Узлуксиз методик хизмат кўрсатиш тизимини такомиллаштириш тўғрисида хтвнинг 144-сонли буйруғи қачон қабул қилинди?Download 48,35 Kb.
bet1/2
Sana22.02.2022
Hajmi48,35 Kb.
#80620
  1   2
Bog'liq
2 5260289259092312548Pedagogika

“Узлуксиз методик хизмат кўрсатиш тизимини такомиллаштириш тўғрисида» ХТВнинг 144-сонли буйруғи қачон қабул қилинди?

ХТВ 2011 й 4 .07.

“Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимида узлуксиз методик хизмат тўғрисида”ги Низом қачон тасдиқланган?

Халқ таълими вазирлигининг 2011 йил 4 июлдаги 144 -сонли буйруғи

2016 йил 30 майдаги 6-мҳ-сон буйрйғи билан тасдиқланган ........... Низом?

Таълиммуассасалари Педагогика кенгашитўғрисида

A1 стандарт даражаси қандай номланди?

Умумтаълим фанларини ўрганишнинг бошланғич даражаси

A1+ стандарт даражаси қандай номланди?

Умумтаълим фанларини ўрганишнинг кучайтирилган бошланғич даражаси

A2 стандарт даражаси қандай номланди?

Умумтаълим фанларини ўрганишнинг таянч даражаси

Адлия вазирлиги томонидан 2016 йил 3 майда 2781рақами билан қайси Низом рўйхатдан ўтказилган?

Таълим муассасаларинингМетодик кенгаши тўғрисида Низом

Адлия вазирлиги томонидан 2016 йил 9 июнда 2799 рақами билан қайси Низом рўйхатдан ўтказилган?

Таълим муассасаларининг Методик кенгаши тўғрисида Низом

Баҳолаш тизими бу;

Давлат таълим стандарти бўйича УЎТнинг малака талабларини ўқувчилар томонидан ўзлаштирилиши даражасини ҳамда УЎТ муассасасининг фаолияти самарадорлигини аниқлайдиган мезонлар мажмуидир

Билим нима?

ўрганилган маълумотларни эслаб қолиш ва қайта тушунтириб бериш

Вазирлар Маҳкамасининг «Халқ таълими ҳудудий органлари тузилмасини такомиллаштириш тўғрисида»ги қарори қачон тасдиқланган?

2011 йил 1 мартдаги52-сон қарор

Вазирлик томонидан тақдим этилган тавсиялар қаторини аниқланг ?

“Дарс муқаддас”, “Ўрган-ўргат”, “Мураккаб фан ўрганаман” каби тавсиялар ўқувчилар билим салоҳиятини оширишга мўлжалланган.

Давлат таълим стандарти ва унинг вазифаси қайси жавобда тўғри белгиланган.

Умумий ўрта, ўрта махсус, касб-ҳунар ва олий таълим мазмунига ҳамда сифатига қўйиладиган талабларни белгилайди.

Давлат таълим стандарти қандай таркибий қисмлардан иборат?

умумий ўрта таълимнинг таянч ўқув режаси; умумий ўрта таълимнинг ўқув дастури; умумий ўрта таълимнинг малака талаблари; баҳолаш тизими.

Давлат таълим стандарти нечта принципга асосланган ҳолда яратилган?

8 та

Давлат таълим стандарти талабларига риоя қилиш устидан назорат қайси ташкилот томонидан амалга оширилади?

Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги томонидан;

Давлат таълим стандарти талабларининг бажарилмаганлиги учун жавобгарлик қонун ҳужжатларига мувофиқ кимга юкланади?

УЎТ муассасаси раҳбариятига юкланади

Давлат таълим стандартига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш қайси ташкилот томонидан амалга оширилади?

Давлат таълим стандартига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш белгиланган тартибда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан амалга оширилади.

Давлат таълим стандартининг мақсади нимадан иборат?

умумий ўрта таълим тизимини мамлакатда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар, ривожланган хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибалари ҳамда илм-фан ва замонавий ахборот-коммуникация технологияларига асосланган ҳолда ташкил этиш, маънавий баркамол ва интеллектуал ривожланган шахсни тарбиялашдан иборат.

Дарс ёки машғулотнинг самарадорлиги –

унга ажратилган вақтда унинг таълим-тарбиявий мақсадларини амалга ошириш, рўёбга чиқаришнинг сифат даражасидир

Дарс таҳлили турларини кўрсатинг.

Илмий, дидактик, методик, умумпедагогик, психологик.

Илғор иш тажрибаларни Республика миқёсида оммалаштириш учун тақдим этиладиган ҳужжатлар

Ўқитувчининг фаолиятига оид ҳужжатлар, илғор иш тажрибалари ҳақида маълумот, тайёрланган тавсия ва тақризлари, туман халқ таълими бўлими қарори, Вилоят халқ таълими бошқармаси тақдимномаси, ВХТБ кенгаши қарори

Илғор тажриба нима?

Ўқитувчи дарс жараёнида қандай усулни қўлламасин, қандай дидактик воситалардан фойдаланмасин, қандай ишланма, дидактик восита ёки аудио-видео материал яратмасин, илғор тажриба деб дарс самарадорлигини оширишга йўналтирилган тажрибага айтилади

Компетенция нима?

Мавжуд билим, кўникма ва малакаларни кундалик фаолиятда қўллай олиш қобилияти

Компетенциявий ёндашувга асосланган дарсни таҳлил этишда ўқитувчининг қайси жиҳатлари кузатилади?

Педагогик, Психологик, ресурслардан фойдаланишиКомпетенциялар қандай турларга бўлинади?

Таянч ва фанга оид умумий компетенциялар

Кўникма нима?

ўрганилган билимларни таниш вазиятларда қўллай олиш

Қуйида берилган мажбуриятлар қайси раҳбарнинг иш фаолияти билан боғлиқ?
Ёш ўқитувчиларга методик ёрдам уюштириш, фан ўқитувчиларининг методбирлашмаси, метод кенгаши ўтишини доимий равишда ташкиллаштириб бориш, ДТС талаблари доирасида ўқитиш сифатига эътибор бериш, илғор иш тажрибаларни оммалаштириш,тақвим-мавзу режаларининг тузилиши ва бажарилишини назорат қилиш

Методбирлашма раҳбари

Мактаб методика кенгаши вазифалари нималардан иборат?

Илғор тажрибани ўрганиш, оммалаштириш ва ёйиш, ташкилий педагогик, тадқиқот-изланиш, методик маслаҳат,мослашиш (ўрганиш), малака ошириш.

Малака нима?

ўрганилган билим ва шаклланган кўникмаларни нотаниш вазиятларда қўллай олиш ва янги билимлар ҳосил қилиш

Методбирлашма қандай масалаларни амалга оширади?

Барча жавоблар тўғри

Методбирлашма раҳбари ким томонидан тайинланади?

Методбирлашма раҳбари мактаб педагогика кенгаши қарорига асосан ижодкор ва тажрибали ўкитувчилардан мактаб директорининг буйруғи билан тайинланади

Методбирлашма раҳбарлигига номзод қандай белгиланади?

Методбирлашмага раҳбар мактаб педагогика кенгаши қарорига асосан ижодкор ва тажрибали ўкитувчилардан мактаб директорининг буйруғи билан тайинланади.

Методбирлашманинг ҳуқуқлари акс этган жавобни белгиланг?

Барча жавоблар тўғри.

Методик кенгаш умумтаълим муассасаси педагог сони ва ўқувчилар контингенти неча кишидан иборат бўлади?

10-15 кишидан иборат.

Методик кенгашаъзолигига кимлар тавсия қилинади?

Методик кенгаш аъзолигига умумтаълим муассасаси директорининг ўринбосарлари, услубий бирлашмалар раҳбарлари, олий, биринчи ва иккинчи тоифали ўқитувчилар киритилади

Методик кенгашнинг таркиби ва унинг фаолиятини ташкил қилиш ким томонидан шакллантирилади?

Методик кенгаш таркиби умумтаълим муассасаси директорининг буйруғи билан шакллантирилади

Методика уюшмасининг йиғилиши қанча муддатда ўтказилиши билгиланган?

Методика уюшмасинингйиғилиши икки ойда камида бир марта ўтказилади

Методика уюшмаси фаолияти ҳақида қандай тушунчага эгасиз?

Туманда ҳар бир фан йўналиши бўйича тузилиб, унга тажрибали, иқтидорли ва ижодкор ўқитувчилардан таркиб тузилади ва раис сайланади, унга тумандаги фан методисти раҳбарлик қилади.

Методист бу...

Ўз йўналишидаги фан янгиликларини, тизимдаги ислоҳотларни ўқитувчиларга етказувчи ва уларга доим методик жиҳатдан ёрдам берувчи, янги методикаларини ишлаб чиқадиган мутахассис.

Методистлар малака талаблари қайси жавобда тўғри кўрсатилган?

а) олий педагогик маълумот;б) хорижий тиллардан бирининг бошланғич босқичини ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишни билиши;в) беш йилдан кам бўлмаган педагогик иш стажи

Методистнинг малака тавсифлари қайси буйруқда тасдиқланганлигини аниқланг

Халқ таълими вазирлигининг 2015 йил 24 июндаги 191-сонли буйруғи

Муассаса раҳбарларининг қўйиладиган умумий бали нималар асосида умумлаштирилади?

тест натижалари, суҳбатнатижалари, раҳбар фаолиятини белгиловчи кўрсаткичларга қўйилган баллар ҳамда жамоа томонидан берилган баҳолар йиғиндиси асосида

Оммалаштириш учун тавсия этилган илғор тажриба қандай мезонларга жавоб бермоғи керак?

Ижтимоий аҳамияти ва долзарблиги, ишнинг натижавийлиги, тажрибанинг янгилиги, исботланганлиги, барқарорлиги, оптималлиги, бутунлиги

Оммалаштириш учун тавсия этилган тажриба қандай мезонларга жавоб бермоғи керак?

ижтимоий аҳамияти ва долзарблиги, ишнинг натижавийлиги, тажрибанинг янгилиги, исботланганлиги, барқарорлиги, оптималлиги, бутунлиги.

Педагогик диагностиканинг асосий тамойиллари акс этган жавобни белгиланг?

мақсадлилик, эҳтиёжга асосланганлик, методик асосланганлик, педагогик технологияларга мувофиқлик, холислик даврийлик;

Педагогик эҳтиёж қандай аниқланади?

Барча жавоблар тўғри

Педагогларга методик ёрдам беришнинг самарали усуллари кўрсатинг?

Барча жавоблар тўғри.

Педагогларнинг эҳтиёжини амалга оширишдаги тамойиллар қайси жавобда тўлқ кўрсатилган ?

Мақсадлилик, илмийлик, методик асосга эгалик, замонавий педагогик технологияларга мувофиқлик, психологик омилларни ҳисобга олиш, холислик, даврийлик. Ҳар хил турдаги шакл ва усуллардан фойдаланиш, натижавийлик, амалиёт билан боғлиқлик .

Портал бу...

Фойдаланувчига дархол бир қанча сервис тизими-маълумотнома, янгиликлар қидириш тизимидан фойдаланишга эга интернет веб-сайти

Режа нима?

Маълум бир муддатга тузилган, бир шаклга келтирилган, аниқ мақсадга йўналтирилган ҳужжат

Тажриба-таянч муассаса иш режаси қандай тузилади?

Туман фан (йўналиш) методика уюшмаси иш фаолияти билан мувофиқлаштирилган ҳолда тузилади.

Тажриба-таянч муассасасалари туманда қандай мақсадда ташкил этилади?

туман ўқитувчиси узлуксиз касбий маҳоратларини ошириш ҳамда ижодкор ўқитувчи фаолиятини шакллантириш учун шарт-шароитлар яратиш мақсадида;

Таълим муассасаларига қандай методик хизмат кўрсатилади?

Таълим муассасаларининг методик ишларини мувофиқлаштириш, методик кенгаш, методбирлашма ишларини ташкил этиш орқали

Таълим муассасаларининг ўқув-тарбия жараёнини методик таъминлаш кичик гуруҳи методистларининг мажбуриятлари қайси жавобда тўғри берилган?

Давлатимизнинг халқ таълимига оид қонун, қарор ва кўрсатмаларини, юқори ташкилотлардан келган барча буйруқ, кўрсатма ва тавсияларни, малака ошириш соҳасини қамраб олган ҳужжатларни, таълим-тарбияга оид меъёрий ҳужжатларни, ўқувчиларнинг ДТС талабларини ўзлаштириш мониторингини олиб бориш ва аниқланган бўшлиқларни тўлдириш йўлларини, дарсларни таҳлил қилиш кабилар

Таълим муассасаси Методик кенгаши фаолиятидаги асосий йўналишлар тўғри берилган қаторни кўрсатинг.

Барча жавоблар тўғри

Таълим муассасаси нимага асосан давлат аккредитациясидан маҳрум этилиши мумкин?

Аттестация натижаларига кўра маҳрум этилади

Таълим муассасасида методик хизмат кўрсатиш тузилмаси тўғри кўрсатилган жавобни белгиланг?

Таълим муассасалари, педагогик кенгаш, методик кенгаш, методбирлашма, педагоглар

Таълим сифати мониторинг бўлимининг инспектор – методист вазифалари тўғри кўрсатилган қаторни аниқланг

ДТС асосида ўқувчилар билимидаги бўшлиқларни аниқлаш учун мониторинг ўтказади, монторинг натижаларини таҳлил қилади, бўшлиқларни юзага келиб сабабларини ўрганади

Таълим тизимини ривожлантиришга йўналтирилган ягона давлат сиёсатининг амалга оширилишини таъминлаш ўқув – тарбия ишлари самарадорлигиниоширишда методик хизматгаоидйўналишларнибелгилаш – бу?

Узлуксиз методик хизмат кўрсатишнинг асосий вазифаларидан бири.

Таълимдаги инновацион тавсиялар қайси жавобда тўлиқ кўрстилган?

“Яхши муаллим –сифатли таълим”, “Узлуксиз ва узвий”, “Дарс – муқаддас”, “Ўрган-ўргат”, “Соғлом муҳит - соғлом жамоа”, “Мураккаб фани – ўрганаман”, “Пухта ишланган режа-самарали натижа”

Таълиммуассасаларигақандай методик хизмат кўрсатилади?

таълиммуассасаларининг методик ишларинимувофиқлаштириш, методик кенгаш, методбирлашмаишлариниташкилэтишорқали;

Таянч компетенциялар нечта?

6 та

Таянч ўқув режада нималар акс эттирилади?

Таянч ўқув режа ҳар ўқув йилида Халқ таълими вазирлиги томонидан тасдиқланиб, унда фанлар бўйича ўқув соатлари ва таътил кунлари белгиланади

Туман (шаҳар) халқ таълими бўлими қошидаги таълим муассасаларининг ўқув-тарбия жараёнини методик таъминлаш кичик гуруҳининг Методик кенгаши йиғилишларининг ўтказилиш муддати неча кунни ташкил этади?

Ҳар ойда бир марта

Туман (шаҳар) халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш бўлими қошидаги таълим муассасаларининг ўқув-тарбия жараёнини методик таъминлаш кичик гуруҳининг Методик кенгашида қандай ҳужжатлар бўлиши шарт?

Йиллик иш режа, йиғилиш баённомалари, ҳисоботлар, Методика кенгаши фаолиятига алоқадор бўлган ўқув-методик ҳужжатлар нусхаси, Методика кенгашига халқ таълими бошқаруви органларидан келиб тушган ўқув- методик ҳужжатлар нусхалари.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълимининг давлат таълим стандартларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 187-сонли қарори қачон қабул қилинган?

2016 йил 7 апрель

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 мартдаги 140-сон қарори номи қайси қаторда тўғри берилган?

Умумий ўрта таълим тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 6 апрелдаги 187-сон қарори қайси жавобда тўғри кўрсатилганлигини аниқланг

“Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълимининг давлат таълим стандартларини тасдиқлаш тўғрисида”ги.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 803-Ф-сонли фармойиши қачон қабул қилинган?

2017 йил 25 июль

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 30 сентябрдаги ПҚ-3304-сон қарори қайси жавобда тўғри кўрсатилган.

“Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”ги

Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги ҳузуридаги Халқ таълими ходимларига узлуксиз методик хизмат кўрсатиш ишларини мувофиқлаштириш кенгашига нечта аъзо белгиланган?

11 та аъзо белгиланган

Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимида узлуксиз методик хизмат тўғрисида нечта низом тасдиқланган

14 та

Ўзбекистон Республикаси Халқтаълими вазирлиги фаолиятини такомиллаштириш тўғрисидаЎзР ПҚ Қарори қачон тасдиқланган?

Ўз Р ПҚ, 30.09.2017 й, 3304-сон

Ўзбекистонда узлуксиз таълим тизимининг фаолият олиб бориши қай тарзда таъминланган?

ДТС ва давлат талаблари асосида

Узлуксиз методик хизматнинг асосий мақсадларидан бири....

Педагогларнинг касбий маҳоратни ошириш.

Узлуксиз таълим тизимининг фаолият олиб бориши қай тарзда таъминланган?

ДТС ва давлат талаблари асосида

Ўқитувчилар мустақил ўқиш режаси ким томонидан тасдиқланади?

мустақил ўқиш режаси методбирлашма йиғилишида муҳокама этилгач, мактаб директори томонидан тасдиқланади

Ўқитувчиларнинг малака ошириш жараёнига жалб қилиш режаси методик хизматнинг қайси органи томонидан тузилади?

Мактаб методик билашмаси томонидан олдиндан режалаштирилади

Ўқув дастур деганда нималарни тушунасиз?

Ўқув режада белгиланган фан ҳажмининг мавзулар бўйича кетма-кетликда тақсимланиши

Ўқув дастури қайси ташкилот томонидан ишлаб чиқилади ва тасдиқланади?

Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги томонидан ишлаб чиқилади ва тасдиқланади.

Ўқув фанини ўзлаштирилишида компетенциялар неча турга бўлинади?

2 та

Умумий ўрта ва ўрта таълимининг давлат таълим стандартлари қачон амалиётга жорий этилган?

2017-2018 ўқув йилидан бошлаб босқичма-босқич

Умумий ўрта таълим мактаби фан методбирлашмалари тўғрисидаги Низом қачон тасдиқланган?

ХТВ нинг 2011 йил 4 июлдаги 144-сонли буйруғи билан тасдиқланган.

Умумий ўрта таълим сифатини назорат қилишнинг қандай турлари қўлланилади?

ички назорат, ташқи назорат, давлат-жамоатчилик назорати, миллий ва халқаро даражада баҳолаш

Умумий ўрта таълимнинг (УЎТ) таянч ўқув режаси қандай ҳужжат ҳисобланади?

умумий ўрта таълим муассасаларида ўқитиладиган ўқув фанлари номи, ўқув юкламасининг минимал ҳажми ҳамда уларнинг синфлар бўйича тақсимоти белгиланган ҳужжат ҳисобланади

Умумтаълим муассасаси Методик кенгашининг фаолияти кимтомонидан назорат қилинади?

мактаб директори

Устоз-шогирд мактабига ким координаторлик қилади?

Туман (шаҳар) методик таъминлаш, ўқувчиларни касбга йўналтириш ва давлат таълим стандартлари мониторинги гуруҳи методисти координатор этиб белгиланади.

УЎТ муассасаларининг дарс жадвалини ишлаб чиқиш учун қандай хужжат асос ҳисобланади?

Таянч ўқув режа

УЎТ муассасаларининг педагогик кенгашларига дарс жадвалини тузишда таянч ўқув режадаги умумий соатлар ҳажмидан ошмаган ҳолда, маълум бир фанларни чуқурлаштириб ўқитиш мақсадида неча фоизгача ўзгартириш киритиш ҳуқуқи берилади?

15 % гача

УЎТнинг малака талаблари деганда нима тушунилади?

умумтаълим фанлари бўйича таълим мазмунининг мажбурий минимуми ва якуний мақсадларига, ўқув юкламалари ҳажмига ҳамда таълим сифатига қўйиладиган талаблар тушунилади.

УЎТнинг ўқув дастури қандай ҳужжат ҳисобланади?

таянч ўқув режага мувофиқ ўқув фанларининг синфлар ва мавзулар бўйича ҳажми, мазмуни, ўрганиш кетма-кетлиги ва шакллантириладиган компетенциялари белгиланган ҳужжат ҳисобланади.

Фан метод бирлашмаларнинг йиғилиши қанча муддатда ўтказилиши билгиланган?

Методбирлашма йиғилиши бир ойда камида бир марта ўтказилади

Фан методист вазифалари тўғри кўрсатилган қаторни аниқланг

ДТС асосида ўқувчилар билимида аниқланган бўшлиқлар юзасидан тавсия яратади, ўқитувчиларга амалий-методик ёрдам кўрсатади

Фанлар бўйича методист қайси шўъбада фаолият юритишини аниқланг

Ўқув тарбия жараёнини методик таъминлаш шўъбаси

Халқ таълими вазирлигининг 2011 йил 4 июндаги “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимида узлуксиз методик хизмат тўғрисида”ги 144-сонли буйруқда тасдиқланган Низомгамувофиқ, вилоят Халқ таълими бошқармалари ҳузуридаги мувофиқлаштириш кенгашга ким раис этиб белгиланган.

Кенгаш халқ таълими бошқармаси қошида ташкил этилиб, бошқарма бошлиғи раислик қилади

Халқ таълими вазирлигининг 2015 йил 24 февралдаги “Таълим муассасаларига методик хизмат кўрсатиш самарадорлигини ошириш тўғрисида”ги 47-сонли буйруғи ижроси кўра қандай ишлар амалга оширилди?

ҲХТХҚТМОМқошида 2015 йил март ойидан бошлаб “Методист мактаби” ташкил этилди.

Халқ таълими вазирлигининг 2011 йил 4 июндаги «Узлуксиз методик хизмат кўрсатиш тизимини такомиллаштириш тўғрисида»ги 144-сонли буйруғининг «Туман (шаҳар) фан методика уюшмалари тўғрисида Низом» қайси иловасида кўрстилган.

«Туман (шаҳар) фан методика уюшмалари тўғрисида Низом», 9-иловасига асосан

Халқ таълими вазирлигининг 2011 йил 4 июндаги «Узлуксиз методик хизмат кўрсатиш тизимини такомиллаштириш тўғрисида»ги 144-сонли буйруғининг «Умумий ўрта таълим мактаби фан метод бирлашмалари тўғрисида Низом» қайси иловасида кўрстилган

«Умумий ўрта таълим мактаби фан метод бирлашмалари тўғрисида Низом» 11-иловасига асосан

Халқ таълими муассасалари педагогик ходимлари меҳнатига ҳақ тўлаш бўйича базавий таъриф ставкалари миқдорларига ўзгартириш киритиш ҳақидаги Қарор қачон тасдиқланган?

2014 й 24.12. ЎзбекистонРеспубликаси ВМ нинг 362-сонли қарори

Халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) бўлими қошидаги таълим муассасаларининг ўқув -тарбия жараёнини методик таъминлаш кичик гуруҳи тўғрисидаги низом тартибини ёзинг?

Мазкур Низом тумандаги мактабгача, умумий ўрта ва мактабдан ташқари таълим (махсус таълим) муассасаларига узлуксиз методик хизмат кўрсатиш тартибини белгилайди.

Халқ таълими тизими методистлари, таълим муассасалари дефектологи ва ўқитувчи логопедларнинг такомиллаштирилган лавозим мажбуриятлари ҳамда уларнинг фаолиятини баҳолаш мезонлари қайси ҳужжатга мувофиқ тасдиқланди.

ХТВнинг 2014 йил 19 декабрдаги 346-сонли буйруғи

Халқ таълими тизимида методистлар, таълим муассасалари дефектолог ва ўқитувчи-логопедларнинг такомиллаштирилган лавозим мажбуриятлари ҳамда уларнинг фаолиятини баҳолаш мезонларини тасдиқлаш тўғрисидаги буйруғи қачон тасдиқланган?

ХТВ 2014 й 19 .12.2.

Халқ таълими тизимида фаолият кўрсатаётган фан методистларига оид қайси таъриф тўғрилигини аниқланг.

Фан методистлари лавозим мажбуриятлари бўйича 9 та йўналишда, баҳолаш мезонлари бўйича 4 та йўналишда баҳоланади.Download 48,35 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©www.hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish