Kurs ishi mavzu: davlatning iqtisodiy siyosatiDownload 0,74 Mb.
bet1/4
Sana15.04.2022
Hajmi0,74 Mb.
#554318
  1   2   3   4
Bog'liq
Kurs ishi IDTTS


O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA
MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI


TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI

IQTISODIYOT” FAKULTETI


IQTISODIYOTNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH” FANIDAN

KURS ISHI
Mavzu: DAVLATNING IQTISODIY SIYOSATI
Ilmiy rahbar:


Guruh: I-51 Bajardi: Abduhalilov Abbosbek

Kurs ishi taqrizga topshirilgan sana
__________________________(imzo)____________'>«____» _______2022 y.
Kurs ishi taqrizdan qaytarilgan sana
«____» _______2022 y.

Kurs ishi himoya qilingan sana
«____» _______2022 y.


Baho«_____» ____________________
(imzo)
___________
(imzo)
___________
(imzo)

Komissiya a'zolari:
__________________
__________________
__________________


Toshkent – 2022
Reja:


  1. Iqtisodiy , ijtimoiy , ichki va tashqi siyosatning o’zaro bog’liqligi.  1. Iqtisodiy siyosatning maqsad va vazifalari.  1. Davlatning iqtisodiy siyosatini tartibga solishni amalga oshirish.
  1. Xulosa.  1. Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati.1. Iqtisodiy, ijtimoiy, ichki va tashqi siyosatining o’zaro bog’liqligi.
Davlat iqtisodiy siyosati - ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash, iste'mol qilish, jamg'arish, eksport, import sohasida davlat nomidan hukumat tomonidan amalga oshiriladigan umumiy chora -tadbirlar va chora -tadbirlar majmui. iqtisodiy mahsulot davlatda.
Davlat iqtisodiy siyosati institutsional, tarkibiy, investitsiya, pul -kredit, ijtimoiy, tashqi iqtisodiy, ilmiy -texnik, soliq, byudjet siyosatini o'z ichiga oladi.
Ijtimoiy siyosat - bu ijtimoiy dasturlarni amalga oshirish, daromadlarni, aholining turmush darajasini saqlash, bandlikni ta'minlash, ijtimoiy tarmoqlarni qo'llab -quvvatlash, ijtimoiy nizolarning oldini olishga qaratilgan chora -tadbirlar tizimi. Ajratish:
Ta'lim, sog'liqni saqlash, bandlik va ijtimoiy -mehnat munosabatlari sohasidagi ijtimoiy siyosat; va yana
Madaniy, uy -joy, oila, pensiya, ayollar va yoshlar ijtimoiy siyosati.
Ijtimoiy va iqtisodiy siyosat o'rtasidagi munosabatlar ikki holatga bog'liq:
a) iqtisodiy siyosat odamlarning moddiy va ma'naviy ne'matlarni yaratish faoliyatini milliy farovonlikning o'sishining eng muhim sharti sifatida tartibga solish maqsadini ko'zlaydi;
b) ijtimoiy siyosat ijtimoiy adolat tamoyillariga asoslangan jamiyat a'zolarining moddiy va ma'naviy ne'matlaridan foydalanishga, yashash sharoitlariga va rivojlanishiga odamlar o'rtasidagi munosabatlarga ta'siri bilan bog'liq.
Shunday qilib, bitta siyosatning natijasi boshqasi uchun boshlang'ich nuqtadir.
Ichki siyosat - bu sinflar, millatlar va boshqa ijtimoiy guruhlar o'rtasidagi munosabatlar sohasi. Uchun ichki siyosat davlat hokimiyati bilan bevosita yoki bilvosita bog'liqlik xarakterlidir. Siyosat har xil ijtimoiy munosabatlar tizimi (sinflar, partiyalar, millatlar va xalqlarning kurashi va hamkorligi, inqiloblar, urushlar, saylovlar) bilan, shuningdek, ularning ma'naviy, nazariy shakli, ideal ifoda (siyosiy qarashlar, g'oyalar, kayfiyat, xurofotlar, nazariyalar, dasturlar, tamoyillar). Siyosat sohasiga siyosiy harakatlar, siyosiy munosabatlar, siyosiy ong va xulq -atvor, ijtimoiy guruhlar va ularning etakchilarining davlat ichidagi qarorlari va harakatlarining yo'nalishi, davlat tomonidan xalqaro maydonda u yoki bu harakat yo'nalishini tanlash va boshqalar kiradi.
Ichki siyosatning mazmuni - davlat, partiyalar, jamiyatning siyosiy tashkilotining barcha elementlari, o'z navbatida, siyosiy faoliyat tuzilmasi quyidagi elementlardan iborat: siyosiy aktyorlar davlat, sinflar, ijtimoiy qatlamlar, partiyalar, siyosiy rahbarlar(rasmiy va norasmiy); siyosat ob'ektlari - tashqi va ichki, shu jumladan boshqa davlatlar, iqtisodiyot, geografik muhit, mafkura, huquq, madaniy muhit; siyosiy maqsadlar va siyosiy maqsadlarga erishish vositalari.
Siyosiy taraqqiyotning murakkab tabiati, bir tomondan, istiqbolli siyosiy muammolar va ularni siyosiy jarayonlarni boshqarishni optimallashtirish manfaati uchun hal qilishning maqbul usullarini aniqlash uchun ishlanmalar zarurligini ayniqsa dolzarb qiladi. istalgan va istalmagan ba'zi siyosiy voqealarni oldindan bilish.
Iqtisodiy siyosat ko'p jihatdan qaysi siyosiy partiya parlamentda ko'pchilikka, qaysi qonunlar qabul qilinishiga bog'liq.
Davlatning tashqi siyosiy faoliyati iqtisodiy siyosatga ham ta'sir qiladi. Davlatlar o'rtasida iqtisodiy munosabatlar o'rnatiladi, o'zaro manfaatli hamkorlik to'g'risida tegishli davlatlararo qonunlar qabul qilinadi, tovarlarni bir mamlakatdan boshqasiga eksport qilish / olib kirishda iqtisodiy to'siqlar o'rnatiladi yoki olib tashlanadi.

Butun davlatning iqtisodiy siyosati mamlakat, jamiyat va xalqning milliy maqsadlariga erishishga qaratilgan. Bu umumiy maqsadlarga qisqartirish qiyin bo'lgan maqsadlarning keng to'plami. Rossiya tarixining sovet davrida, sotsialistik davlatning umumiy maqsadi, belgilangan sharoitda, odamlarning moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirishning eng yuqori darajasiga erishish sifatida shakllantirildi. Siyosat maqsadining bu formulasi asosan mafkuraviy xarakterga ega edi, har xil ehtiyojlarni qondirish darajasi va ehtiyojlarning miqyosi o'lchovi bo'lmagan taqdirda, faqat sifatli edi.


Zamonaviy iqtisodiyot fanida davlat iqtisodiy siyosatining maqsadlarini belgilash, maqsad va vazifalarini belgilash muammosi ko'proq utilitariar hisoblanadi va yagona umumiy maqsadni shakllantirishga emas, balki bunday maqsadlar spektrini, majmuini o'rnatishga olib keladi. Biroq, bu yondashuv bilan ham, davlat o'zining iqtisodiy siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish jarayonida olib boradigan maqsadlar majmuini birma -bir ifoda etishning iloji yo'q.
Bozor munosabatlari hukmron bo'lgan mamlakatlarda, davlat iqtisodiy siyosatning asosiy maqsadlarini faqat bozorning o'zi hal qila olmaydigan, boshqaruvning bozor mexanizmiga bo'ysunmagan vazifalarni o'z zimmasiga olishi va ko'rib chiqishi kerak, deb qabul qilingan. Bu yondashuv bilan davlat iqtisodiy siyosatining maqsadlari bozor iqtisodiyotini davlat tomonidan tartibga solish maqsadlari bilan mos keladi.
Pragmatik yondashuv ancha konstruktivdir, unga ko'ra, davlat iqtisodiy siyosatining maqsadi iqtisodiy vaziyatda barqarorlik va muvozanat uchun sharoit yaratish va uni saqlashdir. Bu yondashuv barqarorlashtirish siyosati deb ataladi, bu, odatda, o'z -o'zidan sodir bo'ladigan jarayonlarni bostirish, nazorat qilish qobiliyatiga erishish va vaziyatning yanada yomonlashishiga yo'l qo'ymaslik zarur bo'lgan inqiroz, retsessiya holatiga xosdir. Barqarorlashtirish maqsadlari erishilgan va istalgan muvozanat holatini ta'minlash, iqtisodiyotning nomaqbul parametrlarini qabul qilinadigan chegaradan chiqib ketishining oldini olish uchun ham muhimdir.
Iqtisodiyoti yuksalayotgan yoki o'sishi kutilayotgan mamlakatlarda siyosat maqsadlari o'sish darajasi bilan o'lchanadigan iqtisodiy o'sish maqsadiga aylanadi.
Ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotiga ega mamlakatlar uchun davlat iqtisodiy siyosatining ijtimoiy maqsadlarini ajratib ko'rsatish xarakterlidir. Bunday maqsadlar ko'p jihatdan iqtisodiy maqsadlar bilan birlashadi va ma'lum darajada ularga hamroh bo'ladi.
Davlat siyosatining ijtimoiy maqsadlarining rivojlanishi va ularning iqtisodiy maqsadlar bilan bog'lanishi AQSh, Germaniya kabi mamlakatlarga xosdir, bu ma'lum darajada boshqa barcha mamlakatlarga xosdir.
Davlat iqtisodiy siyosatining eng keng tarqalgan ijtimoiy maqsadlariga iqtisodiy erkinlik va iqtisodiy adolat kiradi. Iqtisodiy erkinlik deganda xo'jalik va tadbirkorlik faoliyatining shakllari va turlarini tanlash erkinligi, o'z mablag'larini taqsimlash va ishlatish, mulkni sotib olish va sotish, bozor xatti -harakati, kasaba uyushmalarida qatnashish va ish tashlashlar tushuniladi. Davlat alohida sub'ektlarning iqtisodiy erkinligini cheklash siyosatini yuritishga qodir iqtisodiy faoliyat hatto bozor iqtisodiyoti sharoitida ham. Shunday qilib, davlat iqtisodiy siyosatining maqsadi sifatida iqtisodiy erkinlik haqida gapirganda, anarxiya bilan chegaralanmagan erkinlikni emas, balki iqtisodiy tizimning samarali ishlashini ta'minlash uchun zarur bo'lgan erkinlik darajasini yodda tutish kerak. davlat siyosatining maqsadlari.
Iqtisodiy adolat kabi maqsad juda jozibali ko'rinadi va mamlakatdagi barcha odamlarga, ularning manfaatlari va imkoniyatlarini inobatga olgan holda, "teng sharoitlar, huquqlar, imkoniyatlar" yaratib berishga halol, vijdonli munosabat nuqtai nazaridan tushuniladi. "Adolat" - bu iqtisodiy emas, balki axloqiy va axloqiy tushuncha. Har bir inson o'z adolat haqidagi o'z g'oyasiga ega, ko'pincha o'z manfaatlari, shaxsiy manfaatlari bilan belgilanadi. O'tgan odamlarning ongida sovet tuzumi orqali tenglik sifatida adolat g'oyasi ildiz otdi iqtisodiy foyda, daromadlarni tenglashtirish yo'li bilan olib boriladigan davlat tenglashtirish siyosati orqali erishish kerak.


Download 0,74 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©www.hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish