Sana19.05.2023
Hajmi120,4 Kb.
#941345
Bog'liq
6-amaliy ish


Filmlar

Tomoshabin

Reyting

Reyting jadvalida filmlar nechtadan ovozga ekanligini aniqlash.
select film_id, count(*) from reyting group by film_id order by count(*);
Reyting jadvalida filmlar to’plagan ballar va uni kamayish taribida aniqlash.
select film_id, sum(ball) from reyting group by film_id order by sum(ball) desc ;
Reyting va Filmlar jadvallarini bog’lagan holda filmlar to’plagan ballar va uni kamayish taribida aniqlash.
select film_nomi, sum(ball) from reyting inner join filmlar on reyting.film_id=filmlar.id group by film_id order by sum(ball) desc;
create table Filmlar (
id INT,
Film_nomi VARCHAR(50),
Yil INT,
Janr VARCHAR(50)
);
insert into Filmlar (id, Film_nomi, Yil, Janr) values (1, 'Idiots, The (Idioterne)', 2023, 'Comedy|Drama');
insert into Filmlar (id, Film_nomi, Yil, Janr) values (2, 'Copycat', 2023, 'Crime|Drama|Horror|Mystery|Thriller');
insert into Filmlar (id, Film_nomi, Yil, Janr) values (3, 'Fata Morgana', 2023, 'Documentary|Drama|SciFi');
insert into Filmlar (id, Film_nomi, Yil, Janr) values (4, 'Green Pastures, The', 2022, 'Drama');
insert into Filmlar (id, Film_nomi, Yil, Janr) values (5, 'Safe Men', 2023, 'Comedy');
insert into Filmlar (id, Film_nomi, Yil, Janr) values (6, 'Happy Weekend', 2022, 'Comedy');
insert into Filmlar (id, Film_nomi, Yil, Janr) values (7, 'Queen - Rock Montreal', 2023, ' Thriller'');
insert into Filmlar (id, Film_nomi, Yil, Janr) values (8, 'Ball, The (Le bal)', 2023, 'Musical');
insert into Filmlar (id, Film_nomi, Yil, Janr) values (9, 'Cursed', 2022, 'Horror|Thriller');
insert into Filmlar (id, Film_nomi, Yil, Janr) values (10, 'Man Who Planted Trees'')', 2022, 'Animation|Drama');

create table tomoshabin (


id INT,
FISH VARCHAR(50),
E_mail VARCHAR(50)
);
insert into tomoshabin (id, FISH, E_mail) values (1, 'Dominik Goldthorp', 'dgoldthorp0@sphinn.com');
insert into tomoshabin (id, FISH, E_mail) values (2, 'Ozzy Gonnel', 'ogonnel1@cbc.ca');
insert into tomoshabin (id, FISH, E_mail) values (3, 'Rorke Middell', 'rmiddell2@trellian.com');
insert into tomoshabin (id, FISH, E_mail) values (4, 'Ignace Fenemore', 'ifenemore3@elpais.com');
insert into tomoshabin (id, FISH, E_mail) values (5, 'Veriee Edlin', 'vedlin4@nba.com');
insert into tomoshabin (id, FISH, E_mail) values (6, 'Bernadina Parrott', 'bparrott5@livejournal.com');
insert into tomoshabin (id, FISH, E_mail) values (7, 'Roderic Bluck', 'rbluck6@xing.com');
insert into tomoshabin (id, FISH, E_mail) values (8, 'Eugen Linfoot', 'elinfoot7@google.com.au');
insert into tomoshabin (id, FISH, E_mail) values (9, 'Carlie Lovell', 'clovell8@oaic.gov.au');
insert into tomoshabin (id, FISH, E_mail) values (10, 'Damara Rosenvasser', 'drosenvasser9@hibu.com');
insert into tomoshabin (id, FISH, E_mail) values (11, 'Pauline MacIlwrick', 'pmacilwricka@springer.com');
insert into tomoshabin (id, FISH, E_mail) values (12, 'Lorianne Fancourt', 'lfancourtb@symantec.com');
insert into tomoshabin (id, FISH, E_mail) values (13, 'Alexio Alan', 'aalanc@hexun.com');
insert into tomoshabin (id, FISH, E_mail) values (14, 'Fanny Raymont', 'fraymontd@4shared.com');
insert into tomoshabin (id, FISH, E_mail) values (15, 'Ambur Andryunin', 'aandryunine@dion.ne.jp');
insert into tomoshabin (id, FISH, E_mail) values (16, 'Montgomery Blint', 'mblintf@noaa.gov');
insert into tomoshabin (id, FISH, E_mail) values (17, 'Harwilll Rubens', 'hrubensg@imageshack.us');
insert into tomoshabin (id, FISH, E_mail) values (18, 'Philbert Oakinfold', 'poakinfoldh@yahoo.co.jp');
insert into tomoshabin (id, FISH, E_mail) values (19, 'Gloriane Petrelli', 'gpetrellii@phoca.cz');
insert into tomoshabin (id, FISH, E_mail) values (20, 'Ebenezer Francey', 'efranceyj@businessweek.com');

create table reyting (


film_id INT,
tomoshabin_id INT,
ball INT
);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (4, 7, 10);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (8, 14, 1);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (1, 18, 8);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (5, 12, 5);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (1, 4, 5);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (10, 1, 2);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (8, 14, 4);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (6, 10, 2);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (3, 6, 2);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (3, 10, 7);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (7, 10, 10);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (3, 20, 1);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (3, 11, 3);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (4, 18, 3);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (1, 1, 6);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (8, 16, 3);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (6, 19, 2);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (2, 14, 4);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (10, 11, 4);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (3, 14, 6);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (1, 2, 6);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (1, 7, 4);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (8, 12, 8);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (2, 9, 6);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (9, 6, 4);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (5, 2, 8);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (9, 10, 4);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (2, 9, 9);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (3, 14, 3);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (5, 5, 3);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (4, 7, 10);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (9, 18, 5);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (8, 4, 1);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (9, 9, 6);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (7, 3, 7);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (9, 11, 7);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (2, 1, 9);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (10, 12, 3);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (10, 17, 2);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (2, 6, 9);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (1, 20, 4);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (9, 8, 4);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (2, 13, 5);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (6, 6, 9);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (1, 4, 4);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (4, 16, 6);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (2, 3, 5);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (4, 11, 1);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (10, 16, 9);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (3, 8, 10);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (2, 8, 4);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (6, 1, 8);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (7, 3, 5);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (8, 16, 9);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (6, 3, 7);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (10, 4, 1);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (7, 16, 6);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (4, 19, 3);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (3, 9, 8);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (7, 12, 1);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (3, 20, 4);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (9, 11, 6);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (8, 12, 4);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (8, 8, 6);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (10, 11, 5);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (7, 19, 7);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (4, 2, 10);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (7, 19, 5);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (4, 9, 4);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (5, 7, 5);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (6, 17, 4);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (3, 3, 3);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (3, 9, 5);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (7, 13, 8);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (1, 6, 3);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (5, 11, 7);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (5, 2, 3);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (2, 1, 3);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (7, 3, 5);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (2, 4, 1);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (4, 20, 4);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (4, 10, 9);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (2, 19, 5);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (2, 10, 10);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (2, 20, 7);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (7, 18, 5);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (3, 8, 6);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (8, 1, 10);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (4, 4, 5);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (10, 6, 7);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (4, 15, 2);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (9, 18, 8);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (3, 7, 9);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (8, 1, 8);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (1, 8, 7);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (1, 19, 1);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (8, 5, 5);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (10, 14, 3);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (10, 8, 6);
insert into reyting (film_id, tomoshabin_id, ball) values (3, 14, 3);
Download 120,4 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©www.hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish