Test muallifi : shohrux arabjonovDownload 223,91 Kb.
Pdf ko'rish
Sana18.02.2022
Hajmi223,91 Kb.
#454629
Bog'liq
Adabiyot5-SINF ADABIYOT 1-QISM 
TEST MUALLIFI : SHOHRUX ARABJONOV 
1.Kim qaysi she'rida Vatanini singlisi va onasiga qiyoslaydi? 
A)Abdulla Oripov "O'zbekiston" B)Erkin Vohidov "O'zbegim" 
C)Sergey Yesenin "Singlimga xat" D)Muhammad Yusuf "Vatanim" 
2.O‘zbеkistоn Milliy bоg‘idagi Alisher Navoiyning haykali ostiga uning qaysi shohbayti 
bitilgan? 
A)Oz-oz o'rganib dono bo'lur 
Qatra-qatra yig'ilib daryo bo'lur 
B)Bilmaganni so'rab o'rgangan olim 
Orlanib so'ramagan o'ziga zolim 
C)Olаm аhli, bilingizkim, ish emаs dushmаnlig‘, 
Yor o‘lung bir-biringizgаki, erur yorlig‘ ish. 
D)Orazin yopg'och ko'zumdin sochilur har lahza yosh, Bo'ylakim, paydo bo'lur yulduz nihon 
o'lg'ach quyosh 
3.Quyidagilaridan qaysilari ham she'riy, ham nasriy usulda yozila oladi? 
1)roman 2)maqol 3)masal 4)topishmoq 5)ballada 6)doston 7)qissa 8)chiston 9)ertak 10)ocherk 
A)1,2,3,4,5 B)1,2,3,4,6,8,10 C)1,2,3,4,6 D)1,2,3,4,6,
8
4.Mеn ilmni хоr qilmаymаn, uni hukmdоrlаr еshigigа оlib bоrmаymаn». Ushbu jumla muallifi 
haqidagi qaysi hukm to'g'ri emas? 
A)uning onasi tushida Ibrohimni ko'radi
B)Sahihi Buxoriyga kiritilgаn 7397 hаdis 600 ming hаdisning ichidаn sаrаlаb оlingаn 
C)Yigirmadan ortiq asar qoldirgan 
D)"Al-jome' as-sahih" asari ustida 25 yil ishlagan 
5.Hadisda nima ko'p yog'gan yomg'irga o'xshatilgan? 
A)Ilm B)Boylik C)Saxiylik D)Mo'min 
6.Ezop qayerda saroy xizmatchisi bo'lib ishlaydi? 
A)Samos qiroli Ksanf huzurida B)Vavilon shоhi Likurg sаltаnаtidа 
C)Lidiya shоhi Krеz huzurida D)Vavilon shohi Krez 
7.Volter bilan bir millatga mansub masalchini aniqlang 
A)Lafonten B)Fedr C)Krilov D)Ezop 
8. Moslashtiring. 
1)Bexuda chiranish belni chiqaradi 2)Qilmish – qidirmish 3)Birni ko‘rib shukur qil, birni 
ko‘rib fikr qil 
4)Оg‘irning оstidаn, yеngilning ustidаn o‘tmа 5)Ko‘rpаnggа qаrаb оyoq uzаtgin 
a)Kiyik bilan tokzor b)Burgut, zag'cha, cho'pon 
c) Eshak va baqalar d) Yovvoyi echkilar va cho'pon 
e) Ustiga tuz ortilgan eshak f) Bo'ri va laylak 
A) 1- b, 2 - a, 3- c, 4 - f, 5 – b B) 1 - b, 2 - a, 3 - c, 4 - e, 5 - b 
C)1 - a, 2 - b, 3 - d, 4 - f, 5 – c D) 1 - b, 2 - a, 3 - c, 4 - d, 5 - e 
9.Mos javoblarni tanlang. Ertaklar qayerda, qanday ataladi? 
1) Surxondaryo; 2) Buxoro; 3) Samarqand;
4) Fargona; 5) Xorazm; 6) Toshkent.
a) matal; b) ushuk; s) varsaki; d) chopchak. 
A) 1-a, 2-b, 3-s, 4-d, 5-a, 6-a B) 1-a, 2-b, 3-a, 4-a, 5-s, 6-d 
C) 1-a, 2-b, 3-a, 4-d, 5-s, 6-d D) 1-d, 2-b, 3-a, 4-a, 5-s, 6-a 
10.Muvofiqlashtiring 
1)to'g'ri bo'ling... 2)maqtanchoq bo'lmang... 3)dangasalik qilmang... 
a)baxtsiz bo'lmaysiz b)bexavotir bo'lasiz c)xijolat tortmaysiz 


A) 1-b, 2-a, 3-c B)1 - b, 2 - c, 3 – a C) 1 - c, 2-a, 3-b D) 1- a, 2-c, 3-b 
11.Muvofiqlashtiring. 
1)ko'k toy 2)saman toy 3)qora toy 
a) 21 yosh b)16 yosh c) 18 yosh 
I) ajdar II) o'g'rilar III) sher 
A)1-c-I, 2-a-III, 3-b-II B)1-a-III, 2-c-I, 3-b-II 
C)1-b-II, 2-a-III, 3-c-I D) 1-b-II, 2-c-I, 3-a-III 
12.Moslashtiring 
a)pоdshоh dеgаni it go‘shtidаn hаm qаytmаydi 
b)pоdshоhlik – qоnхo‘rlik dеmаkdir 
c)Sаrаlаb yеmоq fаqirning ishi 
d)go‘sht qo‘zi go‘shti ekаn, birоq shu qo‘zi it emib kаttа bo'lgan 
e)Shu nоnni tахlаgаn kishining оtаsi nоvvоy ekаn 
1)To'ng'ich botir 2)O'rtancha botir 3)Kenja botir 
A)a-1, b-3, c-1, d-1, e-2 B)a-2, b-3, c-2, d-1, e-3 
C)a-2, b-3, c-2, d-1, e-2 D)a-2,b-3, c-2, d-3, e-1 
13.Bахt qushini ushlаmоq uchun bахt оvigа chiqqan obrazlar uchraydigan asar haqidagi 
noto'g'ri ma'lumotni aniqlang 
A)ota o'g'illarini bir haftalik ozuqa bilan kuzatadi 
B)asarda ikkita xiyonatkor vazir uchraydi, to'ti Hindistonga borib kelish uchun 15 kunga ruxsat 
oladi 
C)Podshoh to'tini 3 yil tutqunlikda saqlaydi, to'ti 3 dona yoshartiruvchi meva olib keladi 
D)Botirlar 3 yil deganda uylariga 6 kishi bo'lib qaytishadi. 
14. Va'da - ulug', uni buzish yaramaydi. Ushbu jumla qo'llangan asar bilan "Bolaning ko'ngli 
podsho" asarining bog'liqligini aniqlang. 
A)Ikkisida ham nonvoy obrazi uchraydi 
B)Ikkala asarda ham sher va podshohga yurmoq hikmatdan emas jumlasi uchraydi 
C)Ikkala asarda ham shashpar to'qmoq predmeti qatnashgan 
D
Ikkala asar ham bir xil janrda 
15.Ijodkorlarni o'qigan muassasalarini to'g'ri joylashtiring. 
1)Hamid Olimjon 2)Mirtemir 
3)Mirkarim Osim 4)Muqimiy 
a)"Hokim oyim" b)"Almaiy" 
c)"Shams-ul urfon" d)"Narimonov" 
A)1-c, 2-b, 3-d, 4-a B)1-d, 2-c, 3-d, 4-a 
C)1-b, 2-d, 3-c, 4-a D)1-d, 2-b, 3-c, 4-a 
16.Oygul bilan Baxtiyor asari bilan Tohir va Zuhra asarini o'xshashligini toping. 
A)Jambil, Jurjon, Susambil nomli toponimlar mavjud 
B)Sandiqda suzish personaji uchraydi 
C)Bolalik davri esdaliklari bilan boshlanadi 
D) zolim xon og'ilda ushlanadi 
17.Hamid Olimjonning dramalarini toping 
A)Muqanna, Jinoyat B)Oygul bilan Baxtiyor, Ko'klam 
C)Zaynab va Omon, Semurg' D)Roksananing ko'z yoshlari, Jinoyat 
18. Oygul bilan Baxtiyor ertak-dostoni haqidagi noto'g'ri mulohazani toping 
A)Asarda o'z qizi oldida qatl etilgan Darxon obrazi uchraydi 
B)Asarda Oygulni qul Tarlon zindondan ozod etadi 
C)Oygul bilan Baxtiyor ertagida Jurjon podshosi Oygulga 1 kun muhlat beradi 
D)Oygulni susambillik cho'pon Baxtiyor qarmoq tashlagach baliq tutib qo'lga kiritadi 
19.Aka-Uka grimmlar haqidagi qaysi hukm to'g'ri emas? 


A)Grimmlar Magdeburg (Germaniya) universitetida o‘qib yurgan chog‘laridayoq o‘rta asr 
olmon tarixi va madaniyati, xalq og‘zaki ijodi hamda til va adabiyoti bilan jiddiy 
shug‘ullanganlar 
B) Ular avval Gettingen, keyinchalik esa Berlin universitetining professorlari bo‘ldilar 
C)Grimmlar ertaklarining asosiy qahramonlari shoh va shahzodalar hisoblanadi. 
D)Zolushka», «Qor qiz» ertaklarining qahramonlari hammadan turtki yeydigan, so‘kish 
eshitadigan va eng qiyin yumushlarni bajaradigan qizlar hisoblanadi. 
20. Quyidagi fikrlardan qaysi biri to'g'ri emas? 
A)Boburning bizgacha 200 dan ziyod ruboiysi yetib kelgan 
B)Zarbulmasalga 400 dan ortiq maqol kiritilgan 
C)Ezop masallari 500 dan ziyod 
D)Aka-uka Grimmlarning "Bolalar va oilaviy ertaklar" to'plamiga 300 dan ortiq ertak kiritilgan 
21. Moslashtiring 
a) 2 jild b) 3 jild c) 4 jild 
d) 6 e) 10 jild f) 20 jild 
1)"Bolalar va oilaviy ertaklar" 
2)Abdulla Avloniy 
3)Said Ahmad 
4)Mirtemir 
5)Abdulla Oripov 
6)Erkin Vohidov 
7)Hamid Olimjon 
8)Maqsud Shayxzoda 
9)Oybek 
10)Alisher Navoiy 
A)a-2, b - 1,3, c-4,5,6, d-8, e-7, f - 9,10 B)a-1,4, b - 2,3, c-5,6, d-8, e - 7,9, f-10 
C)a-2, b-1,3,4, c-5,6, d-8, e-7, f-9,10 D) a-1,3,4, b-2,5, c-6, d-8, e-7, f-9,10 
22. Ijodkorlarning onasini muvofiqlashtiring 
1)Turdixon 2)Komila aya 
3)Hakima aya 4)Oyshabibi 
A)1-Oripov, 2-Hoshimov, 3-Vohidov, 4-Muqimiy 
B)1-Oripov, 2-Hoshimov, 3-Olimjon, 4-Muqimiy 
C)1-Oripov, 2-Olimjon, 3-Hoshimov, 4-Muqimiy 
D)1-Oripov, 2-Hoshimov, 3-Vohidov, 4-Abay 
23.Botir tikuvchining boshqalaridan farqi nimada? 
A)Mantiqiy fikrni uyg'otishi 
B)Uchtadan oxiri bo'lishi 
C)Yakunda qahramon boylikka ega bo'lmasdan odatiy yashashda davom etishi 
D)Insonlarga yordamchi sifatida sehrli biror buyum emas oddiy reklama yechim bo'lishi 
24.Hamid Olimjonning «Oygul bilan Baxtiyor» ertak-dostoni haqida berilgan qaysi ma’lumot 
to‘g‘ri emas? 
A) Ushbu dostonda Oygul tabiatida o‘zbek qizlariga xos mardonalik, tantilik, tadbirkorlik 
fazilatlari yaqqol ko‘zga tashlanadi. 
B) Ushbu dostonda Oygulning xalqni xon zulmidan xalos qilish niyatida katta qo‘shin bilan 
Jambilga
hujum qilishi va g‘alabaga erishishi tasvirlanadi. 
C ) Oygul: «Tiriklikda t o ‘ y m o v d in g sira qon-yoshga, Mana endi to‘yib ol, boshing 
ko‘mib ich», deya zolim xonning tanasidan uzilgan boshini chuqurga otadi. 
D) Baxtiyor Rustamga, Oygul To'marisga qiyoslash mumkin 
25.Qaysi javobdagi ma’lumot «Fanorchi ota» hikoyasi haqida emas? 


A) Ushbu hikoyada tasvirlanishicha, mahalla bolalari ichida keksa kishi himoyasiga dadil chiqa 
oladigan
Ahmad singari mard bolalar ham paydo bo‘ladi. 
B) Hikoyada keksa kishining insoniy hislari beboshliklar qilib kekkayib turgan, keksa kishi 
ustidan «piq-piq» kulib turgan bolalar ko‘ngliga ko‘chishi ustalik bilan tasvirlangan. 
C ) Hikoyadan X X asr boshlaridagi ko‘hna Toshkentning g‘ala-g‘ovur ko‘chalari manzarasi, 
bo‘zchilarning hayot tarzini ifoda etuvchi parcha ham o‘rin olgan. 
D) Ushbu hikoyada har kuni bir zararkunandalikni o‘ylab topadigan battol Qosim cho‘loq 
ishtirok etadi 
26.Qaysi javobdagi ma’lumot «Fanorchi ota» hikoyasi haqida? 
A) Bu asarda Turg‘un, Nurxon, Haydar soqov va Shokir mishiqi ismli tengdosh bolalar 
obrazlari orqali bola tabiatiga xos bo‘lgan xarakter xususiyatlari ham ochib berilgan. 
B) Bu asarda A’zam, Muso ismli bolalar obrazlari orqali bola tabiatiga xos bo‘lgan 
o‘yinqaroqlik, sabrsizlik, qizg‘anchiqlik kabi xarakter xususiyatlari ham ochib berilgan. 
C) Bu asarda uyiga o‘g‘ri kirganini bilib, buni aytib do‘stlariga maqtanishi mumkinligidan 
xursand bo‘lgan yetim bola obrazi orqali bolalargagina xos bo‘lgan xarakter juda ishonlarli 
tavsirlangan. 
D) Bu asarda Qosim cho‘loq, Ahmad ismli bolalar obrazlari orqali bola tabiatiga xos bo‘lgan 
xarakter xususiyatlari ham ochib berilgan. 
27.Qaysi ma’lumot Mirkarim Osim haqida emas? 
A) U Alisher Navoiy tavalludining 525 yilligi arafasida «Zulmat ichra nur» qissasini yozgan. 
B) Ijodkorning tarixga oid dastlabki yirik asari «Astrobod» qissasidir. 
C) Ijodkor birinchi bo‘lib «Mustaqillik» ordeniga munosib ko‘rilgan. 
D) U Navoiyning hayot va ijod yo‘llarini keng aks ettiruvchi «Alisher Navoiy va Darvishali», 
«Badarg‘a», «Navoiyning xislatlari», «Ulug‘bek va Navoiy» singari qissa va hikoyalar yozdi. 
28.Quyidagilardan noto'g'ri hukmni belgilang 
A)Muhammad s.a.v. yetimni kafilini olgan odam bilan jannatda yonma-yon yashashligini 
aytgan 
B)Qarindoshlariga mehr-oqibatli kishiga ikki karra savob bo'lishi aytilgan 
C)Hadisda kofir odamlar qurg'oq, qattiq yerga muqoyasa qilinadi 
D)Payg'ambarimiz aytgan so'zi, qilgan ishi va man qilmagan yumushlari sunnat hisoblanadi 
29.Qaysi javobda «Oygul bilan Baxtiyor» dostoni qahramoni Tarlon haqida ma’lumot berilgan? 
A) U Oygulning otasi edi, isyonchilarga boshchilik qilar edi. 
B) U Oygulning ko‘z o‘ngida zolim xon tomonidan qatl etiladi, bu esa xalqning g‘azabini 
yanada oshiradi. 
C) U daryo bo‘yiga o‘tin tergani kelganida daryoda oqib kelayotgan sandiqni ko‘rib qoladi va 
uni suvdan olib chiqadi. 
D) U saroyda xizmat qilardi, xondan juda ko‘p jabr-u jafo ko‘rgan keksa qul edi. 
30.Mirkarim Osim haqidagi to'g'ri ma'lumotni aniqlang. 
A)Uning ilk asari bilan tarixga doir dastlabki yirik asari bir xil janrda 
B)"Astrobod" qissasi Boyqaroga, "Badarg'a" asari Navoiyga bag'ishlangan
C)"Zulmat ichra nur" qissasi Navoiy tavalludining 535 yilliga bag'ishlangan 
D)Mirkarim Osim Toshkent shahrida bog'bon oilasida tug'ilgan 
31.Moslashtiring. 
1)"Tinch oqar Don" 2)"Yeldirim Boyazid" 3)"Hayot bo'stoni" 
a)L.Bat b) Sholoxov c)Borodin 
I)hikoya II) qissa III) roman 
A) 1-b-I, 2-c-III, 3-a-II B)1-c-I, 2-b-III, 3-a-II C)1-b-III, 2-c-III, 3-a-II D)1-b-II, 2-b-
III, 3-a-II 


32.O‘trоr», «Tеmur Mаlik», «Mаhmud Tаrоbiy» asarlari muallifi haqidagi noto'g'ri hukmni 
toping. 
A)To‘mаris», «Shirоq»,

Iskаndаr vа Spitаmеn

asarlarini yozgan 
B)Aljаbrning tug‘ilishi», «Ibn Sinо qissаsi», «Jаyhun ustidа bulutlаr» asarlarini yozgan 
C)Kаrvоn yo‘llаridа», «Singаn sеtоr», «Mоhlаrоyim vа Xоnpоshshа» asarlarini yozgan 
D)"Karvon qo'ng'irog'i", Singan umid" asarlarining muallifi 
33
.
"Zulmat ichra nur" asarida jiddiy, kаmgаp, sipо оdаm deb ta'rilangan obraz nutqiga taalluqli 
bo'lmagan javobni aniqlang 
A) O‘t nаfаs bo‘lsаng dоg‘i, yirtiq chоpоn bo‘lmа 
B)Qоsim Anvоrning shе’rlаri mаg‘zini bоlа ermаs, kаttаlаr hаm chаqа bilmаydurlаr, аmmо 
ulug‘ shоirning оtаshin nаfаsidаn bul go‘dаk bоlаning yurаgigа bir аlаngа tushibdir 
C)Jоn оmоn qоlsа, mоl tоpilаdur! 
D)Mirzo Shоhruх jаnоblаri yеtmish ikki yoshdа dunyodin o‘tdilаr, zulhijjа оyining yigirmа 
bеshidа, yakshаnbа kuni erdi. Mеn Rаydа qоlmаy, to‘g‘ri Hirоt sоri оt sоldirdim 
34.Zulmat ichra nur asarida kim bid’аt vа хurоfоtdаn yirоq, sоg‘lоm fikrli kishi deya 
ta'riflanadi? 
A)Mirsayid B)G'iyosiddin C)Muhammad Ali D)Husayn 
35.Nutq mualliflarini to'g'ri belgilang 
1)Kambag'alman desang ko'chib boq 2)Yaxshi niyat - yorti mol 3)Jon omon bo'lsa mol 
topiladi 
a)Kobuliy b)G'aribiy c)G'iyosiddin d)Mansur 
A)1-c, 2-d, 3-a B) 1-a, 2-d, 3-b C)1-c, 2-d, 3-b D)1-c, 2-c, 3-a 
36.Yaxshi niyat - yorti mol maqoli qo'llangan asarda Husaynga taalluqli bo'lmagan javobni 
aniqlang 
A)yurаkli, kаttаlаrdаn ko‘p tоrtinmаydigаn, sоg‘lоm, shijоаtli bоlа deb ta'riflangan 
B)хipchа bеl, yag‘rini kеng, qirg‘izqоvоq deb ta'riflangan 
C)Ularning Xiyobоn mаhаllаsidаgi ikki qаvаtli uyini nеgаdir «Dаvlаtхоnа» dеb аtаr edilаr. 
D)zаmоn pоdshоsi Shоhruхgа qarshi isyon qilgаni sаbаbli qаtl ettirilgаn 
37.Quyidagi asarlardan doston janrida yozilganlarini belgilang 
1)Baxtigul va Sog'indiq 2)Musicha 3)Singan umid 4)Dilbar - davr qizi 5)Qutlug' 
qon 6)Quyosh qoraymas 7)Tillatopar 8)Ikki karra ikki besh 9)Gulnor opa
10)Tong 
A)1,4,6,9 B)1,3,5,10 C)1,4 D)2,4,8 
38.Oybek o'z ismini bosh qahramon qilgan obraz qatnashgan asar haqidagi noto'g'ri mulohazani 
toping 
A)ushbu asarda "poq-poq" o'yini tilga olinadi 
B) ushbu asarda A'zam, Musulmonqul ismlari uchraydi 
C)Oqmachit mahallasida 3 ta do'kon mavjudligi aytiladi. 
D) Bolaning bobosini ismi Dadaqo'zi, og'aynisiniki Tursunqul hisoblanadi 
39. "O'ch" nomli asar yozgan ijodkorlarni belgilang 
A)O'tkir Hoshimov, Oybek B)Oybek, Mirtemir
C)Mirtemir, Hamid Olimjon D)Oybek, Mirkarim Osim 
40.Oybek yaratgan qaysi obraz mulоyim, shirinso‘z, sеrsоqоl kеksа deya ta'riflanadi? 
A)Sobir baqqol B)Fanorchi ota C)Mirahmad ota D)Musa baqqol 
41.Oybekning qissalarini toping 
A)Musicha, Tillatopar B)Gulnor opa, Baxtigul va Sog'indiq 
C)Quyosh qoraymas, Qutlug' qon D)Alisherning bolaligi, Bolalik 
42.Mаnаs» qirg‘iz хаlq еpоsi, «Qirq qiz» qоrаqаlpоq хаlq dоstоnini tarjima qilgan ijodkorning 
ilk to'plami qaysi? 
A)Ko'klam B)Tuyg'ular C)Shu'lalar qo'ynida D)Tanburim ovozi 


43.Tarjima qilgan ijodkorlarini(I)va mualliflarini(II) va janrini (III) belgilang 
1)Sosunli dovud 2)Manas 3)Tinch oqar Don 4)Qirq qiz 
5)Maskarad 6)Yevgeniy Onegin 7)Yildirim Boyazid 8)Hayot bo'stoni 
a)Oybek b)Mirkarim Osim c)Mirtemir d)Pushkin 
e)Lermontov f)Borodin g)Sholoxov h)Bat 
I)roman II)qissa III)doston 
IV)arman xalq eposi V)qirg'iz xalq eposi VI)qoraqalpoq xalq dostoni
A)1-a-III-IV, 2-c-V, 3-b-g-I, 4-c-VI, 5-a-e, 6-a-d-I, 7-b-f-I, 8-b-h-II 
B)1-a-III-IV, 2-c-IV, 3-b-g-II, 4-c-VI, 5-a,e, 6-a-d-I 7-b-f-I, 8-b-h-II 
C)1-a,III, 2-c-V, 3-b-g-I, 4-d-VI, 5-a-e, 6-a-d-I, 7-b-f-I, 8-b-h-II 
D)1-a-II, IV, 2-c-V, 3-b-g-I, 4-c-VI, 5-a-e, 6-a-d-I, 7-b-f-I, 8-b-g-II 
44.Ushbu asarlardan nechtasi Mirtemir qalamiga mansub? 
1)Tog'lar qulaganda 2)Izlayman 3)Tong 4)Bong 
5)Zafar 6)Surat bilan suhbat 7)Qoraqalpoq qissasi 
8)Yodgorlik 9)O'ch 10)Poytaxt 
A)5 ta B) 6 ta C) 7ta D)4 ta 
45.Moslashtiring 
1)sаrlаvhаdаn bоshqа shе’rning birоr misrаsidа bu so‘z uchrаmaydi 
2)shоir Qоrаtоg‘ etaklaridа tug‘ilib o‘sgаni, ya’ni tаbiаtning bаrchа go‘zаlliklаridаn bаhrаmаnd 
bo‘lgаnini yodgа оlаrkаn, shе’rlаridа аnа shu mаvzulаrning yеtаkchilik sаbаbini 
tushuntirgаndеk bo‘lаdi 
3)o‘zini kаttа оrzulаr vа kаttа ishlаrgа chоg‘lаnаyotgаnini bildirib o‘tаdi 
4)Yusuf Xos Hojib obraz darajasida ishlatgan "qut" so'zini "baraka" obrazi darajasiga ko'taradi 
5)Ushbu she'r ikki qismdan iborat hisoblanadi 
a)Qishlog'im b)Baliq ovi c)Bulut d)Shudring 
A) 1-c, 2-a, 3-b, 4-c, 5-c B)1-d, 2-a, 3-b, 4-c, 5-c 
C)1-d, 2-b, 3-b, 4-c, 5-c D)1-d, 2-b, 3-c, 4-c, 5-b 
46.Qaysi holat sunnat hisoblanmaydi? 
A)Payg'ambarimiz man qilgan ish B)Payg'ambarimiz ko'rsatgan ish 
C)Payg'ambarimiz ko'rib turib man qilmagan ish D)Payg'ambarimiz aytgan so'z 
47.Oybekning romani berilmagan qatorni belgilang 
A)Quyosh qoraymas B)Qutlug' qon C)Qora quyosh D)Navoiy 
48.Musa baqqol obrazi ishtirok etgan asarga xos bo'lmagan javobni toping 
A)Uch-og'ayni botirlar ertagida mavjud predmet qatnashgan 
B)Bolalik qissasi tarkibiga kirgan 
C)Alisherning bolaligi asari bilan bir xil janrda yozilgan 
D)Oqmachit mahallasida 3 ta do'kon borligi aytilgan 
49.Oybekning qaysi asarlari boshqa javobdagilardan farq qiladi? 
A)Musicha, Gulnor opa B)Tillatopar, Fanorchi ota 
C)Bolalik, Alisherning bolaligi D)Singan umid, Bolaning kongli podsho 
50. Singan umid - Singan setor mualliflari kim? 
A)Oybek, Mirmuhsin B)Oybek, Xayriddin Saloh C)Oybek, Mirkarim Osim D)Oybek, 
Mirtemir 
51.Yomon bilan yurmagan, Yomon joyda turmagan obrazlar qaysi asarda uchraydi? 
A)Uch og'a - ini botirlar B)Susambil C)Oygul bilan Baxtiyor D)Zarbulmasal 
52.Qaysi asarda ikki xiyonatkor vazir uchraydi? 
A)Uch og'a - ini botirlar B)Susambil C)Oygul bilan Baxtiyor D)Zarbulmasal 
53.Intermediyalar adabiyotning qaysi turiga mansub?
A) she’riyat B) nasr C) dramaturgiya D) maxsus tur 
54.Quyida berilgan maqollarning qay biri ko‘chma ma’noli so‘zlardan iborat emas?


A) «Qazisan, qartasan, axir aslingga tortasan»
B) «Yer haydasang, kuz hayda, kuz haydamasang, yuz hayda»
C) «Olmaning tagiga olma tushadi»
D) «Qarg‘a qarg‘aning ko‘zini cho‘qimaydi» 
55. “Uzun umring bor bo‘lsin, Bola, baxting yor bo‘lsin». Ushbu jumla kimning tilidan 
olingan?
A) Baxtiyor B) Qul Tarlon C) Jurjon xoni D) baliqchi 
56.“O‘riklar gullar” sheʼrida “Donday yoyiq” deb nima ta’riflangan?
A) yoshlik B) yillar C) o‘rik guli D) bahor 
57. Oddiy odamlar taqdiriga befarq, bag‘ritosh, oldidagi narsa nima ekanini oxirigacha 
surishtirmay,
bir sho‘rlik keksani oʻldirtirib yuborgan podshoh obrazi qaysi asarda uchraydi?
A ) “Guliston bit-turkiy” B) “Oygul bilan Baxtiyor”
C) “Susambil" D) “Uch og'a-ini botirlar" 
58. Qaysi ikki asar deyarli bir vaqtda yozildi va ikkala asar хalqimizning o‘zligini anglashida 
muhim rol
oʻynadi?
A) “Oʻzbekiston”, “Oʻzbegim” B) “Xotiram siniqlari”, “Turkman 
binosi”
C) “Kamtarlik haqida”, “Sayding qoʻya ber, sayyod…” D) “Tor koʻngullik beklar”, “Ajab 
ermas” 
59. «Tingla, hayot!» asari kimning ijod namunasi sanaladi?
A) Erkin Vohidov B) Anvar Obidjon C) Mirtemir D) Maqsud Shayxzoda 
60.«Karvоn yo'llarida» asari kimning ijod namunasi sanaladi?
A) Mirkarim Osim B) Abdulla Avloniy C) Asqad Muxtor D) Gʻafur Gʻulom 
61.Abdulla Qahhorni suyuntirib yuborgan asar nomini toping.
A) «Dunyoning sihlari» (Oʻ. Hoshimov) B) «Jaloliddin Manguberdi» (M. Shayxzoda)
C) «Oʻzbegim» (E. Vohidov) D) «Cho‘l havosi» (Oʻ. Hoshimov) 
62. “Oralarida bir-birlariga shunday muhabbat paydo bo‘ldiki, bunga osmonning o‘zi ham 
hasad
qilardi”. Ushbu parcha qaysi asardan olingan?
A) “Kichkina shahzoda” B) “Bolaning ko‘ngli podsho” C) “Hellados” D) “Hayrat ul-
abror 
63. N.Dumbazdening qaysi asari asosida o‘zbek san’atkorlari ko‘p qismli videofilm 
yaratishgan?
A) “Kukaracha” B) “Abadiyat qonuni” C) “Hellados” D) “Oq bayroqlar" 
64.A.Obidjonning ilk komediyasi qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?
A) “Qo‘ng‘iroqli yolg‘onchi” B) “Meshpalvon” C) “Topsang – hay -hay” D) “Ona yer" 
65.“Cho‘pday ozg‘in, yelkalari turtib chiqqan, qirraburun, ko‘zlari charosdek qop-qora, 
qo‘llari
uzunligidan tizzasiga tushib turadigan”. Ushbu parchada qaysi asar 
qahramoni ta’riflanmoqda?
A) “Hellodos” da Yanguli B) “Fonarchi ota” asarida Qosim
C) “Kichkina shahzoda”asarida Kichkina shahzoda D) “Bolani ko‘ngli podsho” asarida 
bolakay 
66.Muqumiydan keyin “Sayohatnoma” yaratgan ijodkorlar qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?
A) Furqat, Nisbat, Zavqiy B) Furqat, Zavqiy, Tajalliy
C) Zavqiy, Nisbat, Muhayyir D) G‘aribiy, Nasimiy, Mavlaviy 
67.Bir kishi bir qo у ustiga yetti
Ki, bo‘ri ilikidin xalos etti.


Kecha so‘ymoqqa qo‘yni bo‘ldi ravon,
Qo‘у ko‘rib oni ayladi afg‘on:
Ki bo‘rini tutar edim dushman,
Emdi bildim, bo‘ri sen erkansan.
Sa’diy Sheroziyning “Guliston” asridan olingan ushbu parcha qaysi janrda yozilgan?
A) muxammas B) qit’a C) ruboiy D) masnaviy 
68.M. Osimning tarjima asar(lar)i qaysi qatorda to‘g‘ri berilgan?
A) Gyotening “Faust” asari, Yesenin she’rlarini B) Dantening “Ilohiy komediya” asarini
C) Аntik dunyo shоiri Hоmеr, shuningdеk, Sh. Rustаvеli, H. Haynе, R. Tаgоr, Mахtumquli, 
Bеrdаq,
N. Hikmаt shе’riy аsаrlаri, “Mаnаs” qirg‘iz хаlq еpоsi, “Qirq qiz” qоrаqаlpоq хаlq dоstоni
D) M. Sholoxovning “Tinch oqar Don”, S. Borodinning “Yeldirim Boyazid” romanlarini
L.Batning “Hayot bo‘stoni” qissasini 
69.Bu yerda shoirga qo‘yildi haykal,
Inson zakovati, aqli, mehri bu!
Keksa tabiatga berilgan sayqal,
She’riyat qudrati, san’at sehri bu.
Ushbu satrlar kimga bag‘ishlov tarzida yozilgan?
A) U.Nosir B) Navoiy C) Zulfiya D) H.Olimjon 
70.Qaysi asarda “jahon podshohlari oshiq bo‘lib yig‘lab yurgan qizlar” tilga olinadi?
A) “Uch og‘a-ini botirlar” ertagi B) “Botir tikuvchi” ertagi
C) “Zulmat ichra nur”asari D) “Oygul bilan Baxtiyor” ertak-dostoni 
71.“Hayot bo‘stoni” janriga ko‘ra nima?
A) hikoya B) qissa C) roman D) drama 
72.“Zulmat ichra nur”da “tor va tanburni yaxshi chaladi” deya asarda kim ta’rif etiladi?
A) Kobuliy B) G‘iyosiddin Kichkina
C) G‘aribiy D) Ali Yazdiy 
73.“Fonarchi ota” hikoyasida fonar kimning uyining tepasiga o‘rnatilgan edi?
A) Qosimning B) Oybeklarning
C) Ahmadning D) Tursunqul akaning 
74.Supuriqsiz, qarovsiz qolgan keng hovlida juda baland, beo‘xshov eski paxsa devorli 
xonaning
kichkina, shaloq darchasi bor bo‘lgan uyning egasi kim? (“Bolaning ko‘ngli podsho”)
A) Dadaqo‘zi B) Mirahmad
C) Ahmad D) Musulmonqul 
75.Oybek tarjima qilmagan asarni belgilang?
A) «Yevgeniy Onegin» B) «Sosunli Dovud»
C) «Dubrovskiy» D) «Maskarad» 
76.10 
oy 
tergov qilinib 10 yilga qamalgan adib kim?
A) G‘afur G‘ulom B) Mirkarim Osim
C) Abdulla Qodiriy D) Maqsud Shayxzoda 
77.Dunyoning bu chetidan turib bir odam o‘z seviklisiga aytgan dil rozini dunyoning narigi
chekkasidagi boshqa bir odam tushunmas”, - fikri “Dunyoning ishlari” qissasining qaysi 
bobida
keltirilgan ?
A) “Iltijo” B) “Qarz”
C) “Haqqush” D) “Alla” 

Download 223,91 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©www.hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish